Głogówek ma pomnik św. Franciszka z Asyżu

KAI / drr

Z okazji 750-lecia obecności franciszkanów w Głogówku na Opolszczyźnie u bramy miasta stanął pomnik św. Franciszka z Asyżu. 2 sierpnia figurę poświęcił bp Andrzej Czaja w obecności zakonników, włodarzy miasta i jego mieszkańców. Synowie św. Franciszka ewangelizowali w grodzie jeszcze przed jego lokacją.

"Dziś świat jest wyjątkowo pełen niepokoju. Św. Franciszek wzywał ludzi do tego, by kształtowali, rozwijali i przenosili w życie społeczne pokój i dobro. My bardzo potrzebujemy pokoju i dobra w naszych sercach, w rodzinach, w środowisku społecznym, zawodowym. Ten pomnik jest wielkim wołaniem, takim memento: ‘Pamiętaj, bez Boga nie zbudujesz pokoju i nie dasz dobra z siebie’. Niech św. Franciszek, który w swojej figurze będzie nam przypominał hasło ‘pokój i dobro’, wzywa nas co dzień do kształtowania tych wielkich wartości w naszym życiu" - mówił ordynariusz diecezji.

Później wierni wzięli udział we Mszy św. odpustowej ku czci Matki Bożej Anielskiej, szczególnie czczonej w Zakonie Franciszkanów. W związku z tym bp Czaja przypomniał o odpuście zupełnym wyproszonym przez św. Franciszka dla kościółka zwanego Porcjunkulą, gdzie Biedaczyna z Asyżu zakładał trzy zakony i gdzie zakończył swoje życie ziemskie.

Zachęcił wiernych, aby od Maryi uczyli się uniżoności i zawierzenia Bogu wszystkiego do końca, tak aby się niczego nie obawiali, nawet trudności. "Bóg daje to nie po to, by skrzywdzić, nie po to, by skazać na cierpienie, ale by wydobyć jeszcze więcej dobra, by nas wyrzeźbić na miarę pierwowzoru wszelkiego stworzenia Jezusa Chrystusa" - uzasadniał pasterz Kościoła opolskiego.

DEON.PL POLECA


"Z Maryi św. Franciszek czerpał i poddał się Bogu, a Bóg mógł go tak pięknie rzeźbić, że mówiono o nim ‘drugi Jezus’. To jest przepiękna podpowiedź, jak w tym dzisiejszym świecie, rozszalałym, pogubionym odnaleźć się. Chcieć naśladować Chrystusa, być jak On. Od Maryi się uczyć tego Bożego poddaństwa. Wtedy Bóg będzie mógł nas rzeźbić i będziemy coraz piękniejsi na miarę Bożego piękna, a nie tego świata. I to będzie ku zbudowaniu innych. Bóg bowiem rzeźbi tak, że to, co rzeźbi pociąga, to co jest z jego dłuta, z jego ręki to pociąga i to jest trwałe. Maryjo, wyjednuj nam tę łaskę, obyśmy Cię sławili, podpatrując Twą uniżoność i Twą wiarę, która wszystko przyjęła. Wyjednuj nam tę łaskę, byśmy tak jak św. Franciszek chcieli być jak Jezus" - zakończył biskup.

Obecny na uroczystościach jubileuszowych ordynariusz franciszkanów o. Jarosław Zachariasz z Krakowa podziękował mieszkańcom miasta za wszelkie ich wyrazy życzliwości wobec braci w klasztorze i domu formacyjnym, za wszelką pomoc udzielaną przez wieki franciszkanom. "Za każde dobro, które w ciągu tych 750 lat wydarzyło się w tym mieście chcę wam z serca podziękować. Dziękuję wam, że przyjęliście nas, że tolerujecie nas, że spotykamy się z wyrazami szacunku i wdzięczności z waszej strony. Dziękuję za wszystkie pokolenia franciszkanów, którzy odpowiadali tu na wezwanie Boże i na potrzeby człowieka" - mówił prowincjał.

O. Zachariasz prosił mieszkańców Głogówka, aby modlili się za niego i jego współbraci. "Abyśmy jako franciszkanie byli na wzór św. Franciszka: będąc oddani Panu Bogu i sprawie zbawienia człowieka, niczego nie chcieli dla siebie" - sprecyzował intencję.

Klasztor i kościół św. Franciszka z Asyżu w Głogówku należy do najstarszych klasztorów prowincji, najpierw czesko-polskiej, a później polskiej. Został założony w 1264 r. Za jego fundatora jest uznawany książę Władysław Opolczyk. W latach 1428-1460 franciszkanie, wyrzuceni przez husytów, musieli opuścić klasztor głogówecki, ale powrócili tam ponownie. W r. 1630 książę Jerzy Oppersdorff wybudował kaplicę loretańską i powiększył kościół. Kościół ma styl barokowy i jest częściowo pokryty freskami Franciszka Sebastiniego. Kościół jest znanym w okolicy sanktuarium maryjnym.

W r. 1810 rząd pruski skasował klasztor. Bibliotekę klasztorną przekazano do uniwersytetu wrocławskiego, a w klasztorze urządzono seminarium nauczycielskie. Kościołem opiekował się kapłan diecezjalny, niezależny od proboszcza, zwany "curatusem". Dopiero w czasie II wojny światowej, z powodu braku kapłanów, kościół został poddany władzy proboszcza.

W r. 1945 franciszkanie ponownie powrócili do Głogówka. W latach 1946-1992 franciszkanie administrowali również parafią św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. W latach 1948-52 w części budynku klasztornego mieściło się niższe seminarium. Reerekcji klasztoru dokonano w 1963 r., a w latach osiemdziesiątych franciszkanie odzyskali resztę klasztoru i po jego gruntownym remoncie przeznaczyli go na wychowanie młodzieży zakonnej. Do 1992 r. był w nim postulat, a w latach 1992-96 juniorat braci zakonnych. 1 października 1996 r. został w nim ustanowiony roczny prenowicjat (postulat) dla wszystkich kandydatów do Zakonu krakowskiej prowincji franciszkanów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Głogówek ma pomnik św. Franciszka z Asyżu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.