Jest nowy dokument Komisji Teologicznej

Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / drr

"Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady, kryteria". Taki tytuł nosi najnowsza publikacja Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Instytucja ta ma dla Stolicy Apostolskiej funkcję doradczą i wydawane przez nią dokumenty są owocem refleksji nad najbardziej istotnymi dla teologii współczesnej kwestiami.

Poprzednio komisja zajmowała się prawem naturalnym. Obecny dokument podjął sprawę metody w teologii katolickiej oraz podstawowych zasad rządzących tą dyscypliną. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wskazuje tu trzy główne kwestie odzwierciedlone w kolejnych rozdziałach: wiarę i wsłuchanie się w Słowo Boże, wspólnotę Kościoła oraz naukowość metody w poszukiwaniu prawdy Bożej.

W pracach komisji bierze udział ks. Jerzy Szymik. "Teologia «żyje» w środowisku Kościoła, dlatego, że potrzebuje, jak powiedziałem, wiary do pełni swojego instrumentarium poznawczego - mówił Radiu Watykańskiemu profesor z KUL podczas listopadowego posiedzenia komisji. - Kościół nie jest dla teologii przeszkodą, ale «tym, czym woda dla ryby». Urząd Nauczycielski Kościoła, biskupi, nie są ograniczeniem, ale przestrzenią, która umożliwia teologii być sobą. Oczywiście rzecz się dzieje na ziemi, w środowisku dotkniętym przez grzech pierworodny. Tak po stronie teleologów, jak po stronie biskupów zdarzają się grzechy, błędy, uchybienia etc. Historia chrześcijaństwa liczy 20 wieków i nie zawsze są to plamy jasne. Natomiast generalnie konieczna jest właśnie ta perspektywa spojrzenia, ten sposób widzenia: że teologia i Kościół, teolog i biskup, Urząd Nauczycielski Kościoła i odważne badania teologiczne. One są sprzymierzone i chodzi im o to samo, a nie są rywalami - to bardzo ważna perspektywa".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jest nowy dokument Komisji Teologicznej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.