Jasna Góra: Kongregacja Ruchu Światło-Życie

7 lat temu
KAI / psd

Na Jasnej Górze odbywa się 39. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Spotkanie stanowi ważny impuls w planowaniu inicjatyw duszpasterskich oraz wyznacza nowe kierunki formacyjne życia duchowego oazowiczów. W tym roku czterodniowym obradom, towarzyszą słowa tytułowe pierwszej adhortacji papieża Franciszka: "Radość Ewangelii". W spotkaniu udział bierze ponad tysiąc osób. Obecni są także goście z zagranicy.

Ruch Światło-Życie, znany powszechnie jako Oaza, to jeden z ruchów odnowy w Kościele. Powstał w Polsce. Zrzesza ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów i zakonników, członków instytutów świeckich oraz rodziny. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację stara się formować dojrzałych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła - parafii, dekanatów, diecezji.

Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia Kongregacji była Msza św., którą celebrował bp Grzegorz Ryś, odpowiedzialny za Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. W kazaniu podkreślał za papieżem Pawłem VI, że początkiem ewangelizacji jest świadectwo. - Chodzi o to byś był takim człowiekiem, który jest absolutnym punktem odniesienia dla tego, kto chce iść do Chrystusa - mówił biskup. Kaznodzieja zauważył, że choć "boimy się nawet tak myśleć, żebyśmy nie odcisnęli się w życiu innych, to jednak mamy być żywymi przykładami, kamieniami, na których budowany jest Kościół". - Nie możemy się bać, bo do tej roli, do tej funkcji, przy całej naszej małości uzdalnia nas Jezus - wzywał krakowski biskup pomocniczy.

Wyjaśniając temat Kongregacji moderator generalny ruchu ks. Adam Wodarczyk, powiedział, że papieski dokument "powinien stać się dla Ruchu tekstem programowym, gdyż daje on istotne wskazania dotyczące realizacji misji odnowy Kościoły w kontekście czasów współczesnych, nacechowanych filozofią postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu". Ks. Wodarczyk podkreślił, że w drugim rozdziale adhortacji Franciszka zatytułowanym "W kryzysie zaangażowania wspólnotowego" zawarte są istotne wskazania odnoszące się do wyzwań współczesnego świata i wynikających z nich pokus osób zaangażowanych w duszpasterstwo. - Znaleźć tam można myśli bardzo mocne, w których Ojciec Święty wielokrotnie mówi "nie": dla ekonomii wykluczenia; dla nowego bałwochwalstwa pieniądza; dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć; dla nierówności społecznej rodzącej przemoc; dla egoistycznej acedii; dla jałowego pesymizmu; dla duchowej światowości; dla wojny między nami - zauważył ks. moderator. Dodał, że "równocześnie z ust papieża pada pełne mocy "tak": dla wyzwania duchowości misyjnej i dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa Chrystusa".

Ks. Wodarczyk powiedział, że po przemyśleniach dokonanych wraz z uczestnikami Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności i po konsultacjach podjął decyzję o zmianie hasła pracy rocznej w roku formacyjnym 2014/2015 z hasła "Koinonia" na "Radość Ewangelii". - Podczas naszego spotkania chcemy doświadczyć "radości Ewangelii" i pójść za zachętą Ojca Świętego Franciszka. - Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha Świętego - podkreślił moderator. To dlatego podczas 39. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie jej uczestnicy zapoznają się z treściami, które podsuwa do rozważenia papież Franciszek w adhortacji "Evangelii Gaudium", mówiącej o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.

Wśród zaproszonych na spotkanie prelegentów znaleźli się m.in.: bp Grzegorz Ryś, który dokonać ma przekrojowej analizy wezwania do ewangelizacji płynącej ze współczesnego magisterium Kościoła; ks. Antoni Bartoszek mówić ma na temat zagrożeń i wyzwań płynących z propagowanej ideologii gender; ks. Marek Sędek i ks. Ryszard Nowak , mają dzielić się doświadczeniem działań ewangelizacyjnych podejmowanych w parafiach.

W tegorocznej Kongregacji odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie uczestniczą goście z zagranicy: Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii.

Wobec dramatycznych doniesień z Ukrainy uczestnicy zjazdu modlą się szczególnie w intencji pokojowego rozwiązania konfliktu i zaprzestania dalszego rozlewu krwi u naszych wschodnich sąsiadów.

Założycielem ruchu oazowego jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który w pracy duszpasterskiej widział potrzebę formowania dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację. W kraju do różnych grup należy ok. 40 tys. osób. Z Polski ruch oazowy rozprzestrzenił się najliczniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wielką dynamikę widać ostatnio w Rosji i Chinach.

Pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych odbyła się w 1976 r. w Krościenku nad Dunajcem, uczestniczyło w niej ok. 70 osób. W następnych latach Kongregacje odbywały się w Krościenku, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Koninie oraz przede wszystkim w Częstochowie na Jasnej Górze, która stała się głównym miejscem tych spotkań.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jasna Góra: Kongregacja Ruchu Światło-Życie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.