PE: aborcja metodą zwalczania HIV/AIDS

KAI / drr

Rezolucja, która nie ma charakteru ustawodawczego, została przyjęta 1 grudnia w Światowy Dzień Walki z AIDS 454 głosami, przy 86 przeciwnych i 44 wstrzymujących się. Parlamentarzyści apelują w niej do Komisji i Rady Europejskiej o zapewnienie sprawiedliwego dostępu wszystkich do prewencji wirusa HIV, wykrywania go i leczenia AIDS.

Europosłowie wskazują na konieczność szerokiego dostępu do antykoncepcji i "bezpiecznej i legalnej" aborcji razem z opieką poaborcyjną. Podkreślają, że kryzys gospodarczy nie może mieć negatywnego wpływu na walkę z HIV/AIDS.

"Parlament Europejski oficjalnie oświadczył, iż aborcja jest uprawnionym środkiem walki z HIV/AIDS" - podkreśla European Dignity Watch. W wydanym 2 grudnia oświadczeniu organizacja podkreśla, że "aborcja potencjalnych nosicieli wirusa" została uznana za dopuszczalny sposób zapobiegania epidemii. Zauważa, że siedem innych "problematycznych" z punktu widzenia obrony życia zapisów rezolucji zostało odrzuconych głosami większości posłów Europejskiej Partii Ludowej i około połowy posłów Konserwatystów. Jednak nie udało im się doprowadzić do usunięcia zapisu o aborcji. Zostały także sformułowania mówiące o tym, że prewencja HIV/AIDS jest "integralną częścią opieki nad zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym".

European Dignity Watch powstała, aby wzmocnić współpracę organizacji prorodzinnych i obrońców życia w Europie i na świecie. Monitoruje ona m.in. wydarzenia na forum Unii Europejskiej związane z tymi zagadnieniami.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

PE: aborcja metodą zwalczania HIV/AIDS
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.