Kard. Parolin: wojna jest bezsensowną przemocą, a my musimy być rzemieślnikami pokoju

Kard. Parolin: wojna jest bezsensowną przemocą, a my musimy być rzemieślnikami pokoju
Fot. Radio Nadzieja / Youtube
KAI / kb

"W tym okresie, naznaczonym bezsensowną przemocą, Stolica Apostolska pragnie wnieść swój wkład w wysiłki na rzecz pokoju, który wraz ze sprawiedliwością i braterstwem jest również darem Boga, o który żarliwie prosimy" - powiedział kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w przemówieniu wygłoszonym na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana podczas konferencji poświęconej dialogowi i dobru wspólnemu.

Zorganizowały ją: ambasada Maroka przy Stolicy Apostolskiej i Suwerenny Rycerski Zakon Maltański. „Pandemia i konflikt na Ukrainie są głównymi problemami, na które należy odpowiedzieć za pomocą `architektury` pokoju, w której tworzeniu uczestniczą instytucje społeczne. Ale jest też rzemiosło pokoju, które dotyczy nas wszystkich” - wyjaśniał kardynał.

Kard. Parolin o wojnie na Ukrainie

„Nasz świat spragniony jest pokoju, tego niewidzialnego dobra, które wymaga wysiłku i stałego wkładu wszystkich” – powiedział kard. Parolin dodając, że również w odniesieniu do pandemii konieczne jest "rozwijanie konkretnych procesów w służbie pokoju, stawiając w centrum wszystkich działań świętą godność osoby ludzkiej i szacunek dla dobra wspólnego". „Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by przyczyniać się do tworzenia globalnej i trwałej architektury pokoju" – podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przywołując słowa papieża skierowane do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, który w szczególności podkreślił dwa kluczowe słowa: "dialog" i "braterstwo", "niezbędne ośrodki", jak zaznaczył, "do przezwyciężenia kryzysów obecnej chwili charakteryzującej się ogłuszającym hałasem wojen i konfliktów". "W ostatnich dniach papież Franciszek kilkakrotnie wzywał wszystkich uczestników społeczności międzynarodowej do konkretnego zaangażowania się w zakończenie tej straszliwej wojny" – powiedział kardynał.

Kard. Parolin przypomniał również o nawiązaniu w 1976 r. stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Marokiem, o wizycie Jana Pawła II w 1985 r. i Franciszka w 2019 r., który określił ten kraj jako "naturalny pomost między Afryką a Europą" i wezwał do budowania "świata bardziej zjednoczonego i bardziej zaangażowanego w dialog, który szanuje specyfikę każdego narodu i każdego obywatela". „Pokój, ale także rozwój, koncepcje je wspierające, powtórzone przez papieża w przesłaniu na IX Światowe Forum Wody w Dakarze, są prawdziwym symbolem dzielenia się, konstruktywnego dialogu. Zachęca się w nim do współpracy, przede wszystkim w celu zwalczania problemu suszy, która w ostatnim czasie dotknęła obszary wiejskie Maroka” – powiedział kardynał.

DEON.PL POLECA


W przemówieniu kard. Parolin wskazał na nowego świętego, Karola de Foucauld, który odwiedził Maroko i którego obecność "wywarła wielki wpływ na Kościół katolicki w krajach Maghrebu i dała początek wielu inicjatywom mającym na celu nadanie konkretnego wyrazu wezwaniu Soboru Watykańskiego II do dialogu z innymi religiami, zwłaszcza z muzułmanami". "Maroko to kraj bogaty w piękno, który zawsze był miejscem spotkań cywilizacji, charakteryzujący się tradycją tolerancji. Jako ludzie wierzący jestem przekonany, że musimy z radością uznawać wspólne wartości religijne. Ideologie i slogany nie pomogą nam stawić czoła problemom życia codziennego i społecznego. Tylko wartości duchowe i moralne mogą tego dokonać, dzięki Bogu i Jego miłosierdziu” - podsumował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Źródło: KAI / kb

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
abp Grzegorz Ryś

Pan stworzył nas wolnymi – i dzięki temu zdolnymi do miłości

Cudowność działania Boga w naszym życiu nie polega „jedynie” na tym, że czyni nas On wolnymi (zewnętrznie, wewnętrznie); chodzi o to, że czyni nas...

Skomentuj artykuł

Kard. Parolin: wojna jest bezsensowną przemocą, a my musimy być rzemieślnikami pokoju
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.