Katecheza Papieża o sensie wiary dzisiaj

Katecheza Papieża o sensie wiary dzisiaj
(fot. CTV)
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / Radio Watykańskie / CTV / mh

Na pytanie czym jest wiara i jaki jest jej sens we współczesnym świecie odpowiadał dziś Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie kontynuując cykl katechez wprowadzających w Rok Wiary. Na placu św. Piotra zgromadziło się według danych Prefektury Domu Papieskiego około 20 tys. wiernych.

Benedykt XVI wskazał na konieczność odnowienia w naszych czasach wychowania do wiary, obejmującego nie tylko pewną znajomość jej prawd oraz wydarzeń zbawienia, ale która rodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, wpływającego w sposób decydujący na nasze życie.

Papież zauważył, że mamy obecnie do czynienia z jednej strony z mentalnością ograniczającą rzeczywistość do tego, co sprawdzalne jest eksperymentalnie, a drugiej strony z poważną dezorientacją i gotowością uwierzenia niemal we wszystko. W tym kontekście pojawiając się pewne pytania zasadnicze odnośnie do sensu ludzkiego życia i przyszłości po śmierci. Potrzebujemy bowiem nie tylko chleba materialnego, ale także miłości, sensu i nadziei, pewnego fundamentu, solidnych podstaw, które pomogłyby nam żyć z autentycznym sensem także w kryzysie, w ciemnościach, w trudnościach i codziennych problemach.

 

"Wiara daje nam właśnie to; jest ufnym zawierzeniem pewnemu, które jest Bogiem, który daje mi jakąś inną pewność, choć nie mniej solidną od tej, która pochodzi z dokładnego obliczenia lub nauki. Wiara nie jest zwykłą intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga; jest aktem, poprzez który swobodnie powierzam się Bogu, który jest Ojcem i mnie kocha; jest posłuszeństwem dającym mi nadzieję i ufność" - powiedział papież.

DEON.PL POLECA

Benedykt XVI zaznaczył, że Bóg daje tę możliwość zbawienia wszystkim ludziom. Tym niemniej często widzimy, że wielu ludzi pozostaje obojętnymi lub nie chcą przyjąć tego przepowiadania. Wskazał, że właśnie zadaniem chrześcijan jest pójście i głoszenie Ewangelii, mężne świadczenie wiary, zaś odrzucenie nie powinno nas zniechęcać. "Jako chrześcijanie jesteśmy świadkami tej urodzajnej gleby: nasza wiara, pomimo naszych ograniczeń pokazuje, że istnieje dobra gleba, gdzie ziarno Słowa Bożego wydaje obfite owoce sprawiedliwości, pokoju i miłości, nowego humanizmu, zbawienia" - stwierdził papież.

Ojciec Święty wskazał, że u podstaw naszej wiary znajduje się chrzest, dający nam Ducha Świętego, czyniący nas dziećmi Bożymi w Chrystusie i oznaczający wejście do wspólnoty wiary. "Nie wierzy się samemu z siebie, bez łaski Ducha Świętego; nie wierzy się także w samotności, ale wraz z braćmi. Począwszy od chrztu każdy wierzący jest powołany do przeżywania na nowo i uczynienia swoim tego wyznania wiary, wraz z braćmi" - przypomniał Benedykt XVI. Dodał, iż wiara jest wyjściem z samych siebie, ze swoich zabezpieczeń, ze swoich schematów mentalnych, aby powierzyć się działaniu Boga, wskazującemu nam drogę, by osiągnąć prawdziwą wolność, naszą ludzką tożsamość, prawdziwą radość serca, pokój ze wszystkimi.

"Wierzyć to w całkowitej wolności i radości powierzyć siebie opatrznościowemu planowi Boga, jak to uczynił patriarcha Abraham, jak Maryja z Nazaretu. Wiara jest więc wyznaniem, że Jezus jest Panem. To przemienia życie, otwiera mu drogę ku pełni sensu, czyni je tak nowym, pełnym radości i niezawodnej nadziei" - zaznaczył papież.

Ojciec Święty podkreślił, że nasze czasy wołają o chrześcijan, którzy byliby porwani przez Chrystusa, którzy wzrastaliby w wierze dzięki zażyłości z Pismem Świętym i sakramentami. Ludzi będących niemal otwartą księgą opowiadającą doświadczenia nowego życia w Duchu Świętym, obecności tego Boga, który nas wspiera w drodze i otwiera nas na życie, które nigdy nie będzie miało końca".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Katecheza Papieża o sensie wiary dzisiaj
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.