Dziś Niedziela Biblijna rozpoczynająca XV Tydzień Biblijny

Dziś Niedziela Biblijna rozpoczynająca XV Tydzień Biblijny
Fot. Justin Skinner / depositphotos.com
KAI / jk

„Czy chcecie gardzić Kościołem?” – te słowa zaczerpnięte z 1. Listu do Koryntian stanowią myśl przewodnią tegorocznej Niedzieli Narodowego Czytania Pisma Świętego. Rozpoczyna ona XV Tydzień Biblijny, który potrwa od 23 do 29 kwietnia.

Tydzień Biblijny obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Przez konferencje, celebracje oraz spotkania kręgów biblijnych ma ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i parafii. Zarówno hasło Tygodnia Biblijnego: „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” jak i myśl przewodnia: „Czy chcecie gardzić Kościołem?” (1 Kor 11, 22) nawiązują do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.
Tydzień Biblijny rozpoczyna się Niedzielą Narodowego Czytania Pisma Świętego, w ramach którego organizowane jest wspólnotowe czytanie Biblii. W tym roku do lektury wybrano teksty Ewangelii wg św. Jana. Wybrane fragmenty – m.in. rozdział 17, 20 czy 15 Ewangelii św. Jana – w szczególny sposób wiążą się z tajemnicą Kościoła. Jeden z tych fragmentów to Modlitwa Arcykapłańska Jezusa, będąca modlitwą za Kościół, drugi mówi o mandacie misyjnym – posłaniu do misji przebaczenia grzechów, ewangelizacji i głoszenia dzieła zbawienia, trzeci z kolei o winnym krzewie, który jest obrazem tego, czym jest Kościół. Lektura ta może nam pomóc w odkrywaniu w głębszy sposób tajemnicy Kościoła, tak, by nie skupiać się jedynie na jego wymiarze instytucjonalnym, czy też wymiarze ludzkich słabości.
W ramach Niedzieli Narodowego Czytania Pisma Świętego oraz Tygodnia Biblijnego zaplanowano wiele wydarzeń lokalnych, w poszczególnych diecezjach i parafiach. Centralna celebracja Narodowego Czytania Pisma Świętego odbędzie się w niedzielę o godz. 12.30 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
Tydzień Biblijny obchodzony jest w Kościele w Polsce od 2008 r. Inauguruje go Niedziela Narodowego Czytania Pisma Świętego. Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.
Warto przypomnieć, że w Kościele powszechnym obchodzona jest od czterech lat Niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie. „Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów” – powiedział papież Franciszek.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Dariusz Raś

Tytułowe trzy kolory to próba objaśnienia wydarzeń Triduum Sacrum w sposób zostawiający miejsce na osobistą refleksję i przemyślenia, które podobnie jak barwy mogą przybierać różne odcienie. Bo choć barwa jest zjawiskiem fizycznym – wrażeniem wzrokowym...

Skomentuj artykuł

Dziś Niedziela Biblijna rozpoczynająca XV Tydzień Biblijny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.