Czy luteranie w Polsce będą ordynować kobiety?

Czy luteranie w Polsce będą ordynować kobiety?
(fot. Marcinr87 / CC BY-SA 3.0)
KAI / kn

W roku 2015 podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła planuję zgłosić wniosek o zmianę Zasadniczego Prawa Wewnętrznego tak, aby umożliwiało ono ordynację prezbiterską kobiet. Będę wnosił, aby Synod miał czas na dyskusję i aby głosowanie odbyło się wiosną 2016 roku podczas dziewiątej sesji Synodu - powiedział bp Jerzy Samiec w trakcie sprawozdania złożonego podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Sesja ta odbywa się w dniach 17-19 października w Ośrodku Wydawniczym Augustana w Bielsku-Białej.

Biskup Samiec podkreślił wyraźnie, że złoży wniosek, jeśli uda się zebrać materiały o zaletach i wadach ordynacji kobiet w oparciu o doświadczenia zagranicznych Kościołów i je przeanalizować. Podobnie - należy przeprowadzić ankietę wśród Parafii nt. gotowości przyjęcia przez nie żeńskich wikariuszy i proboszczów. Trzeba też przeanalizować kwestię ubezpieczeń osób duchownych i wypracować rozwiązania w sytuacji ich macierzyństwa oraz związków małżeńskich między duchownymi. Biskup zaznaczył, że trzeba wykonać jeszcze sporo pracy do momentu złożenia wspomnianego wniosku.

Ponadto w sprawozdaniu zwierzchnik Kościoła luterańskiego poinformował Synod o działaniach związanych z jubileuszem Reformacji - emisja okolicznościowej monety i znaczka oraz rozwoju strony internetowej luter2017.pl oraz aplikacji "nasza historia".

Biskup podniósł też kwestię przepracowania zagadnienia kształcenia przyszłych duchownych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w związku z wprowadzeniem dwustopniowego systemu studiów. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego tytuł magistra teologii, będący podstawą ubiegania się o ordynację na duchownego, można uzyskać po dwuletnich studiach uzupełniających, studiując wcześniej inny kierunek. W związku z tym przygotowanie potencjalnych duchownych może okazać się niewystarczające.

Na koniec bp Samiec poinformował o kontaktach międzynarodowych Kościoła z Kościołami luterańskimi w Szwecji, Finlandii, Białorusi, na Wegrzech i w Niemczech. Poinformował też, że będzie rozwijane duszpasterstwo polskojęzyczne w Holandii.

Synod będzie odbywał się w Bielsku-Białej do niedzieli, 19 października. Uczestniczy w nim Delegacja Kościoła Szwecji, która w najbliższą niedzielę podpisze umowę o współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest najwyższą władzą ustawodawczą. Składa się z 68 osób, z czego większość to świeccy. Decyduje o wyborze biskupa Kościoła i Konsystorza (władza wykonawcza), określa i przyjmuje budżet Kościoła, może dokonywać zmian w prawie kościelnym.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP należy do rodziny kościołów luterańskich i liczy 70 tys. wiernych. Służy w nim 162 duchownych w 133 parafiach. Dzieli się na 6 diecezji, z których najliczniejszą jest Diecezja Cieszyńska - ok. 36 tys. wiernych. Początki Kościoła sięgają XVI-wiecznej Reformacji. Podstawą nauki Kościoła jest Pismo Święte i oparte o nie Księgi Symboliczne.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czy luteranie w Polsce będą ordynować kobiety?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.