Potrzebna jest zmiana mentalności kapłańskiej

Potrzebna jest zmiana mentalności kapłańskiej
(fot. photo-fenix.com / flickr.com)
KAI / slo

"Potrzebna jest nam, bracia, zmiana mentalności kapłańskiej" - powiedział, nawiązując do słów bł. Jana Pawła II abp Stanisław Budzik podczas Mszy krzyżma w lubelskiej archikatedrze.

Świętując wdzięczność Bogu za dar kapłaństwa, podkreślił wezwanie do budowania wspólnoty kapłańskiej i komunii z wiernymi świeckimi. Za papieżem Franciszkiem zachęcił, by zmieniać model działalności ewangelizacyjnej.

Drodzy bracia kapłani, przybyliście do katedry, będącej matką wszystkich kościołów archidiecezji - mówił abp Budzik. - Serdecznie witam i pozdrawiam zwłaszcza złotych i srebrnych jubilatów święceń. Witam proboszczów i wikariuszy, księży profesorów i emerytów, kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Łączymy się duchowo z tymi, którzy pracują poza granicami naszego kraju, zwłaszcza z tymi, którzy poszli za misyjnym wezwaniem Chrystusa, aby czynić jego uczniami wszystkie narody.

Powróciliście na miejsce, gdzie narodziło się wasze kapłaństwo - zaznaczył arcybiskup. To tu przyprowadził was kiedyś ojciec niebieski, a Syn Boży dał wam udział w swoim jedynym i wiecznym kapłaństwie. Tutaj Duch Święty spoczął na was i was namaścił. I posłał, "abyście ubogim głosili Dobra Nowinę, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość".

W homilii abp Budzik, obok refleksji bezpośrednio nad przeczytanym Słowem, nawiązywał do nauczania trzech ostatnich papieży. Wspomniał słowa Benedykta XVI o ewangelizowaniu jako byciu świadkami nowego życia zwłaszcza we współczesnych miejscach duchowej pustyni.

Metropolita lubelski przypomniał pierwszą homilię papieża Franciszka, w której wiele zdań dotyczyło posługi kapłańskiej na wszystkich szczeblach święceń i godności.

Zatrzymał się przy świadectwie Chrystusowego Krzyża. Nawiązał też do idei nowej ewangelizacji, przypominając słowa kard. Bergoglio skierowane w lutym do pasterzy i liderów wspólnot. Wówczas jeszcze metropolita Buenos Aires mówił, że Wielki Tydzień jest nową okazją do zmiany modelu działalności ewangelizacyjnej, aby tworzyć Kościół "otwartych drzwi". Ta otwartość oznacza m.in. wychodzenie w świat i świętowanie, pomagając tym, którzy nie chodzą do kościoła.

Swoją posługę w archidiecezji lubelskiej obecny metropolita rozpoczynał troską o budowanie Kościoła jako domu i szkoły komunii. Ta troska pozostaje aktualna, a wezwanie do budowania komunii trzeba odnieść w sposób szczególny, pierwszorzędny do wspólnoty kapłańskiej - podkreślił abp Budzik.

"Zachęcał nas do tego bł. Jan Paweł II" - przypomniał metropolita, kładąc nacisk na umacnianie więzi z braćmi, a w sytuacjach trudnych na dostrzeganie w innych przede wszystkim tego, co pozytywne.

"Potrzebna jest nam, bracia, zmiana mentalności kapłańskiej" - wskazał pasterz diecezji.

Powinniśmy się uwolnić od dominacji myślenia, że "mam tak dużo do zrobienia", bo właściwie to tylko jedno mam do zrobienia, a "wszystko inne będzie mi przydane". Muszę stawać się przede wszystkim człowiekiem komunii na wzór Jezusa Chrystusa. Człowiekiem, który gromadzi wspólnotę, formuje ją, posyła. Potrzeba nam postawy, która pozwoli prezbiterom działać nie w pojedynkę czy też konkurować z innymi, ale kształtować nasze działanie w wspólnocie - trzeba wspólnoty z wiernymi, z braćmi w kapłaństwie, z biskupem, z Ojcem Świętym - mówił dalej abp Budzik w homilii.

Kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a metropolita, zgodnie z obrzędem tej Mszy św., poświęcił olej krzyżma i olej chorych. Pod koniec Eucharystii - znaku jedności i komunii - celebrans podziękował wszystkim uczestnikom, również siostrom konsekrowanym i świeckim za modlitwę jako znak solidarności z kapłanami.

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tych świętych dniach męki, śmierci, spoczynku i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech obfite dary Ducha Świętego, który nas namaszcza i posyła towarzyszą nam w głoszeniu Jego Bożego Królestwa - powiedział na zakończenie Mszy krzyżma arcybiskup metropolita.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Potrzebna jest zmiana mentalności kapłańskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.