Parlamentarzyści z pielgrzymką na Jasnej Górze

Parlamentarzyści z pielgrzymką na Jasnej Górze
(fot. PAP/Waldemar Deska)
PAP / pk

Do kierowania się wiarą i moralnością chrześcijańską wezwał we wtorek parlamentarzystów abp Wacław Depo. W homilii do uczestników pielgrzymki tego środowiska na Jasną Górę przestrzegł m.in. przed relatywizmem prowadzącym do kwestionowania prawa naturalnego.

Parlamentarzyści w tym roku pielgrzymowali na Jasną Górę po raz 27. Ich spotkanie w tym miejscu zwyczajowo odbywa się 2 lutego - w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Uczestniczą w nim posłowie i senatorowie różnych opcji, często z rodzinami.

W homilii metropolita częstochowski abp Depo przywołał m.in. wypowiedź Jana Pawła II z października 1988 r., w której papież w Strasburgu podkreślał, że "jeśli doszłoby do zepchnięcia na margines religijnego i chrześcijańskiego podłoża tego kontynentu, wówczas zanegowane zostałoby nie tylko całe dziedzictwo przeszłości europejskiej, lecz także poważnie narażona byłaby przyszłość godna człowieka europejskiego - każdego człowieka europejskiego: wierzącego lub niewierzącego".

Przytaczając fragment adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Europa abp Depo wybrał z niej fragment wskazujący, że utracie pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego "towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją oni bez duchowego zaplecza". - Łączy się to ze zjawiskiem stanowienia praw dla tworzących Europę ludów w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo - podkreślił hierarcha.

- Dostrzegamy więc ten relatywizm kulturowy, którego oczywistym przejawem jest teoretyczne ujęcie i obrona etycznego pluralizmu. Sankcjonuje on obalenie i rozkład rozumu oraz zasad naturalnego prawa moralnego wskazującego na Boga - mówił arcybiskup. Odwoływał się do noty doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary nt. udziału katolików w polityce, przygotowanej w 2002 r. przez kard. Josepha Ratzingera.

- W wyniku tej tendencji głosi się niestety, że taki pluralizm etyczny jest warunkiem demokracji. Jednocześnie w imię fałszywie pojmowanej tolerancji żąda się od znacznej części obywateli - również katolików - aby zrezygnowali z wnoszenia do życia społeczno-politycznego swoich krajów tego, co jest zgodne z koncepcją ludzkiej osoby i z oceną wspólnego dobra (…) a co jest zakorzenione w samej naturze ludzkiego bytowania - akcentował abp Depo odwołując się do tekstu kard. Ratzingera.

Odnosząc się do myśli późniejszego papieża Benedykta XVI metropolita częstochowski zaznaczył, że "prawidłowo ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu popierać w głosowaniu takiego programu politycznego, czy też pojedynczej ustawy, w których podstawowe treści wiary i moralności chrześcijańskiej byłyby obalone przez sformułowania alternatywne czy przeciwne tymże treściom".

- Analogicznie winna być gwarantowana ochrona i rozwój życia rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie między mężczyzną a niewiastą. Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem jest sprawa zapewnienia rodzicom wolności w wychowywaniu własnych dzieci i ochrony nieletnich przed współczesnymi formami niewolnictwa. Są to bowiem prawa niepodważalne, uznane przez międzynarodowe deklaracje praw człowieka - cytował tekst kard. Ratzingera arcybiskup.

Wcześniej, witając parlamentarzystów, podprzeor Jasnej Góry o. Krystian Gwioździk mówił, że posłowie modlą się tam co roku w intencji ojczyzny, "aby Polska była krajem, w którym szanuje się tożsamość narodową". Zdaniem o. Gwioździka, aby Polska była silna "musi być zjednoczona wokół tych wartości, które od 1050-lecia chrztu Polski kształtują ducha naszego narodu, a które pozwoliły nam przetrwać najtrudniejsze chwile".

- Jako parlamentarzyści musicie pamiętać o tym, że zostaliście wybrani z woli Bożej przez naród i postawieni na świeczniku w domu, którym jest nasza ojczyzna. To jest dar i jednocześnie zobowiązanie być praworządnymi i prawowiernymi, by w życiu posługiwać się prawem Bożym - podkreślił podprzeor.

W modlitwie do Matki Bożej o. Gwioździk prosił, by wypraszała parlamentarzystom łaski, "aby poprzez mądre i roztropne decyzje budować wspólnotę pomiędzy różnymi środowiskami i grupami społecznymi".

"Polska potrzebuje parlamentarzystów, którzy ofiarnie, rzetelnie i z oddaniem zaopiekują się o to, aby polskie rodziny były silne, zaopiekują się najsłabszymi, chorymi i odrzuconymi; abyście poprzez wrażliwość serca zawsze wsłuchiwali się w głos społeczeństwa i nie pozostawali na niego obojętni" - zaapelował zakonnik.

W imieniu przybyłych na Jasną Górę parlamentarzystów podziękowania metropolicie częstochowskiemu złożył poseł Stanisław Szwed (PiS). Nawiązując do rocznicy 1050-lecia chrztu Polski wyraził życzenie, by była ona "też wymiarem tego, aby Europa stała się ponownie chrześcijańska; by tym naszym wzorem była nasza ojczyzna".

Odnosząc się do homilii abp. Depo poseł Szwed zaznaczył, że "to słowa przypomnienia dla nas, parlamentarzystów, o tym, że w naszym działaniu parlamentarnym musimy kierować się wiarą w Boga i własnym sumieniem, są naszym drogowskazem na kolejne lata naszej posługi".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Parlamentarzyści z pielgrzymką na Jasnej Górze
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.