Dążcie do ideałów, bądźcie świętymi!

Dążcie do ideałów, bądźcie świętymi!
(fot. Grzegorz Gałązka/ Galazka.DEON.pl)
KAI / Radio Watykańskie / CTV / ad

Dążcie do wzniosłych ideałów, bądźcie świętymi! - zachęcał Benedykt XVI podczas dzisiejszego spotkania z młodzieżą archidiecezji Mediolanu, która przygotowuje się do bierzmowania lub już przyjęła ten sakrament. Na słynnym mediolańskim stadionie San Siro zgromadziło się 100 tys. młodych ludzi. Byli wśród nich uczestnicy VII Światowego Spotkania Rodzin.

"Wy jesteście najważniejsi na tym słynnym stadionie piłkarskim!" - powiedział papież witając młodych, zgromadzonych na Stadionie San Siro.

DEON.PL POLECA
Ojciec Święty przypomniał, że "sakrament bierzmowania potwierdza chrzest i tchnie na was obficie Ducha Świętego" i wyjaśniał sens siedmiu Darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, pobożności oraz bojaźni Bożej.

 

DEON.PL POLECA

Benedykt XVI zaznaczył, że "życie chrześcijańskie jest drogą, jest jakby podążaniem w towarzystwie Jezusa ścieżką, która wznosi się ku górze". Zachęcał do "radosnego i wiernego uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.", korzystania z sakramentu pokuty, który jest "spotkaniem z Jezusem, który przebacza nasze grzechy i pomaga nam czynić dobro" oraz codziennej modlitwy osobistej.

Papież wskazał na znaczenie działających przy parafiach oratoriów, miejscach, gdzie "ludzie się modlą, ale także miejscem, gdzie jest się razem w radości wiary, gdzie dokonywana jest katecheza, gdzie można grać, organizowane są działania służące innym a także spotkania różnego rodzaju". "Bądźcie stałymi bywalcami waszego oratorium, aby coraz bardzie dojrzewać w poznaniu i pójściu za Panem!" - powiedział Ojciec Święty.

Zaapelował do młodych, aby nie byli leniwi, ale młodzieżą zaangażowaną. "To wasz codzienny obowiązek i wielka szansa na rozwój" - powiedział Benedykt XVI. Wezwał, aby byli otwarci i wielkoduszni wobec innych i przezwyciężali pokusę egoizmu, który jest wrogiem radości". "Pozwólcie mi, abym także powiedział, że Pan każdego dnia, także dziś, tutaj, wzywa was do rzeczy wielkich. Bądźcie otwarci na to, co wam mówi, a jeśli was wzywa byście szli drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego, nie mówcie Mu nie! Jezus wypełni wasze serce na całe życie!" - zachęcał Benedykt XVI.

"Dążcie do wzniosłych ideałów, bądźcie świętymi! Czy można jednak być świętym, w waszym wieku? Odpowiadam: oczywiście!" - apelował papież i wskazał na przykłady wielkich świętych: Ambrożego, Dominika Savio i Marię Goretti. "Świętość jest normalną drogą chrześcijanina: nie jest zarezerwowana dla nielicznych wybrańców, ale jest otwarta dla wszystkich" - przypomniał papież.

Na zakończenie zwracając się do Matki Bożej powiedział: "Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze strzeże więc piękna waszego `tak` Jezusowi, swemu Synowi, wielkiemu i wiernemu przyjacielowi naszego życia. Niech się tak stanie!"

 

Z radością spotykam się z wami przy okazji mojej wizyty w waszym mieście. Wy jesteście najważniejsi na tym słynnym stadionie piłkarskim! Pozdrawiam waszego arcybiskupa, kardynała Angelo Scolę i dziękuję mu za skierowane do mnie słowa. Dziękuję także księdzu Samuelowi Marelli. Pozdrawiam waszego przyjaciela, który w imieniu was wszystkich skierował do mnie słowa powitania. Z radością pozdrawiam wikariuszy biskupich, którzy w imieniu arcybiskupa udzielili wam lub udzielą bierzmowania. Szczególne podziękowania kieruję do Fundacji Oratori Milanesi, która zorganizowała to spotkanie, do waszych kapłanów, do wszystkich katechetów, wychowawców, ojców i matek chrzestnych oraz wszystkich, którzy w poszczególnych parafiach towarzyszyli wam w drodze i świadczyli wiarę w Jezusa zmartwychwstałego i żyjącego.

Wy, droga młodzieży, przygotowujecie się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, albo też niedawno go otrzymaliście. Wiem, że przeszliście dobrą drogę formacyjną, która w tym roku odbywała się pod hasłem "Spektakl Ducha". Wspomagani tą drogą, składającą się z różnych etapów, nauczyliście się rozpoznawać wspaniałe rzeczy, jakich Duch Święty dokonał i czyni w waszym życiu i w tych wszystkich, którzy mówią "tak" Ewangelii Pana Jezusa. Odkryliście wielką wartość chrztu, pierwszego z sakramentów, bramy prowadzącej do życia chrześcijańskiego. Otrzymaliście go dzięki waszym rodzicom, którzy wraz z rodzicami chrzestnymi w waszym imieniu wyznali wiarę w Boga i zobowiązali się do wychowania was w wierze. Była to dla was - podobnie jak i dla mnie, dawno temu! - wielka łaska. Od tej chwili, odrodzeni z wody i Ducha Świętego, staliście się częścią rodziny dzieci Bożych, staliście się chrześcijanami, członkami Kościoła.

Teraz urośliście i możecie powiedzieć wasze "tak" Bogu, "tak" świadome i dobrowolne. Sakrament bierzmowania potwierdza chrzest i tchnie na was obficie Ducha Świętego. Teraz, sami pełni wdzięczności, macie możliwość przyjęcia Jego wielkich darów pomagających wam na drodze życia, aby stać się wiernymi i odważnymi świadkami Jezusa. Dary Ducha Świętego są naprawdę wspaniałe, pozwalają wam na kształtowanie siebie jako chrześcijan, na życie Ewangelią i bycie aktywnymi członkami wspólnoty wierzących. Przypomnijmy te dary:

  • - pierwszym z nich jest mądrość, pozwalająca wam odkryć, jak dobry i wielki jest Pan i czyniąca wasze życie pełnym smaku, abyście byli, jak powiedział Jezus: "solą ziemi";
  • - następnie rozumu, abyście mogli dogłębnie zrozumieć Słowo Boże i prawdy wiary;
  • - z kolei dar rady, który was poprowadzi do odkrycia Bożego planu dotyczącego waszego życia;
  • - dar męstwa, aby przezwyciężyć pokusy zła i czynić zawsze dobro, nawet jeśli wymaga to poświęceń;
  • - jest jeszcze dar wiedzy, uczący odnajdywania w stworzeniu znaków, śladów Boga i ożywiania Ewangelią codziennej pracy;
  • - kolejnym jest dar pobożności, który podtrzymuje w sercu płomień miłości do naszego Ojca w niebie, tak, aby się do Niego modlić każdego dnia z ufnością i miłością umiłowanych dzieci;
  • - siódmym i ostatnim jest dar bojaźni Bożej, który nie oznacza obawy przed Bogiem, ale odczuwanie dla Niego głębokiego szacunku i pragnienie pełnienia zawsze Jego woli.

Droga młodzieży, całe życie chrześcijańskie jest drogą, jest jakby podążaniem w towarzystwie Jezusa ścieżką, która wznosi się na górę. Wraz z tymi cennymi darami wasza przyjaźń z Nim stanie się jeszcze bardziej prawdziwa i bliższa. Posila się ona nieustannie sakramentem Eucharystii, w którym otrzymujemy Jego Ciało i Krew. Dlatego zachęcam was do radosnego i wiernego uczestniczenia w niedzielnej Mszy św., kiedy cała wspólnota gromadzi się na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i uczestniczeniu w Ofierze eucharystycznej. Korzystajcie również z sakramentu pokuty, ze spowiedzi: jest on spotkaniem z Jezusem, który przebacza nasze grzechy i pomaga nam czynić dobro. Niech nie brakuje także waszej codziennej modlitwy osobistej. Nauczcie się rozmawiać z Panem, otwierajcie przed Nim serce, powiedzcie Mu o swych radościach i troskach i proście o światło i wsparcie dla waszej drogi.

Drodzy przyjaciele, macie szczęście, bo w waszych parafiach istnieją oratoria. Oratorium, jak wskazuje sama nazwa, jest miejscem, gdzie ludzie się modlą, ale także miejscem, gdzie jest się razem w radości wiary, gdzie dokonywana jest katecheza, gdzie można grać, organizowane są działania służące innym a także spotkania różnego rodzaju. Bądźcie stałymi bywalcami waszego oratorium, aby coraz bardzie dojrzewać w poznaniu i pójściu za Panem! W rodzinie, bądźcie posłuszni rodzicom, słuchajcie wskazań, które wam dają, aby tak, jak Jezus wzrastać "w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,52). Wreszcie, nie bądźcie leniwi, ale młodzieżą zaangażowaną, szczególnie w studium: to wasz codzienny obowiązek i wielka szansa na rozwój. Bądźcie otwarci i wielkoduszni wobec innych, przezwyciężając pokusę, by postawić samych siebie w centrum, ponieważ egoizm jest wrogiem radości. Jeśli cieszycie się teraz pięknem bycia częścią wspólnoty Jezusa, to możecie także i wy wnieść swój wkład, aby ona wzrastała i będziecie umieli zaprosić innych, aby się przyłączyli. Pozwólcie mi, abym także powiedział, że Pan każdego dnia, także dziś, tutaj, wzywa was do rzeczy wielkich. Bądźcie otwarci na to, co wam mówi, a jeśli was wzywa byście szli drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego, nie mówcie Mu nie! Jezus wypełni wasze serce na całe życie!

Droga młodzieży, mówię wam stanowczo: dążcie do wzniosłych ideałów, bądźcie świętymi! Czy można jednak być świętym, w waszym wieku? Odpowiadam: oczywiście! Mówi o tym także wielki święty waszego miasta Ambroży w jednym ze swoich dzieł: "Każdy wiek jest dojrzały dla Chrystusa" (De virginitate, 40). Nade wszystko ukazuje to świadectwo wielu świętych, którzy byli waszymi rówieśnikami, jak Dominik Savio czy Maria Goretti. Świętość jest normalną drogą chrześcijanina: nie jest zarezerwowana dla nielicznych wybrańców, ale jest otwarta dla wszystkich. Oczywiście, ze światłem i mocą Ducha Świętego! Także pod przewodnictwem naszej Matki. Kto jest naszą Matką? Jest to Matka Jezusa, Maryja. Jezus, zanim umarł na krzyżu powierzył Jej wszystkich. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze strzeże więc piękna waszego "tak" Jezusowi, swemu Synowi, wielkiemu i wiernemu przyjacielowi naszego życia. Niech się tak stanie!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dążcie do ideałów, bądźcie świętymi!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.