Jezuicka Akademia Ignatianum w Krakowie od października będzie uniwersytetem

Jezuicka Akademia Ignatianum w Krakowie od października będzie uniwersytetem
Fot. Akademia Ignatianum / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
KAI / pk

Z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września br. era Akademii Ignatianum w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października 2023 r. wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - zawiadamia rektor tej znanej krakowskiej, jezuickiej uczelni dr hab. Tomasz Homa SJ.

A oto komunikat rektora Akademii Ignatianum w Krakowie:

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

Społeczność Akademicka Akademii Ignatianum w Krakowie!

W związku ze stale podnoszonym rozwojem Akademii Ignatianum w Krakowie, w oparciu o Pismo Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie (PME 23/09 z dnia 19 kwietnia 2023 r.) w sprawie przekształcenia Akademii Ignatianum w uniwersytet, Uchwały nr 49/2022/2023 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zainicjowania procesu i podjęcia czynności zmierzających do zmiany nazwy Akademii Ignatianum w Krakowie, ale przede wszystkim z uwagi na otrzymany Dekret Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie Arturo Sosy SJ z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Uczelni, uprzejmie informuję, iż od dnia 1 października 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie zmienia nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.

Powyższa zmiana była możliwa do realizacji dzięki uzyskaniu przez Akademię Ignatianum w Krakowie zwiększenia uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, które aktualnie dotyczą sześciu dyscyplin naukowych w trzech dziedzinach nauk. Uzyskanie uprawnień w tak licznych dziedzinach nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania w rozwój Akademii całej Społeczności Ignatianum, którą wspólnie tworzymy, zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracji oraz grona kadry zarządzającej.

Od wielu lat Akademia Ignatianum sukcesywnie rozszerza i dostosowuje ofertę dydaktyczną, nieustannie rozwija badania naukowe, poszerzając je o nowe dziedziny i dyscypliny naukowe.

Włożony przez Społeczność Akademicką Ignatianum wkład w rozwój Akademii pozwolił spełnić przesłanki ustawowe, uprawniające nas do zmiany nazwy „akademia” na „uniwersytet”. Wobec powyższego, z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września 2023 r. era Akademii Ignatianum w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października 2023 r. wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.

Dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Kraków, 19 lipca 2023 r.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Roman Groszewski SJ

Nie bój się, jesteś wolny

Pragniemy szczęścia i poczucia, że przeżywamy swoje życie w pełni. Żeby to osiągnąć, wyznaczamy sobie różne cele, planujemy, podejmujemy decyzje. Tym wszystkim działaniom bardzo często towarzyszy jednak lęk.

Jak przestać...

Skomentuj artykuł

Jezuicka Akademia Ignatianum w Krakowie od października będzie uniwersytetem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.