Niemcy: Kościoły krytykują wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „wspomaganej śmierci”

Niemcy: Kościoły krytykują wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „wspomaganej śmierci”
(fot. unsplash.com)
5 miesięcy temu
KAI / ml

Kościół katolicki i Rada Kościołów Ewangelickich (EKD) w Niemczech skrytykowały wydany w Środę Popielcową 26 lutego wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zezwalający na „wspomaganą śmierć”.

Orzeczenie to „stanowi ingerencję w naszą kulturę, nastawioną na potwierdzanie i wspieranie życia” – głosi wspólne oświadczenie Niemieckiej Konferencji Biskupiej i EKD, ogłoszone w Bonn i Hanowerze. Podkreślono, że Kościoły nadal będą się opowiadać za tym, aby w Niemczech „nie stały się czymś normalnym zorganizowane oferty samobójczej śmierci”.

„Obawiamy się, że dopuszczenie takiej możliwości może w subtelny sposób wywierać nacisk na ludzi starych i chorych, aby z niej skorzystali” – stwierdzili przewodniczący obu gremiów: kard. Reinhard Marx i Heinrich Bedford-Strohm. Ich zdaniem, „im bardziej oczywiste i dostępne będą opcje pomocy w samobójczej śmierci, tym większe będzie niebezpieczeństwo, że ludzie w bardzo trudnych warunkach będą czuli nacisk wewnętrzny czy zewnętrzny do położenia z własnej woli kresu swemu życiu”.

Z punktu widzenia Kościołów w ten sposób o podstawowych sprawach dotyczących człowieczeństwa i etycznych podstaw społeczeństwa decyduje się przez sposób postępowania z chorobą i śmiercią. „Godności i wartości człowieka nie wolno mierzyć jego przydatnością dla innych, jego zdrowiem czy wiekiem. Są one wyrazem tego, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i że człowiek swoim życiem odpowiada przed Bogiem” – czytamy w oświadczeniu.

Wydając 26 lutego Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wyrok, potwierdzający prawo do samostanowienia o śmierci, oparł się na Konstytucji. Według sędziów prawo to zawiera w sobie także wolność skorzystania z pomocy osoby trzeciej. Jednocześnie uznali oni, iż uchwalony w 2015 roku przez parlament zakaz komercyjnego udzielania pomocy w samobójczej śmierci jest niezgodny z niemiecką ustawą zasadniczą.

Przewodniczący Trybunału prof. Andreas Vosskuhle zapewnił, że senat sędziów z wielkim trudem podjął tę decyzji. Chodzi bowiem o temat mocno wsparty na przekonaniach etycznych, moralnych i religijnych. Zaznaczył przy tym, że jednak istnieje prawo do samostanowienia o własnej śmierci. Obejmuje to także wolność wyboru co do odebrania sobie życia i skorzystania przy tym z pomocy innych. Wprowadzony pięć lat temu do kodeksu karnego paragraf 217 w dużej mierze to uniemożliwia – uznał niemiecki Trybunał.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspomaganie samobójstwa, noszące znamiona działalności gospodarczej, zagrożone jest w Niemczech karą grzywny albo pozbawienia wolności do trzech lat. Karze nie podlegała jedynie najbliższa rodzina ciężko chorych, która udzieliłaby takiej pomocy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Niemcy: Kościoły krytykują wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „wspomaganej śmierci”
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Niemcy: Kościoły krytykują wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „wspomaganej śmierci”
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.