Dziś Światowy Dzień Ludów Tubylczych

Dziś Światowy Dzień Ludów Tubylczych
(fot. percursodacultura / flickr.com)
KAI / slo

Pod hasłem "Ludy tubylcze w budowaniu sojuszy: dla uczczenia traktatów, umów i innych konstruktywnych działań" obchodzony jest 9 sierpnia Światowy Dzień Ludów Tubylczych, ustanowiony w 1994 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na mocy rezolucji nr A/RES/49/214.

Watykańska agencja misyjna FIDES zwraca uwagę, że w tym roku głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie ważności porozumień, zawieranych przez rządy państw ze swymi obywatelami i ludnością tubylczą. Ich celem jest uznanie i obrona praw i ziem autochtonów oraz ustanowienie ram współistnienia i stosunków gospodarczych. Układy te określają również normy polityczne dla współżycia różnych suwerennych narodów, żyjących na tym samym obszarze, zgodnie z zasadami przyjaźni, współpracy i pokoju - podkreśla FIDES.

Dzień Ludów Tubylczych szczególnie szeroko obchodzony jest w Ameryce Łacińskiej, gdzie w większości krajów żyją mniej lub bardziej liczne ludy indiańskie, często pozbawione swych praw.

W Ekwadorze już 2 bm. Konfederacja Narodowości Tubylczych tego kraju (CONAIE) zwołała Radę z udziałem przywódców miejscowych ludów autochtonicznych. Omówiono i przeanalizowano na niej projekty dotyczących ich ustaw, w tym prawa do wody, ziem i terytoriów oraz takie zagadnienia, jak tubylcze zarządzanie wymiarem sprawiedliwości, kryminalizacja protestów i polityka związana z wydobyciem minerałów i ropy naftowej oraz warunki ewentualnego dialogu tych grup ludności z prezydentem kraju Rafaelem Correą.

DEON.PL POLECA

Na zakończenie spotkania przywódcy CONAIE podkreślili, że nadal będą walczyć o posiadanie swych ziem i o zachowanie własnych tradycji oraz przedstawili warunki dialogu z rządem i nakreślili program nowych manifestacji we wrześniu br. Rada stwierdziła ponadto, że rozpocznie proces konsultowania wspólnot tubylczych w celu opracowania spisu głównych punktów konfliktu między rządem a organizacjami, które proponują utworzenie Państwa Wielonarodowego.

W Brazylii delegacja Amnesty International (AI) odwiedziła 7 sierpnia wspólnoty Indian Guaraní Kaiowá w regionie Dourados w stanie Mato Grosso do Sul ( południowo-zachodnia część kraju). W rozmowie z sekretarzem generalnym AI Salilem Shettym z Indii przywódcy indiańscy skarżyli się na opóźnienia w rozgraniczaniu ziem i na akty przemocy wobec członków swych wspólnot, gdy przebywają oni poza swymi tradycyjnymi obszarami lub są stłoczeni w niewielkich rezerwatach.

Misyjna Rada Tubylcza (CIMI) w nocie przesłanej do FIDES-u wspomniała o wizycie sekretarza generalnego AI u 17 rodzin Kaiowá, mieszkających od ponad 10 lat w barakach wzdłuż autostrady BR-163, którą przejeżdżają wielkie ciężarówki z soją i trzciną cukrową. Tam właśnie zginęło pięcioro Indian w wyniku zderzenia z samochodami, a inny członek tej narodowości zatruł się w wyniku kontaktu z pestycydami stosowanymi na plantacjach w tym regionie.

- Jesteśmy w [drugiej] połowie roku 2013 i nie można ot tak po prostu robić to, co się chce z ziemiami tubylczymi, jakby nie było praw, których należy przestrzegać - powiedział Salil szefom plemiennym. Dodał, że spotkał tam matki, które straciły swe małe dzieci, starców, którzy stracili swych synów. - Dzieje się to w biały dzień i nie ma żadnych dochodzeń. Osoby, które popełniają te zbrodnie, po prostu są wolne. Jest to wielki wstyd dla Brazylii - ocenił sekretarz generalny Amnesty.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dziś Światowy Dzień Ludów Tubylczych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.