"Czy Chrystus jest podzielony?"

"Czy Chrystus jest podzielony?"
fot. Pinterest.com / Carolyn Bridges-Brown
PAP / mm

W sobotę w Kościele Starokatolickim Mariawitów rozpoczną się warszawskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego tegoroczne hasło to: "Czy Chrystus jest podzielony?" Ostatni dzień modlitw będzie dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw - wbrew swej nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc.

Każdego roku inny kraj wybiera hasło przewodnie i przygotowuje program liturgiczny Tygodnia. Tegoroczne hasło zaproponowane zostało przez Kanadę i pochodzi z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: "Czy Chrystus jest podzielony?".

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak w rozmowie z PAP podkreślił, że słowa te są wyzwaniem do jedności. "To nie jest tylko retoryczne pytanie, czy Chrystusa jest podzielony, bo Chrystus jest jeden. Natomiast jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy podzieleni. I to jest na pewno wielki skandal. I jest to na pewno wielki ból. Tak nas zresztą wychował bł. Jan Paweł II, który jedność chrześcijan uczynił priorytetem swojej duszpasterskiej posługi. Dlatego też w imię Chrystusa chcemy szukać dróg do jedności" - zaznaczył hierarcha.

Bp Polak dodał jednocześnie, że "pojednanie nie dokona się automatycznie, nie dokona się zaraz, ale każde zbliżenie w modlitwie, wspólne zrozumienie jest małym krokiem na drodze pojednania".

Jak poinformował ks. Mateusz Matuszewski z Referatu ds. Jedności Chrześcijan Diecezji Warszawsko-Praskiej, szczególnym akcentem tegorocznych nabożeństw będzie duchowa (modlitwa i post) oraz materialna (ofiary składane na tacę) solidarność z chrześcijanami prześladowanymi w Syrii.

Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei - w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innego Kościoła.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia w warszawskiej katedrze prawosławnej św. Marii Magdaleny. Natomiast zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie miało miejsce w niedzielę, 26 stycznia w warszawskiej katedrze św. Floriana, któremu przewodniczyć będzie abp Henryk Hoser.

Organizatorami Tygodnia są: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna.

Polska Rada Ekumeniczna została zarejestrowana w 1946 r., tj. jeszcze przed oficjalnym powstaniem Światowej Rady Kościołów. W jej skład wchodzą Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów w RP oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Polskie Towarzystwo Biblijne.

Rada ds. Ekumenizmu istnieje przy Konferencji Episkopatu Polski od 1966 r. (wcześniej jako komisja). W 1974 r. powołano Komisję Mieszaną Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej; obecnie jest to Zespół ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Obu gremiom przewodniczy bp Tadeusz Pikus, sufragan archidiecezji warszawskiej

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Papież Leon XIII w 1897 roku w encyklice Satis cognitum zarządził, aby w tej intencji modlono się co roku przez 9 dni pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy.

Zaproponowany w 1908 roku przez ks. Paula Wattsona Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony zawsze w styczniu, między 18 stycznia - dniem niegdyś wspominającym św. Piotra, a 25 stycznia - dniem upamiętniającym św. Pawła, tj. dwóch głównych apostołów, którzy charakteryzują dwa prądy chrześcijaństwa: katolicyzm i ewangelizm.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Czy Chrystus jest podzielony?"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.