Pogarszająca się sytuacja chrześcijan w Europie. To poważne wyzwanie dla współczesnego świata

Pogarszająca się sytuacja chrześcijan w Europie. To poważne wyzwanie dla współczesnego świata
(fot. iJeab/shutterstock.com)
KAI / ms

Problem prześladowań chrześcijan jest poważnym wyzwaniem dla współczesnego świata - mówili uczestnicy IV Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan, który 30 listopada odbył się w Krakowie. Spotkanie przebiegało pod hasłem: "Europa: Od dyskryminacji do prześladowań?".

Prelegenci podkreślali, że sekularyzacja społeczeństwa jest obecnie przedstawiana jako norma nowoczesności, a jej celem jest eliminacja chrześcijaństwa z kultury europejskiej. W trakcie wydarzenia przedstawiciele Kościołów prześladowanych oraz politycy europejscy rozmawiali na temat właściwie kierowanej pomocy humanitarnej oraz dyskryminacji w kulturze masowej i mediach.

Tolerancja największą wartością

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, podkreślał, że "w myśl nowej tolerancji wszystkie prawdy są równe, nie wolno odróżniać dobra od zła, a tolerancja jest największą wartością, większą od miłości i prawdy". Wyjaśniał, że obecnie ataki są kierowane zwłaszcza przeciwko Kościołowi katolickiemu.

Jego zdaniem, skutkiem takiej tolerancji jest tworzenie się nowego społeczeństwa, przyzwalającego na wszystko. - Pewne grupy głoszą pochwałę aborcji, eutanazji, homoseksualizmu, pochwałę tych postaw, których symbolem stało się berlińskie Love Parade - zwracał uwagę hierarcha. Zdaniem abp. Jędraszewskiego taką rzeczywistość można określi mianem "dyktatury relatywizmu". Jego zdaniem usuwanie klauzuli sumienia z prawodawstwa europejskiego prowadzi do odrzucania prawdy o godności osoby ludzkiej. - Chrześcijaństwo musi trwać przy zasadach, z których wyrosło, aby nie zaprzeczyć swojej tożsamości i stanowić znak sprzeciwu oraz być zaangażowane w prawdziwe dobro człowieka, pomagając mu też z trudnościami, które są we wnętrzu każdego człowieka. To nasze zadanie, które nazwałbym zadaniem Kościoła Otwartego - podkreślił metropolita krakowski.

Zagrożenie zniknięciem

Natomiast ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, były sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE, mówił, że sekularyzacja jest obecnie przedstawiana jako norma nowoczesności, a celem procesów w Europie jest eliminacja chrześcijaństwa z głównego nurtu. - Chodzi o usunięcie dominanty chrześcijaństwa z kultury europejskiej. Dziś doświadczmy dyskryminacji, ale też czarnego PR-u, tak jakby chrześcijaństwo, Kościół, nie kojarzyło się z niczym dobrym - zwracał uwagę duchowny.

Z kolei dr Gudrun Kugler, deputowana parlamentu Austrii mówiła, że sekularyzacja społeczeństwa w Europie w niedalekiej przyszłości bardzo utrudni życie chrześcijan, a chrześcijaństwo jest w Europie zagrożone zaniknięciem. Według prelegentki w obecnych czasach chrześcijanie w Europie powinni być skupieni na walce o sprawiedliwe prawa, a jeśli jest to niemożliwe to przynajmniej o wyjątki w prawie. - Trzeba pracować nad zmianą świata. Nie chodzi tylko o zmianę umysłów, bo świat się zmieni tylko przez instytucje, które kształtują świat. Żeby zmienić świat, trzeba wykazać obecność pełną wiary - tłumaczyła.

Poważne wyzwanie dla świata

W trakcie spotkania prof. Chantal Delsol, dyrektor Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallee powiedziała, że obrona chrześcijan jest konieczna do obrony Europy. - Nie ma już świata chrześcijańskiego i do tego nie wrócimy, teraz oni są w mniejszości, nawet jeśli tego w Polsce nie widać. Dziś chrześcijanie przeszkadzają, nie stanowią natchnienia - wyznała profesor. Według niej chrześcijanie obecnie bronią przede wszystkim istnienia granic. - Kiedy Europa ma problemy musi mieć ograniczenia. Nie można narzucać wszystkiego, bo nawet wolność ma granice - podkreśliła.

Zdaniem prof. Delsol mniejszość chrześcijan powinna odejść od cech większości i przyjąć cechy takie jak odwaga do głoszenia przekonań, tolerancja i życzliwość. - Mniejszość ma szansę iść do przodu tylko poprzez swoje świadectwo - zaznaczyła.

Według uczestników spotkania problem prześladowań chrześcijan jest poważnym wyzwaniem dla współczesnego świata. Według nich wraz z narastaniem kryzysu imigracyjnego, będącego skutkiem destabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu, można zaobserwować pogorszenie sytuacji chrześcijan także na naszym kontynencie. W opinii prelegentów w Europie Zachodniej coraz częściej odnotowuje się ataki na kościoły, osoby duchowne i świeckie, jest to jednak tylko jeden wymiar problemu, ponieważ mniej widoczna pozostaje dyskryminacja chrześcijan w przestrzeni publicznej, marginalizacja ich punktu widzenia w debatach uniwersyteckich i medialnych, a także krytyka chrześcijańskich wartości w kulturze i sztuce.

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Pogarszająca się sytuacja chrześcijan w Europie. To poważne wyzwanie dla współczesnego świata
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.