Kraków: o małżeństwach mieszanych

Kraków: o małżeństwach mieszanych
(fot. shutterstock.com)
KAI / jm

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się w niedzielę ekumeniczne nabożeństwo kończące diecezjalny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Modlitwę szczególnie wzbogaciło świadectwo życia obecnych małżeństw mieszanych - katolików z osobami innych wyznań chrześcijańskich. "Ekumenizm jest wtedy, kiedy ja wierzę, że w Kościele obok działa Duch św. ze swoimi darami, które ja mogę zbierać dla siebie" - powiedział podczas wspólnej modlitwy bp Grzegorz Ryś.

DEON.PL POLECAProwadzący nabożeństwo kard. Stanisław Dziwisz zaznaczył, że olbrzymią rolę na drodze do jedności chrześcijan odgrywa chrzest - dar miłosiernego Boga, który jest uznawany przez wiele Kościołów. "Jesteśmy tu w miejscu szczególnym, poświęconym wielkiemu orędownikowi jedności chrześcijan, świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Podejmujemy jego myśl, wyrażaną wielokrotnie, że duszą ekumenizmu jest nawrócenie serca i wspólna modlitwa" - wskazał.

Każda część nabożeństwa wskazywała na ekumeniczny charakter wydarzenia. Ewangelię odczytali we trójkę ks. Łukasz Kamykowski, teolog Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. Jarosław Antosiuk z polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego oraz ks. Józef Bartos z Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Z kolei kazanie wygłosili ks. Roman Pracki z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz biskup krakowski Grzegorz Ryś.

Ks. Pracki powiedział do zebranych, że ważna jest istota chrztu, nie wyznanie, w którym się go przyjmuje - ten sakrament nadaje przynależność do jednego Kościoła powszechnego i tym samym "już nikt nie sam i nie powinien czuć się niczyj".

Z kolei bp Grzegorz Ryś wskazywał: "Ekumenizm jest wtedy, kiedy ja wierzę, że w Kościele obok działa Duch św. ze swoimi darami, które ja mogę zbierać dla siebie. I dopiero wtedy jestem w nurcie ekumenicznym i to jest dzieło Boga, do którego jesteśmy zaproszeni. Bo ono może dokonać się tylko przez nas".

Obecni na modlitwie podkreślali dużą potrzebę takich spotkań. "Mamy wielu przyjaciół różnych wyznań - nie jest dla czymś dziwnym wspólnie spotykać się i modlić. Dlatego wspieramy duchowo inicjatywy, które są odzwierciedleniem takiej jedności w szerszym, bardziej powszechnym zakresie" - powiedział pan Michał z Krakowa, który na nabożeństwo przybył z żoną i córką.

"Ekumenizm jest nam bliski - widzimy konieczność dążenia do pełności Kościoła przez zwykłe, codzienne wspólne działania różnych wyznań" - dodał pan Wojciech z Krakowa.

W czasie nabożeństwa specjalne błogosławieństwo otrzymały pary mieszane, w których jedna strona jest katolicka, a druga reprezentuje inne wyznanie chrześcijańskie. "Jesteście dla nas wielką szansą ekumeniczną. Dziś chcemy się zjednoczyć w modlitwie za wasze rodziny" - powiedział obecny na nabożeństwie ks. dr Peter Hocken, wykładowca i teolog. Zebrani odnowili także przyrzeczenia chrzcielne oraz przeszli przez Bramę Miłosierdzia sanktuarium.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Kraków: o małżeństwach mieszanych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.