Modlitwa dzieci jest nie do zastąpienia

Modlitwa dzieci jest nie do zastąpienia
(fot. shutterstock.com)
KAI / slo

Przełomowym momentem w rozwoju religijnym dziecka jest widok modlących się rodziców, zwłaszcza ojca - mówił ks. dr Grzegorz Godawa. III sympozjum o adoracji pod hasłem "Adoracja dzieci" odbyło się w sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

"Modlitwa dzieci, modlitwa ‘czystych serc’, jest nie do zastąpienia - powiedział KAI ks. Stanisław Szczepaniec. - Myślę, że nie poradzimy sobie z problemami dzisiejszego świata, jeśli nie włożymy wysiłku nie tylko w ogóle w modlitwę dzieci, ale w adorację dzieci. Bez adoracji trudno o głębię modlitwy. Trudno o doświadczenie rozmowy z Panem Jezusem, jeżeli w ogóle nie przychodzę do tego Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie" - dodawał moderator ruchu modlitewnego "Adoremus", który zorganizował w sobotę III sympozjum o adoracji pod hasłem "Adoracja dzieci".

Otwierający spotkanie gospodarz miejsca ks. Franciszek Ślusarczyk przypomniał, że w tym roku mija dziesięć lat, odkąd w tutejszej Kaplicy Adoracji trwa całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Nawiązując do tematyki sympozjum kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zwrócił uwagę, że w maju i w czerwcu wiele dzieci przyjeżdża do Łagiewnik ze swoimi katechetami.

O uwarunkowaniach i rozwoju modlitwy dziecka mówił ks. dr Grzegorz Godawa. Zaznaczył, że modlitwę dziecka warunkuje doświadczenie Boga. Z kolei osobistą relację z Bogiem dziecko inicjuje dzięki klimatowi rodzinnej atmosfery religijnej. "Na modlitwę dziecka wpływa modlitwa domu. Dziecko przez współuczestniczenie uczy się modlitwy" - mówił ks. Godawa i podkreślał, że przełomowym momentem w rozwoju religijnym dziecka jest widok modlących się rodziców, zwłaszcza ojca.

Kluczowym momentem w uczeniu dziecka modlitwy adoracyjnej jest pierwsza Komunia święta, a zawłaszcza czas po niej, kiedy może adorować przyjętego właśnie Jezusa. Prelegent zaznaczył, że nauka modlitwy wymaga higieny słuchu i wzroku, czyli takiej przestrzeni w domu, gdzie dziecko mogłoby się spotkać z Bogiem.

Pedagog wśród elementów koniecznych do rozwoju religijnego dziecka wskazał na zdumienie nad tajemnicami wiary. W tym kontekście przywołał sytuację z życia wziętą. - Mama zabrała dwulatka do kościoła i tłumaczyła, że gdy ksiądz podniesie hostię, zabije gong, to wtedy pośród nas będzie obecny Jezus. Chłopiec to zapamiętał. W momencie podniesienia, gdy w kościele panowała zupełna cisza, zareagował dziecięcym "wow". Bóg stał się obecny pośród nas - opowiadał ks. Godawa.

Jednym z warunków wychowania religijnego dzieci jest także odpowiedni język rodziców i wychowawców. - Mówimy często do dzieci ‘idziemy do kościoła’. A wydarzenie, jakim jest niedzielna Eucharystia trzeba spersonalizować i powiedzieć ‘idziemy na spotkanie z Jezusem’ - tłumaczył ks. Godawa.

Krystyna Karkowska swoje wystąpienie poświęciła znaczeniu dziecięcej modlitwy i adoracji w życiu rodziny, parafii i całej wspólnoty Kościoła. "Adoracja uczy cierpliwości, systematyczności, wierności i wytrwałości" - mówiła prelegentka i dodawała, że modlitwa adoracyjna dzieci uczy trwania w ciszy - najpierw tej zewnętrznej, która później porządkuje to, co wewnątrz; to z kolei wpływa na zachowania dzieci w codzienności.

Wspólna modlitwa dzieci i rodziców sprawia, że w rodzinie rośnie poczucie wspólnoty.

"Adoracja dziecięca w parafii łączy pokolenia, gdyż dzieci na nią zawsze będą przychodziły z dorosłymi z dziadkami, rodzicami czy starszym rodzeństwem" - przekonywała Karkowska zaznaczając, że takie działanie prowadzi wprost do ewangelizacji i czynienia parafii misyjną.

Drugą część sympozjum poświęcono świadectwom wspólnot, które wychowują dzieci do adoracji Najświętszego Sakramentu. W tematykę wprowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec, który przedstawił program formacyjny dla dzieci, zwracający szczególną uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu. Moderator ruchu modlitewnego "Adoremus" zapowiedział, że do wakacji będzie wydany zeszyt z materiałami formacyjnymi np. do tematycznych rekolekcji dla dzieci.

Następnie świadectwa złożyły dzieci należące do szkolnej grupy adoracyjnej, a także świecka katechetka pracująca w wiejskiej parafii oraz siostra pijarka z Rzeszowa. Spotkanie zakończyło się adoracją w Bazylice Bożego Miłosierdzia i Mszą św.

III sympozjum o adoracji zostało zorganizowane przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz ruch modlitewny "Adoremus".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Modlitwa dzieci jest nie do zastąpienia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.