Papież do Fundacji Centesimus Annus

Radio Watykańskie

O potrzebie jasnego zdefiniowania dobra wspólnego oraz związanej z tym hierarchii wartości i dóbr mówił Papież w przemówieniu do uczestników rzymskiego kongresu watykańskiej fundacji Centesimus Annus pro Pontifice.

Tematem obrad były wzajemne relacje między rozwojem, postępem i dobrem wspólnym. Nawiązując do aktualnego kryzysu Benedykt XVI podkreślił, że porządek finansowo-gospodarczy musi być budowany w sposób społecznie odpowiedzialny, na miarę człowieka. Taka etyczna gospodarka w zglobalizowanym świecie nie jest jednak możliwa bez wyraźnego punktu odniesienia w postaci jasno zdefiniowanego dobra wspólnego.

DEON.PL POLECA
„Mając na uwadze rozwój całej rodziny ludzkiej, za najważniejsze i priorytetowe trzeba uznać dążenie do przyjęcia prawdziwej skali dóbr i wartości – powiedział Papież. – Jedynie dzięki właściwej hierarchii dóbr ludzkich można zrozumieć, jaki rodzaj rozwoju należy promować. Integralny rozwój narodów, główny cel powszechnego dobra wspólnego, nie wynika jedynie z upowszechniania przedsiębiorczości, dóbr materialnych i poznawczych, jak dom czy wykształcenie. Integralny rozwój narodów jest przede wszystkim konsekwencją dobrych decyzji, a te można podejmować jedynie wtedy, gdy istnieje pojęcie integralnego dobra ludzkiego, gdy mamy cel, w którego świetle rozwój jest rozumiany i planowany” – mówił Benedykt XVI.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież do Fundacji Centesimus Annus
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.