Ks. Henryk Ciereszko biskupem w Białymstoku

Ks. Henryk Ciereszko biskupem w Białymstoku
(fot. www.awsd.bialystok.pl)
8 lat temu
PAP / ad

Papież Benedykt XVI mianował w sobotę ks. dr. Henryka Ciereszkę biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej - poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Biskup nominat jest wykładowcą Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Ks. Ciereszko urodził się 9 września 1955 r. w Hermanówce k. Białegostoku. W roku 1974 zdał maturę w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Sześcioletnie studia i formację kapłańską ukończył obroną pracy magisterskiej pt. "Zjawiska nadprzyrodzone i ich wyjaśnianie. Studium na podstawie polskiej polemiki wokół Teresy Neumann" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1981 r. w prokatedrze białostockiej z rąk bp. Edwarda Kisiela. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Kazimierza i Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach. W roku 1983 został skierowany na KUL na studia specjalistyczne w zakresie teologii fundamentalnej. W roku 1985 uzyskał licencjat, a w roku 1988 obronił pracę doktorską pt.: "Metoda apologetyczna Pawła Swietłowa".

Po powrocie do archidiecezji w latach 1988-1990 był wikariuszem w parafii pw. św. Rocha w Białymstoku, pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego. W 1990 r. otrzymał nominację na prefekta alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wykładowcę propedeutyki teologii i teologii życia wewnętrznego.

Od roku 1991 jest wykładowcą teologii fundamentalnej w białostockim Seminarium Duchownym. Wykłady z tej dziedziny prowadził również w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Białymstoku oraz w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie. Od roku 1994 jest w archidiecezji cenzorem publikacji o treści związanej z religioznawstwem i naukami humanistycznymi.

W latach 1995-1998 oraz 2001-2008 był ojcem duchownym alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Od 2000 r. jest ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji Białostockiej, od 2004 r. rzecznikiem sprawiedliwości Sądu Metropolitalnego Białostockiego, a od roku 2007 - członkiem rady kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej. W 2003 r. otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, a w roku 2008 został kanonikiem gremialnym Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

W 1998 r. został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki. Jest autorem licznych publikacji książkowych, m.in. "Sługa Boży ks. Michał Sopoćko", "Droga świętości ks. Michała Sopoćki", "Bo na wieki Miłosierdzie jego", "Ksiądz Michał Sopoćko o Miłosierdziu Bożym", "Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego". Opracował i przygotował redakcyjnie do druku "Dziennik" bł. ks. Sopoćki, wydany w Białymstoku w 2010 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ks. Henryk Ciereszko biskupem w Białymstoku
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.