CBOS: Beatyfikacja istotna dla 95 proc. Polaków

CBOS: Beatyfikacja istotna dla 95 proc. Polaków
Papież Jan Paweł II podczas audiencji generalnej w Watykanie, 24 marca 2004 r. (fot. EPA/CLAUDIO ONORATI)
PAP / wm

Wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze będzie ważnym wydarzeniem dla Polaków (95 proc.) i dla Polski (93 proc.)  - uważają respondenci zapytani przez CBOS. Ponad dwie trzecie ankietowanych ocenia beatyfikację jako znaczącą dla Europy (71 proc.) i świata (70 proc.).

W nieco mniejszym stopniu badani uważają beatyfikację za ważną dla swoich rodzin (85 proc.) i nich samych (83 proc.).

Z sondażu wynika ponadto, że cztery piąte Polaków (80 proc.) jest zdania, iż Jan Paweł II przyczynił się do przemiany życia większości rodaków; 58 proc. deklaruje, że także przemiany ich własnego życia.

Ponad połowa respondentów (55 proc.), nie czekając na ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym, prosiła za jego pośrednictwem o pomoc w jakiejś sprawie. Nieznacznie większa grupa (60 proc.) przyznaje, iż po śmierci papieża modliła się o jego beatyfikację. Liczba tego rodzaju deklaracji zmniejszała się w kolejnych badaniach (od 2006 roku spadek o 17 punktów).

Wśród Polaków powszechne jest przeświadczenie (93 proc.), że Jan Paweł II to autorytet moralny. Mimo że większość (66 proc.) nie ma co do tego żadnych wątpliwości, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nieznacznie zwiększyła się grupa respondentów bardziej powściągliwych w wyrażaniu tej opinii (wzrost wskazań „raczej tak” o 5 punktów, do 27 proc.).

Uznanie Jana Pawła II za autorytet moralny nie gwarantuje stosowania się do jego nauk - zauważa CBOS. Kierowanie się w życiu wskazaniami papieża deklaruje 71 proc. respondentów uważających go za wzór do naśladowania, czyli dwie trzecie ogółu (66 proc.). Obserwowany krótko po śmierci Jana Pawła II najwyższy odsetek opinii świadczących o przywiązywaniu wagi do nauczania papieża zmniejszał się w kolejnych latach (od 2005 roku spadek o 18 punktów). Obecnie utrzymuje się na poziomie ubiegłorocznym.

Niemal wszyscy badani (94 proc.) przyznają, że w okresie ostatnich sześciu lat, które upłynęły od śmierci papieża wspominali jego osobę. Jak wskazuje CBOS, od trzech lat odsetek respondentów, którzy w swoich rozmowach przywoływali postać Jana Pawła II, utrzymuje się na tym samym poziomie, nieznacznie niższym (o 3–4 punkty) od zarejestrowanego w pierwszą rocznicę jego śmierci.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się natomiast (o 8 punktów, do 21 proc.) grupa osób rozmawiających o papieżu bardzo często, a zmalała (o 10 punktów, do 33 proc.) – wspominających go czasami.

Ponad trzy czwarte badanych przez CBOS (77 proc.) twierdzi, że zdarzyło im się słuchać opowieści członków rodziny bądź znajomych o Janie Pawle II.

CBOS o znaczenie beatyfikacji Jana Pawła II zapytał także Czechów, Słowaków i Węgrów. Badanie ograniczono do respondentów, którzy słyszeli, że będzie ona miała miejsce.

Znaczenie beatyfikacji dla świata jako ważne oceniło 68 proc. Węgrów, trzy piąte Słowaków (60 proc.) oraz nieco ponad połowa Czechów (51 proc.). Z kolei beatyfikację Jana Pawła II za ważną lub bardzo ważną dla Europy uważa 58 proc. Czechów, 63 proc. Słowaków, 68 proc. Węgrów.

Jako ważne wydarzenie z punktu widzenia swoich rodaków uznało wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II niespełna dwie trzecie Słowaków (62 proc.), trzy piąte Węgrów (59 proc.) oraz tylko nieco ponad jedna trzecia Czechów (35 proc.) Za wydarzenie ważne lub bardzo ważne dla swojej rodziny uważa je połowa Słowaków (51 proc.), niemal co drugi Węgier (46 proc.) oraz zaledwie jedna piąta Czechów (19 proc.).

Z kolei za istotne z osobistego punktu widzenia ocenia beatyfikację Jana Pawła II niespełna połowa Słowaków i Węgrów (odpowiednio: 49 proc. i 46 proc.) oraz co piąty Czech (20 proc.).

W trakcie realizacji badania (marzec-kwiecień 2011) o zapowiadanym na 1 maja ogłoszeniu papieża Polaka błogosławionym nie słyszał co jedenasty Słowak (9 proc.), co ósmy Czech (12 proc.) oraz co czwarty Węgier (26 proc.)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

CBOS: Beatyfikacja istotna dla 95 proc. Polaków
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.