[PILNE] Polski ksiądz nominowany w Watykanie. Za co będzie odpowiadać?

[PILNE] Polski ksiądz nominowany w Watykanie. Za co będzie odpowiadać?
Fot. Simone Savoldi / unsplash.com / Twitter.com
KAI / tk

Ks. prał. Piotr Bajor został referentem Dykasterii Ds. Kultury i Edukacji w sprawach duszpasterstwa akademickiego – podał na komunikatorze X Vatican News PL.

Kim jest ks. Piotr Józef Bajor?

Ks. Piotr Józef Bajor urodził się 26 września 1972 w Mielcu  i pochodzi z parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej. W 1992 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rozpoczynając zarazem studia w Instytucie Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Święcenia diakonatu otrzymał 3 maja 1997 roku z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. W maju 1998 roku jako uwieńczenie studiów filozoficzno-teologicznych, przedstawił pracę magisterską pt. Powojenne dzieje parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, zyskując tytuł magistra teologii. 30 maja 1998 roku w katedrze w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa-ordynariusza Wiktora Skworca.

1 lipca 1998 roku rozpoczął posługę wikariusza w parafii św. Pawła Apostoła w Bochni i katechety w Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni. Od 1 września 2001 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu i katechetą w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu.

W październiku 2002 r. rozpoczął studia z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie 24 stycznia 2007 roku uzyskał doktorat na podstawie dysertacji pt. La processione dello Spirito Santo. La dottrina di Gregorio Palamas in relazione a quella di Agostino e Tommaso d'Aquino" (Pochodzenie Ducha Świętego. Nauka Grzegorza Palamasa w porównaniu z doktryną Augustyna i Tomasza z Akwinu).

18 czerwca 2007 r. został mianowany pracownikiem Kongregacji Edukacji Katolickiej. Zajmował się sprawami dotyczącymi uniwersytetów i wydziałów teologicznych w krajach Europy środkowo-wschodniej.

30 kwietnia 2014 r.  został uhonorowany przez papieża Franciszka godnością kapelana Jego Świątobliwości.

9 listopada 2015 r. w Rzymie przez prezydenta Andrzeja Dudę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2018 r. piastuje funkcję Kanonika Gremialnego i Archidiakona Kapituły Kolegiackiej pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu. W 2023 otrzymał Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Ulrich Nersinger

Wielkie tajemnice. Aura skandalu. Materiał na dziesiątki filmów sensacyjnych. Wszystko to w jednej książce

Wydaje się, że Dekalog zakazuje szpiegowania. Ale czy na pewno? W swojej długiej historii Stolica Apostolska była uwikłana w znacznie więcej...

Skomentuj artykuł

[PILNE] Polski ksiądz nominowany w Watykanie. Za co będzie odpowiadać?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.