Festiwal Misyjny im. Kard. Kozłowieckiego SJ

Festiwal Misyjny im. Kard. Kozłowieckiego SJ
(Kard. Adam Kozłowiecki SJ/ Wielcy ludzie Kościoła)
KAI/ ad

I Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ pod hasłem "Serce bez granic" odbędzie się 28 września na terenie parku przy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej.

"Festiwal, którego głównym celem jest promocja wiedzy o Kardynale Adamie Kozłowieckim SJ, w swoim zamyśle skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym również do uczniów ze szkół specjalnych, z powiatu kolbuszowskiego, województwa podkarpackiego, jak również i z zagranicy" - poinformował dzisiaj dziennikarzy wiceprezes Fundacji Bogdan Romaniuk.

- Nasz wspaniały Rodak, który wyszedł z Huty Komorowskiej, z Podkarpacia, niosąc wiarę, nadzieję i miłość potrzebującym duchowego wsparcia w placówkach misyjnych Kościoła katolickiego był nie tylko oddanym kapłanem i duszpasterzem, ale także odważnym obrońcą praw człowieka i orędownikiem niepodległości narodów - podkreślił wiceprezes Romaniuk.

Pozostałymi celami imprezy są także: popularyzacja dzieł misyjnych, szczególnie wśród ludzi młodych - sprawnych i niepełnosprawnych, ewangelizacja poprzez śpiew i wspólną zabawę oraz rozwój amatorskiego ruchu twórców i odtwórców piosenki o tematyce religijnej.

Wykonawcy - zespoły i soliści- będą mogli podczas festiwalu wykonać jeden utwór muzyczny o tematyce misyjnej. Jury będzie oceniać: aranżację utworów, własny akompaniament, walory głosowe, dykcję, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

DEON.PL POLECA

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 września br. Organizatorzy podkreślają, że w pierwszej edycji festiwalu tylko 30 pierwszych zgłoszeń zostanie zakwalifikowanych do występu (decyduje kolejność zgłoszenia). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Huta Komorowska 32a, 36-110 Majdan Królewski lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@cardinalekozlowiecki.pl z dopiskiem "Festiwal Piosenki Misyjnej".

Organizatorem imprezy jest Zarząd Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego. Objęta ona została honorowym patronatem przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, ambasadora Jana Wielińskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa.

Podchodzący z Huty Komorowskiej kard. Adam Kozłowiecki był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau, jezuitą, misjonarzem, pierwszym arcybiskupem metropolitą Lusaki w Zambii. W uznaniu za wieloletnią pracę misyjną Jan Paweł II kreował go w 1998 r. kardynałem. Odznaczony został wieloma orderami zambijskimi, był żywym symbolem przemian dokonanych na czarnym kontynencie. Przez wiele lat był również członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a w samej Zambii kierował Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Zmarł 28 września 2007 r. w wieku 96 lat. Jego pogrzeb odbył się w Lusace.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Festiwal Misyjny im. Kard. Kozłowieckiego SJ
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.