Metropolita Hilarion i abp. C. Migliore o konflikcie na Ukrainie

Metropolita Hilarion i abp. C. Migliore o konflikcie na Ukrainie
(fot. youtube.com)
KAI / kw

Kościół katolicki i Patriarchat Moskiewski odrzucają możliwość popierania którejkolwiek ze stron w trwającym obecnie konflikcie zbrojnym na Ukrainie.

Zapewnili o tym nowy nuncjusz apostolski w Rosji abp Celestino Migliore i przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) metropolita Hilarion podczas spotkania 21 października w siedzibie Wydziału.

Witając swego gościa metropolita życzył mu pomocy Bożej i powodzenia w pełnieniu jego odpowiedzialnej misji w Rosji. Zauważył przy tym, że w ostatnich latach OWCS utrzymuje bardzo konstruktywne stosunki z nuncjaturą apostolską w Moskwie i osobiście z poprzednimi jej szefami, arcybiskupami Antonio Menninim i Ivanem Jurkovičem.

Nowy nuncjusz ze swej strony podkreślił gotowość dalszego rozwijania rozpoczętej już owocnej współpracy między obu tymi instytucjami, prowadzącymi politykę zewnątrzkościelną.

Komunikat służby prasowej OWCS, ogłoszony po rozmowie, "która przechodziła w atmosferze wzajemnego zrozumienia", stwierdza, że poruszono w niej szeroki krąg zagadnień obecnej polityki międzynarodowej i stosunków dwustronnych między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (RKP) a Kościołem katolickim.

Nuncjusz wysoko ocenił historyczne spotkanie papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego Cyryla w Hawanie 12 lutego br., które wywołało wielki oddźwięk na całym świecie.

Metropolita z kolei wiele uwagi poświęcił jednemu z głównych zagadnień rozmowy obu zwierzchników kościelnych - tragicznej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Obaj rozmówcy wyrazili wspólne przekonanie co do konieczności zespolenia wysiłków krajów zwalczających terroryzm w ramach jednej koalicji. Podkreślili też, że w zaistniałej sytuacji aktywna winna być również rola Kościołów chrześcijańskich, opowiadających się za inicjatywami pokojowymi.

Z komunikatu wynika ponadto, że dyplomata papieski zainteresował się doświadczeniem pokojowego współistnienia chrześcijan i muzułmanów w Rosji, a metropolita Hilarion wskazał na przykłady współdziałania przedstawicieli obu wyznań m.in. w ramach Międzyreligijnej Rady Rosji.

Gospodarz spotkania podzielił się także ze swym gościem zatroskaniem kierownictwa RKP z powodu przedłużającego się konfliktu na Ukrainie i w tym kontekście wysoko ocenił wyważone stanowisko papieża Franciszka w tej sprawie.

Obaj rozmówcy zgodzili się, że Kościoły winny pełnić w tym konflikcie rolę pokojowych pośredników między walczącymi ze sobą stronami, a nie opowiadać się po którejkolwiek z nich.

Nuncjuszowi towarzyszył pierwszy radca nuncjatury ks. prałat Andrzej Józwowicz.

Abp C. Migliore, który w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pozostaje od 1980, był m.in. stałym obserwatorem Stolicy Świętej przy ONZ w Nowym Jorku (2002-10), a w latach 2010-16 reprezentował Ojca Świętego w Polsce. 20 maja br. Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Rosji.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Metropolita Hilarion i abp. C. Migliore o konflikcie na Ukrainie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.