MB Tuchowska pomoże redemptorystom

MB Tuchowska pomoże redemptorystom
(fot. Archiwum CSSR)
7 lat temu
o. Sylwester Cabała CSsR

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP dokonano zawierzenia Matce Bożej Tuchowskiej sprawy powołań do Zgromadzenia Redemptorystów i Zakonu Sióstr Redemptorystek. Wydarzenie to odbywało się w niedzielę 8 grudnia podczas wszystkich Mszy Świętych w kościołach, w których posługują redemptoryści.

Pod koniec Eucharystii celebrans odczytywał specjalnie ułożony akt zawierzenia powołań Matce Bożej Tuchowskiej, który został zakończony modlitwą "Pod Twoją obronę", odmawianą wspólnie z wiernymi. Za przykładem założyciela Zgromadzenia, św. Alfonsa Liguori, który potrzeby redemptorystów zawsze zawierzał Niepokalanej Dziewicy, błagano wspólnie o dar licznych i świętych powołań, prosząc także o pomoc Maryi dla młodych ludzi, aby byli mocni wiarą, radośni nadzieją, rozpaleni miłością ku Bogu i ludziom, wytrwali w modlitwie, miłujący ubogich i opuszczonych. Wypraszano dla nich łaskę odwagi, by potrafili poświęcić swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny. Wychodząc z kościoła wierni otrzymywali obrazek Matki Bożej Tuchowskiej z modlitwą zawierzenia, aby mogli ją kontynuować w swoich domach.

Centralna uroczystość, której przewodniczył o. Piotr Chyła, wikariusz prowincjała, odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie podczas Mszy św. o godz. 9:00. Była ona transmitowana przez Radio Maryja. - Przyzwyczaili się redemptoryści zawierzać swoją posługę Maryi - mówił w homilii o. Chyła. Przypomniał, że założyciel redemptorystów wybrał Niepokalaną na Patronkę, jeszcze zanim ta prawda stała się dogmatem. - Wpatrujemy się w Jej obraz i powierzamy nasze sprawy. Dziś chcemy zawierzyć Jej Zgromadzenie, całą Prowincję Warszawską, pragniemy prosić o łaskę dobrych i świętych powołań - stwierdził kaznodzieja.

W innych placówkach zawierzenie dokonywało się w duchowej łączności z Tuchowem również pod koniec każdej Eucharystii przed kopią obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, która jest nazywana matką powołań kapłańskich i zakonnych. Przy jej sanktuarium w Wyższym Seminarium Duchownym odbywali swoje przygotowanie do życia zakonnego i kapłaństwa niemal wszyscy polscy redemptoryści, a wielu z nich właśnie przed wizerunkiem Tuchowskiej Pani odkryło swoje powołanie. Stamtąd też przełożeni wysyłają redemptorystów, aby głosili Ewangelię w Polsce i różnych krajach świata, od Syberii po argentyńską Patagonię.

Zawierzenie Matce Bożej Tuchowskiej sprawy powołań do Zgromadzenia Redemptorystów i Zakonu Sióstr Redemptorystek poprzedzone było duchowym przygotowaniem. Podczas ostatniego nabożeństwa Nieustannej Nowenny w kościołach redemptorystów wygłoszono specjalne rozważanie, natomiast w czasie pierwszoczwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu modlono się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Inicjatywa zawierzenia powołań została podjęta w ramach trwającego Roku Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego. Przygotowało ją Centrum Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów, które ma siedzibę w Tuchowie: www.barka.redemptor.pl Jego dyrektor o. Witold Baran w liście do współbraci wyraził nadzieję, że odpowiednio przygotowane i dokonane z żywą wiarą zawierzenie powołań Matce Bożej Tuchowskiej przyniesie błogosławione owoce. Troska o nowe powołania jest bowiem obecnie jedną z najważniejszych spraw w Zgromadzeniu i całym Kościele.

Należy dodać, że ponad rok temu zostało założone Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Jest ono duchową wspólnotą ludzi wierzących, którzy poprzez modlitwę różańcową wypraszają łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Gromadzi ono już prawie 600 osób. Każdy, kto zechce włączyć się do tej modlitewnej wspólnoty, zobowiązuje się do: odmówienia raz w tygodniu jednej części różańca w intencji powołań do redemptorystów, odmówienia raz w tygodniu krótkiej modlitwy o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów, a także do uczestnictwa raz w miesiącu w Eucharystii i ofiarowania Komunii Świętej w intencji nowych powołań do tego misyjnego Zgromadzenia. Ponadto należy wypełnić i przesłać na adres Centrum Duszpasterstwa Powołań w Tuchowie deklarację przynależności do Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich. Szczegółowe informacje o tym dziele wraz z modlitwą o powołania i deklaracją przynależności są dostępne na stronie www.redemptor.pl

Za wszystkich członków Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań Redemptorystowskich, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, odprawiana jest Eucharystia. Ich intencje są również włączane w codzienne modlitwy redemptorystów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

MB Tuchowska pomoże redemptorystom
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.