Lublin: zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

8 lat temu
KAI / drr

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rozpoczął się w piątek 26. Ogólnopolski Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W dwudniowym spotkaniu bierze udział kilkaset osób reprezentujących ponad 1200 szkół noszących imię błogosławionego Papieża Polaka.

Otwierając obrady, prorektor KUL prof. Krzysztof Narecki przypomniał, że w 2005 roku także KUL dołączył do grona szkół, którym patronuje Jan Paweł II. Tegoroczna edycja Zjazdu, odbywającego się tym razem w Lublinie, jest formą wdzięczności za wieloletnią obecność Karola Wojtyły w Lublinie jako nauczyciela akademickiego i profesora KUL.

Prof. Narecki, przybliżając postać błogosławionego Profesora porównywał jego działalność naukową i wychowawczą do roli, jaką w starożytności odegrał grecki filozof Sokrates. - Wojtyła, podobnie jak Sokrates nadał filozofii stricte wychowawczy charakter. W proces wychowawczy obaj starali się wplatać ideę dobrego i kochającego Boga. Obie koncepcje, choć odległe w czasie, nie są odległe wychowawczo. Przypominają, że wychowanie to nie tylko wiedza o wartościach, ale wychowywanie do ich przyjęcia jako fundamentu przyszłego życia wychowanków - mówił prorektor KUL.

Metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik wspomniał wizytę kard. Stanisława Dziwisza w Lublinie, w roku 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Metropolita krakowski przypomniał wówczas mieszkańcom miasta, że "po jego ulicach chodził Święty" oraz, że "celem tych wizyt bywał zwykle KUL".

Papieskie odwiedziny Lublina przed 25 laty naznaczył szlak od byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, poprzez Katedrę na KUL i na eucharystię sprawowaną przy powstającym kościele pw. św. Rodziny w dzielnicy Czuby. - Ten papieski szlak może być wskazówką dla szkół noszących imię Jana Pawła II i ich absolwentów, by nim podążali - mówił abp Budzik zachęcając i zapraszając młodzież do podjęcia studiów na papieskim Uniwersytecie w Lublinie.

Gościem honorowym Zjazdu jest metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. W swoim słowie skierowanym do uczestników spotkania odniósł się do idei stawiania pomników Błogosławionemu, także na Ukrainie. - Papież reagował na takie pomysły krótko: 'ja się tego boję' - relacjonował abp Mokrzycki. Dlatego, jaz zaznaczył, należy raczej promować dzieła upamiętniające jego postać. -Przekazywanie nauczania papieskiego następnym pokoleniom, które Ojciec Święty nazywał 'przyszłością świata i narodów' powinno być podstawowym zadaniem szkoły noszącej jego imię - stwierdził metropolita lwowski.

Goście Zjazdu wysłuchali również dwóch wykładów dotyczących obecności Karola Wojtyły - Jana Pawła II w KUL. Ks. prof. Andrzej Szostek MIC, uczeń Karola Wojtyły nakreślił m.in. kontekst historyczny, w jakim ks. Wojtyła prowadził swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą. Jej początek związany był z zamknięciem przez komunistyczne władze wydziału teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ostatnim przewodem habilitacyjnym, jaki na nim przeprowadzono tuż przed zamknięciem była habilitacja ks. dr. Wojtyły - przypomniał ks. prof. Szostek. Ponieważ dalsza kariera naukowa na UJ stała się niemożliwa, a w KUL był wakat na wydziale filozofii, prof. Stefan Świeżawski zaproponował ks. Karolowi Wojtyle wykłady z etyki filozoficznej.

Kolejno dochodziły następne wykłady i zajęcia, m.in. z historii doktryn etycznych, proseminarium i seminarium z etyki. 27 listopada 1956 roku ks. Wojtyła został mianowany "zastępcą profesora" przy Katedrze etyki i już jako pełnoetatowy pracownik KUL , zatwierdzony jako docent, pozostał w niej aż do chwili wyboru na papieża.

Ks. prof. Szostek przypomniał również inny istotny fakt z życia profesora Wojtyły. Po otrzymaniu sakry biskupiej zrezygnował on z pobierania pensji na KUL. Środki te przeznaczył natomiast na stypendia dla studentów, bądź na wyjazdy wakacyjne dla pracowników katedry i ich dzieci. Ks. prof. Szostek zajmował się ich rozdzielaniem. Dorobek naukowy prof. Wojtyły objął 11 magisteriów, 6 doktoratów i 3 recenzje habilitacyjne.

Obecność Karola Wojtyły w KUL, to nie tylko dorobek naukowy - wskazywał ks. prof. Szostek. To również jego osobiste zaangażowanie w dyskurs filozoficzny z materialistyczną wizją świata i człowieka propagowaną przez komunizm. - Tu szczególnie ważny był spór o człowieka. Wojtyła był przekonany, że choć toczy się on w naszym kraju, to jednak ma swoje istotne znaczenie w szerszym kontekście. Dlatego postarał się, by jedna z jego książek "Spór o człowieka" została przetłumaczona na język niemiecki - mówił. Prelegent przypomniał również, że 4 maja 2005 r. na specjalnym posiedzeniu Senatu KUL, na wniosek jednego ze świeckich członków podjęto uchwałę o nadaniu KUL imienia Jana Pawła II.

Z kolei ks. prof. Alfred Wierzbicki, dyrektor Instytutu Jana Pawła II opowiedział o związkach papieża, Jana Pawła II z KUL i Lublinem. wspomniał o wizytach społeczności akademickiej podczas pielgrzymek papieża do Ojczyzny i o wizycie w Lublinie, 9 czerwca 1987 roku.

Uczestnicy Zjazdu modlili się dziś na Mszy św., której w kościele akademickim KUL przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Eucharystię sprawowano w obecności relikwii Błogosławionego Papieża. O 21.00 odbędzie się premiera widowiska plenerowego "Spełniony sen" w wykonaniu aktorów Teatru ITP., a przygotowanego z okazji 200 rocznicy urodzin św. Jana Bosko.

XXVI Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zakończy się w sobotę.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Lublin: zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.