Chiny: władze Guangzhou zachęcają do donosów na "podziemne" wspólnoty religijne w zamian za pieniądze

Chiny: władze Guangzhou zachęcają do donosów na "podziemne" wspólnoty religijne w zamian za pieniądze
(fot. depositphotos.com)
KAI / pch

Od 20 marca w prowincji Guangzhou, czyli Kantonie w południowo-wschodnich Chinach, obowiązują przepisy, zachęcające do donoszenia władzom na "podziemne" struktury katolickie i protestanckie.

Obywatele, którzy poinformują władze o "nielegalnych działaniach religijnych", mogą liczyć na nagrody pieniężne od 3 do 10 tys. juanów (od ok. 400 do ponad 1,3 tys. euro). Donosy mogą być zgłaszane telefonicznie, drogą pocztową lub osobiście.

Przedmiotem donosu mogą być zgromadzenia podziemnych wspólnot wiernych, katechizacja a nawet utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi duchownymi lub świeckimi działaczami religijnymi. Nagrody pieniężne za takie czyny wynoszą 3, 5 i 10 tysięcy juanów (odpowiednio ok. 398, 663 i 1326,6 euro).
"Władze nie mogły wybrać lepszego okresu na wprowadzenie nowych przepisów jak czas przed Wielkanocą, gdy szczególnie często rozważamy mękę Jezusa i zdradę Judasza za 30 srebrników"
- powiedział włoskiej agencji misyjnej AsiaNews jeden z miejscowych księży katolickich. Dodał, że rząd lokalny tej prowincji "chce przekształcić wszystkich jej mieszkańców w małych Judaszów".
Zdaniem miejscowych obserwatorów głównym celem nowego ustawodawstwa są nieoficjalne wspólnoty protestanckie, których w tej prowincji jest bardzo dużo. W grudniu ub.r. właśnie w Guangzhou władze zawiesiły działalność Kościoła Rongguili - podziemnej wspólnoty protestanckiej, liczącej ponad 5 tys. wiernych, którzy ze względu na tak dużą liczbę nie mogli się zbierać w swych domach. Według niektórych katolików nowe posunięcia obejmą wkrótce wszystkie wyznania i religie, i to nie tylko w tej prowincji, ale w całych Chinach.
W lutym ub.r. rząd uchwalił nowe regulacje dotyczące działalności religijnej, przewidujące grzywny i aresztowania osób, łącznie z wywłaszczeniem ich z budynków, w których prowadziły one "nielegalną działalność religijną", a więc nie podporządkowały się Urzędowi Spraw Religijnych i tzw. stowarzyszeniom patriotycznym (katolików, protestantów, buddystów i innych wyznań). Nowe przepisy rozszerzają możliwości kontroli takich działań, wciągając do tego sąsiadów, kolegów czy przypadkowych obserwatorów. Jak powiedziała włoskiej agencji jedna neokatechumenka, "żyjemy tutaj, w Chinach, w pełnej atmosferze Wielkiego Brata [z powieści Orwella "Rok 1984" - KAI]".
Ustawodawstwo kantońskie zawiera 5 rozdziałów, które uściślają zarówno zasady donosicielstwa (przez telefon, listownie, osobiście), oczywiście z zapewnieniem "maksymalnej dyskrecji", jak i to, co ma być przedmiotem denuncjowania. Chodzi o zgromadzenia i spotkania religijne w ujęciu typowym dla propagandy komunistycznej, a więc "wspieranie, popieranie i finansowanie ekstremizmu religijnego, wykorzystywanie religii na szkodę bezpieczeństwa narodowego i publicznego, zagrażanie jedności narodowej wskutek dążeń secesjonistycznych i terroryzmu, łamanie praw obywatelskich i demokratycznych, podważanie porządku społecznego, niszczenie własności publicznej i prywatnej".
Ale za niebezpieczne uznaje się też osoby i działania religijne takie jak "tworzenie miejsc religijnych bez upoważnienia lub grup i instytucji niereligijnych, miejsc niereligijnych, tymczasowych miejsc kultu, działania i fundacje religijne". Przedmiotem donosu może być też "organizowanie formacji religijnej, konferencji, pielgrzymek bez zezwolenia". W ten sposób czynem przestępczym może być nawet katechizowanie własnych dzieci w domu, gdyż nowe przepisy (z ub.r.) zabraniają bezwzględnie udziału we mszach i katechizacji osób poniżej 18. roku życia.
Aby uniknąć "wyścigu donosicieli", nowe przepisy stanowią, że jeśli dwie osoby poinformują o tym samym, nagrodę otrzyma tylko ta, która zrobiła to jako pierwsza i zostanie ustalona dokładna data pierwszego donosu. Ustawodawca zastrzegł ponadto, że o przyznaniu i wręczeniu nagród będzie decydował miejscowy urząd ds. religijnych, a środki na to będą wydzielać władze samorządowe.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Chiny: władze Guangzhou zachęcają do donosów na "podziemne" wspólnoty religijne w zamian za pieniądze
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.