"Dialog międzyreligijny jest moralnym obowiązkiem"

"Dialog międzyreligijny jest moralnym obowiązkiem"
(fot. youtube.com)
3 lata temu
KAI / kw

W naszych czasach, kiedy wskutek globalizacji społeczeństwa stają się wieloreligijne, dialog międzyreligijny, także z imigrantami i między nimi, stał się moralnym obowiązkiem - powiedział kard. Tauran.

Słowa przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego padły na konferencji chrześcijańsko-hinduistycznej, zorganizowanej przez tę watykańską dykasterię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie wspólnie m.in. z Ośrodkiem Studiów Międzyreligijnych tej uczelni, odnośną komisją włoskiego episkopatu, Włoskim Związkiem Hinduistycznym, ruchem Focolari i włoską sekcją koalicji Religie dla Pokoju.

Kard. Jean-Louis Tauran przypomniał, że spotkania takie odbywają się w ostatnich latach nie tylko w Indiach. Kierowana przez niego Rada urządzała je już w Londynie (2013) i w Waszyngtonie (2015), a teraz po raz pierwszy we Włoszech.

Francuski purpurat nawiązał do tytułu dzisiejszej konferencji: "Światło pokoju: chrześcijanie i hinduiści w dialogu". Wyraził przekonanie, że "każdy dialog międzyreligijny, jeśli będzie się go prowadzić w słusznych zamiarach i właściwym duchu, oświetli nasze wspólne wartości". Wskaże "to, co możemy uzyskać razem tu na ziemi na różnych płaszczyznach i jak możemy sprawić, żeby zaowocował nasz potencjał do budowania świata pokojowego i ludzkiego".

"Taka konferencja międzyreligijna jak obecna ma przede wszystkim oświecić nasze serca i umysły, abyśmy uczyli się cenić to wszystko, co jest szlachetne, prawdziwe i dobre w innym człowieku - powiedział kard. Tauran. - A naszym wewnętrznym światłem, które płonie i oświeca, będziemy umieli kierować nasze kroki na drogę pokoju".

Szef watykańskiej dykasterii ds. dialogu międzyreligijnego przytoczył słowa Benedykta XVI, wygłoszone w 2011 r. w Asyżu, że przemoc jest "antytezą religii i przyczynia się do jej niszczenia".

Przypomniał też wezwanie papieża Franciszka skierowane przed miesiącem, 3 listopada br., na audiencji międzyreligijnej do przedstawicieli różnych religii, by byli "zwiastunami pokoju w przeciwieństwie do tych wszystkich, którzy sieją konflikt, podział i nietolerancję".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Dialog międzyreligijny jest moralnym obowiązkiem"
Komentarze (22)
DS
Dariusz Siodłak
7 grudnia 2016, 11:52
Nie poczuwam się do tego obowiązku. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić Jezusa dialiogującego z prorokiem- bandytą czy całym panteonem bóstw hinduistycznych. Dla mnie to obrzydliwość.
W
werset
7 grudnia 2016, 11:28
Czy ludzie ze wszystkich ras naprawdę zjednoczą się kiedyś jako bracia i siostry? Jezus powiedział do swych prawdziwych uczniów: „Wy wszyscy jesteście braćmi” (Mat. 23:8), a później dodał: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” (Jana 13:35). Pomimo ludzkiej niedoskonałości pierwsi chrześcijanie czuli się naprawdę zjednoczeni. Apostoł Paweł napisał: „Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem” (Gal. 3:28). W obecnych czasach autentyczną chrześcijańską społeczność braterską, niezmąconą różnicami rasowymi, tworzą Świadkowie Jehowy. Pisarz William Whalen tak się wypowiedział na łamach czasopisma U.S. Catholic: „Jestem przekonany, że jedną z najbardziej pociągających cech charakterystycznych [organizacji Świadków Jehowy] (...) jest ich tradycyjna zasada równości ras”. Po przeprowadzeniu wnikliwych studiów nad Świadkami Jehowy w Afryce Bryan Wilson, socjolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego, oświadczył: „Chyba żadna inna grupa nie dorównuje Świadkom w szybkości eliminowania spośród swych nowych członków dyskryminacji plemiennej”. W zamieszczonym w The New York Times Magazine doniesieniu o międzynarodowym zgromadzeniu Świadków Jehowy ze 123 krajów czytamy: „Świadkowie zaimponowali nowojorczykom nie tylko liczebnością, lecz także różnorodnością (są wśród nich ludzie ze wszystkich warstw społecznych), brakiem uprzedzeń rasowych (wielu Świadków to Murzyni) oraz spokojem i porządnym zachowaniem”. Wkrótce Królestwo Boże usunie obecny bezbożny system rzeczy, łącznie z tymi, którzy nie miłują szczerze Jehowy Boga ani swych bliźnich (Dan. 2:44; Łuk. 10:25-28). Słowo Boże zapewnia, że ci, którzy to przeżyją, będą pochodzić „ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków” (Obj. 7:9). Dzięki oddawaniu czci prawdziwemu Bogu, wierze w Jezusa Chrystusa oraz miłości wzajemnej będą stanowić naprawdę zjednoczoną rodzinę ludzką.
ZL
z l
7 grudnia 2016, 18:27
''Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. (1 Jana 2/22) Aby nie być gołosłownym przytoczę  parę przykładów- dowodów z ST I NT,że władca tego świata to STAROTESTAMENTOWY BÓG, KTÓREGO KK UZNAŁ ZA OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Mnóstwo słów wypisano i wypowiedziano do tej pory na temat ''władcy tego świata''. Wmówiono wiernym, że tym władcą jest tylko szatan, nigdy Bóg. Tymczasem cały ST dowodzi niezbicie, że niekwestionowanym władcą całego świata jest bóg Jahwe. Oto kilka przykładów z wielu: Pwt 4/39 ''Jahwe jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego ''...bo Jahwe najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią.'' Iz 45/7 ''...sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Jahwe, czynię to wszystko.'' Iz 54/16 ''Ja też stworzyłem niszczyciela, aby siał zgubę.'' Jr 23/24 ''Czy nie wypełniam nieba i ziemi?''
ZL
z l
7 grudnia 2016, 18:35
Gdzie Biblia mówi, że bóg Jahwe przekazał jakąś część świata we władanie Szatanowi? Nigdzie. Bóg Jahwe jest zatem ''władcą tego świata'', który to bóg ''nie ma nic swego w Jezusie''. Żydzi w czasach przed Jezusem nie znali szatana jako ''władcy tego świata''. W Księdze Hioba szatan jest istotą podporządkowaną bogu Jahwe. Szatan z Księgi Hioba nie jest szatanem z pism NT. Ciekawy przypadek znajdujemy w polskich przekładach Biblii w 2 Sm 24/1, gdzie Dawida do spisu skłania sam bóg Jahwe, natomiast w 1 Krn 21/1 robi to szatan, wykonawca woli Jahwe. Nie ma zatem żadnej wątpliwości, że Jezus mówiąc o ''władcy tego świata'' miał na myśli boga Jahwe. O Żydach czczących boga Jahwe Jezus powiedział (J 15/24): ''Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.''
ZL
z l
7 grudnia 2016, 18:37
Wykluczone, aby Żydzi mogli znienawidzieć swego boga Jahwe z powodu Jezusa. Wynika stąd wyraźnie, że Bóg-Ojciec Jezusa i chrześcijan nie był bogiem Jahwe. W J 17/3 Jezus powtarza wcześniejszą naukę: ''...aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.'' Nieprawdziwym bogiem musi być ten, przeciw któremu Jezus głosi swoje nauki. W J 18/36 Jezus mówi: ''Królestwo moje nie jest z tego świata''. Przecież ''ten świat'' to świątynia boga Jahwe w Jerozolimie, to kapłani obrządku Aaronowego, to wybrany przez Jahwe naród żydowski, żyjący lepiej lub gorzej, ale według Prawa Mojżeszowego, to świat pod władzą boga Jahwe i jego zastępów. Ale Jezus nie jest z tego świata. Czy rozumiecie?  Jak przy słowach Pana Jezusa Chrystusa '' Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie wyglądają słowa '''Królestwo moje nie jest z tego świata''. ODPOWIEDŹ JEST PROSTA -JAHWE NIE JEST OJCEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA . W J 18/37 Jezus mówi: ''...na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.'' O jakiej prawdzie Jezus mówił? Czy Żydzi, żyjąc według nakazów boga Jahwe w religii Mojżeszowej żyli w zakłamaniu? Czyżby wierzyli nie w tego Boga, co trzeba? Zgoda, że na codzień Żydzi byli przestępcami zakonu, nie wypełniali wszystkich bożych nakazów. Jest to jednak grzech, a nie życie w zakłamaniu. Są to dwa różne pojęcia. To znaczy, że Jezus objawiał prawdę o błędnym kulcie dla boga Jahwe.
ZL
z l
7 grudnia 2016, 10:59
Jaki dialog? 15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Króluj nam Panie Jezu Chryste
W
werset
7 grudnia 2016, 11:35
ŻYWE WĘŻE W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH ● Na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych pewne charyzmatyczne wspólnoty religijne odprawiają obrzędy z wykorzystaniem żywych jadowitych węży. Uczestnicy unoszą takie niebezpieczne zwierzę lub wkładają je sobie na ramiona; niektórzy biorą nawet kilka węży naraz. Rozdrażnione ruchem i przestraszone gady czasem atakują. Na przestrzeni lat od ukąszeń umarł już niejeden człowiek biorący udział w tych rytuałach.   Zwolennicy takich praktyk religijnych powołują się na Ewangelię według Marka 16:17, 18, gdzie między innymi powiedziano: „Będą rękami brać węże”. W Biblii warszawskiej oraz w niektórych starszych przekładach przedstawiono te wersety tak, jakby były częścią pierwotnego tekstu. Ale na przykład w Biblii poznańskiej czy w najnowszej Edycji Świętego Pawła zaznaczono, że fragment ten nie pojawia się w większości najstarszych manuskryptów.   Poza tym Biblia nie popiera oddawania czci Bogu z wykorzystaniem węży. Czytamy w niej: „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). Zapewne przyznamy, że kochający Stwórca nie mógłby od nas wymagać odprawiania niebezpiecznych obrzędów. Ponadto Jego Syn, Jezus, zachęcił: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię” (Mateusza 11:28, 29). A zatem branie do ręki węży i narażanie się w ten sposób na ból, chorobę, a nawet śmierć, nie ma nic wspólnego z tym, czego oczekują od nas Jehowa i Jezus!  https://www.jw.org/pl/
ZL
z l
7 grudnia 2016, 17:38
Zupełnie nie zrozumiał Pan mojej wypowiedzi. Dotyczyła ona słów: "Dialog międzyreligijny jest moralnym obowiązkiem" W odpowiedzi na te słowa pokazałem, że nie prowadzi się dialogów międzyreligijnych lecz głosi się SŁOWA EWANGELII CHRYSTUSA: 15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Co do weży to tez nie zabardzo Pan to rozumie. Nie chodzi o to aby brać do rąk węże lecz o znaki tych, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa, podobnie z trucizną. Ogólnie chodzi o MOC JAKĄ POSIĄDĄ CI, KTÓRZY PRAWDZIWIE UWIERZĄ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Natomiast czego oczekują od nas Jehowa i Jezus to miedzy nami robi się potężna różnica bo ja po pierwsze jestem pewien, że Jehowa to władca tego świata -szatan a OJCEM PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST SAMOZOBRAZOWANY  DUCH ŚWIĘTY ‘’ Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś4, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo5.’’ ‘’ zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś4’’ ‘’ zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś  IMIĘ OJCA PANA JEZUSA CHRYSTUSA JEST TAKIE SAMO JAK SYNA Imię Ojca TO JEZUS a nie Jehowa bo Jechowa to władca tego świata - to diabeł. Króluj nam Panie Jezu Chryste
7 grudnia 2016, 20:21
Tak to wygląda dialog antytrynitarian, a oba wyznania to destrukcyjne sekty o podłożu apokaliptycznym, no ale sobie znaleźli portal, że będą pouczać.  W imię Chrystusa.'nakazuję wam opuścić ten portal, amen !!  
7 grudnia 2016, 21:08
A co powiecie na czyny ''misjonarza'', który sam o sobie opisuje: ''Proszę sobie uważać, bo jak mnie kolega w pracy tak obraził, to doniosłem przełożonej a ona odpowiedziała tylko "dobrze" a mój kolega niedługo potem, wyleciał z roboty. No co, ja to nie umiem się bronić ? Ano właśnie, umiem, i będę się bronił - amen.'' ''...znowu doszło do kłótni między rodzicami i mój ojciec zaczął wyzywać, wobec mnie moją mamę. Nie wytrzymałem i dostał tak mocno "po pysku", że aż upadł, normalnie nie mógł wstać. Precz ojcobijco w miejsce przeznaczone takim bandytom jak ty.
7 grudnia 2016, 21:21
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Z syndm swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
7 grudnia 2016, 21:31
Nie wycieraj sobie Matką Jezusa Chrystusa swojej wrednej gęby. Już ci pisali, że każdy homo posługuje się modlitwami aby zataić swoje gejostwo. Uprałeś własnego ojca po ""pysku" tak, że chłopina nie mógł wstać o własnych siłach. Podkablowałeś kolegę w pracy za to że nazwał ciebie zgodnie z prawdą gejem i on został przez ciebie zwolniony. MILCZ I WYIDŹ !!! Bo się doczekasz naprawdę ostrych słów
7 grudnia 2016, 22:21
O Niepokalana, Ty depczesz głowę węża a więc wygnaj tych nieprzyjciół krzyża Chrystusowego, przynajmniej z tego portalu, amen.
7 grudnia 2016, 22:45
O Niepokalana, Ty depczesz głowę węża, więc zdepcz łeb tego antychrysta, który uprał swojego ojca tak że ten nie mógł wstać o własnych siłach i wygnaj tego nieprzyjaciela Krzyża Chrystusowego, a jawnego wyznawcę diabła przeklętego przynajmniej z tego portalu, amen.
8 grudnia 2016, 18:01
O Matko, Niepokalanie poczęta, bądź pozdrowiona i nie pozwól szydzić innowiercom z wiary : świętej, apostolskiej, dlatego "przyłóż w szczękę" nieprzyjacielowi, tak aby nie siał już zamętu, amen, amen, amen. Pozdrawiam Cię Niepokalana, matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego dałaś światu, aby świat przez Niego został zbawiony.
8 grudnia 2016, 18:01
O Matko, Niepokalanie poczęta, bądź pozdrowiona i nie pozwól szydzić innowiercom z wiary : świętej, apostolskiej, dlatego "przyłóż w szczękę" nieprzyjacielowi, tak aby nie siał już zamętu, amen, amen, amen. Pozdrawiam Cię Niepokalana, matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego dałaś światu, aby świat przez Niego został zbawiony.
8 grudnia 2016, 18:06
 Proszę jeszcze wymienić liczbę tych otumanionych wyznawców, co zmarli w wyniku głupiej ideologi "świadków", bo nie pozwolono im na transfuzję krwi lub przeszczep szpiku kostnego.
8 grudnia 2016, 21:30
Teraz wołasz do mnie Matko, ale jak prałeś w „pysk” własnego ojca to nie słyszałeś jak wołałam ‘’zostaw go” potem jak nie mógł wstać nie pomogłeś mu. Lecz stwierdziłeś że dobrze mu.  Jak podkablowałeś swojego kolegę z pracy nie słyszałeś jak wołałam nie czyń tego. Nawet nie zwróciłeś uwagi jak bardzo wpłynąłeś na życie tego kolegi, który przez ciebie, z twojej namowy został bez pracy. Teraz wołasz do mnie abym przyłożyła w twarz moim przyjaciołom , których ty nazywasz nieprzyjaciółmi. Zaprawdę powiadam tobie, że to ty zostaniesz ukarany jeśli nie przestaniesz służyć diabłu  Twoim panem jest diabeł a nie mój Syn Jezus Chrystus. Nie pozdrawiaj mnie bowiem brzydzę się takimi ludzmi, którzy chcą abym uderzyła kogoś w twarz. Przestań wykorzystywać matkę swoją. Opamiętaj się człowieku marny.
9 grudnia 2016, 19:14
Co Ci będę odpowiadał, chyba masz schizofremię ?Jednak, Ty i sekta Janka i tak nie kochacie Niepokalanej Matki Boga a Pana naszego Jezusa Chrystusa i powtórzę , Bądź pozdrowiona Niepokalana, której Bóg, "wielkie rzeczy uczynił". Bądź pozdrowiona i ześlij "hufce anielskie", aby stłumiła zuchwałość szatana i strąciła go do piekła, amen.
9 grudnia 2016, 19:32
O Niepokalana, Ty depczesz głowę węża, więc zdepcz łeb tego antychrysta, który uprał swojego ojca tak że ten nie mógł wstać o własnych siłach i wygnaj tego nieprzyjaciela Krzyża Chrystusowego, a jawnego wyznawcę diabła przeklętego przynajmniej z tego portalu, amen.
9 grudnia 2016, 22:12
Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech bdzie uwielbiony w swoich aniołach i swoich świętych. Niech będzie pochwalona Maryja dziewica i matka. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie amen.
10 grudnia 2016, 08:31
Teraz wołasz do mnie Matko, ale jak prałeś w „pysk” własnego ojca to nie słyszałeś jak wołałam ‘’zostaw go” potem jak nie mógł wstać nie pomogłeś mu. Lecz stwierdziłeś że dobrze mu.  Jak podkablowałeś swojego kolegę z pracy nie słyszałeś jak wołałam nie czyń tego. Nawet nie zwróciłeś uwagi jak bardzo wpłynąłeś na życie tego kolegi, który przez ciebie, z twojej namowy został bez pracy. Teraz wołasz do mnie abym przyłożyła w twarz moim przyjaciołom , których ty nazywasz nieprzyjaciółmi. Zaprawdę powiadam tobie, że to ty zostaniesz ukarany jeśli nie przestaniesz służyć diabłu  Twoim panem jest diabeł a nie mój Syn Jezus Chrystus. Nie pozdrawiaj mnie bowiem brzydzę się takimi ludzmi, którzy chcą abym uderzyła kogoś w twarz. Przestań wykorzystywać matkę swoją. Opamiętaj się człowieku marny.

Skomentuj artykuł

"Dialog międzyreligijny jest moralnym obowiązkiem"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.