Nowy portal Kongregacji Nauki Wiary

KAI / slo

Kongregacja Nauki Wiary pragnąc ułatwić dostęp do wydanych przez tę dykasterię dokumentów otworzyła nowy portal internetowy: www.doctrinafidei.va. Przy tej okazji przypomniano, że dokumenty te posiadają wyraźną aprobatę Ojca Świętego i jako takie uczestniczą w magisterium zwyczajnym Następcy św. Piotra.

Dlatego też ich znajomość ważna jest dla wszystkich wiernych, a zwłaszcza dla teologów i duszpasterzy.

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej zaznacza, że dokumenty wydane przez Kongregację Nauki Wiary po Soborze Watykańskim II wydawane są drukiem w publikacji: Congregatio pro Doctrina Fidei, "Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo expleto edita (1966-2005)", LEV, Città del Vaticano 2006, pp. 668. Tym niemniej, pragnąc ułatwić do nich dostęp, dykasteria ta umieściła je zarówno na portalu Stolicy Apostolskiej www.vatican.va, jak i na www.doctrinafidei.va.

Główne dokumenty Kongregacji Nauki Wiary opublikowane są po łacinie, włosku, francusku, angielsku, portugalsku, hiszpańsku, niemiecku i polsku, a czasami także po węgiersku, słowacku, czesku i holendersku. Są one zgromadzone w trzech grupach tematycznych: o charakterze doktrynalnym, dyscyplinarnym i dotyczące sakramentów.

DEON.PL POLECA

Zawartych jest tam także szereg informacji dotyczących działalności Kongregacji oraz wystąpień jej prefektów, w tym kard. Josepha Ratzingera, który nią kierował w latach 1981-2005.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nowy portal Kongregacji Nauki Wiary
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.