Poznań: II Chrześcijański Kongres Społeczny

Poznań: II Chrześcijański Kongres Społeczny
(fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk)
5 lat temu
KAI / psd

Ochrona życia, obrona polskiej tożsamości oraz budowanie przyszłości państwa i Europy w oparciu o wartości chrześcijańskie to tematy, które podjęli uczestnicy II Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, odbywającego się 19 marca w Poznaniu. Spotkanie w stolicy Wielkopolski zostało zorganizowane z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

W sali Collegium Da Vinci zgromadzili się reprezentanci wielu środowisk opinii chrześcijańskiej w Polsce, m.in. Christianitas, Instytut Ordo Caritatis, Ordo Iuris, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Stowarzyszenie Koliber, Studenci dla Rzeczypospolitej, CitizenGo, Forum Kobiet Polskich, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Odnowa w Duchu Świętym, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wśród gości znalazły się osobistości polskiego życia społecznego, samorządowcy, politycy i parlamentarzyści, a także goście z zagranicy, Guido Van Beusekom, dyrektor Generalny The European Christian Polotical Movement, Ferenc Kalmar, wiceminister spraw zagranicznych Węgier, czy Aleksander Stralcov-Karwacki, zastępca przewodniczącego Partii "Biełaruski Narodny Front".

"Polska istnieje nie w telewizji, ale w konkretnych aktywnościach społecznych. Musimy wytrwale i solidarnie mobilizować siły i mówić głośno, czego oczekujemy od polityków" − powiedział Marek Jurek. Prezes Prawicy Rzeczpospolitej był inicjatorem ubiegłorocznego, I Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, który odbył się w Warszawie.

Poseł do Parlamentu Europejskiego wskazał na rolę, jaką w historii Rzeczypospolitej odgrywało chrześcijaństwo. W tym momentach, kiedy Polacy odwoływali się do wartości chrześcijańskich, Rzeczpospolita jednoczyła się. "Musimy nadal wskazywać problemy, które trzeba załatwić. Przez całe lata mówiliśmy o potrzebie polityki prorodzinnej, wtedy kiedy budziło to jeszcze kontrowersje. Dzisiaj ona rusza m.in. dlatego, że opinia katolicka przez ćwierć wieku domagała się, żeby ją uruchomić" − zaznaczył europoseł.

Dodał, że w dalszym ciągu bardzo wiele spraw w Polsce wymaga zwrócenia uwagi opinii publicznej. "Dzisiejsze forum to spotkanie środowisk chrześcijańskich z całej Polski, które chcą rozmawiać o naszych zadaniach społecznych" − stwierdził Jurek. Zwrócił uwagę, że wskutek nieodpowiedzialności Europejczyków Stary Kontynent doświadcza zagrożeń duchowo-społecznych. "Zagrożona jest suwerenność narodów chrześcijańskich, zagrożone jest prawo do życia, prawa rodziny poddawane są rewindykacji. Trzeba bronić tych najważniejszych kwestii co w Parlamencie Europejskim czyni Polska" − zaznaczył prezes Prawicy Rzeczpospolitej.

Uczestnicy kongresu odwoływali się do roli, jaką Polska odegrała w historii Europy z uwagi na swoje przywiązanie do chrześcijaństwa oraz na siłę, jaką przez stulecia naród polski czerpał z Kościoła. "Polska weszła do grona krajów chrześcijańskich nie przez przypadek, nie przez podbój, ale decyzją władcy" − zauważył dr Paweł Milcarek. Redaktor naczelny "Christianitas" przypomniał, że Kościół w Polsce jednoczył naród mimo zaborów, bronił polski lud, stawiał mu wysokie wymagania, przypominając o jednej moralności chrześcijańskiej, obowiązującej wszystkich obywateli. Kościół podtrzymywał polską tożsamość, kiedy nie było państwa. "W tradycji utrwaliła się pozycja Rzeczpospolitej, którą papieże określali jako przedmurze chrześcijaństwa" − podkreślił Milcarek.

Zwrócił uwagę, że 1050 lat trwania chrześcijańskiej Polski wypełnione było trudną pracą wielu pokoleń, by nasza ojczyzna pozostała chrześcijańska. "W 1966 r., w roku milenium chrztu, pokolenie moich rodziców i dziadków zadawało sobie pytania, co będzie z Polską. Dziś, 50 lat po tym wydarzeniu, my też musimy stawiać sobie to pytanie: jaka będzie Polska?" − mówił Milcarek.

Podczas kongresu poruszono też temat ochrony życia, w związku z nagłośnionym przypadkiem śmierci dziecka w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, które przeżyło aborcję. Zdecydowanie przeciwko zabijaniu dzieci opowiedzieli się europoseł Marek Jurek i poseł Paweł Kukiz. Prezes Prawicy Rzeczpospolitej zapowiedział w sprawie nieudzielenia dziecku pomocy złożenie doniesienia do prokuratury.

Przewodniczący Kukiz’15 przypomniał, że jeden z członków Kukiz’15 - Piotr Marzec "Liroy" już złożył w tej sprawie doniesienie do prokuratury. "Liroy złożył zawiadomienie z potrzeby serca. Nie było w tym żadnego marketingu" - podkreślił Kukiz.

Zaznaczył, że sam jest przeciwnikiem aborcji. Swój stosunek do takich "zabiegów" zmienił po obejrzeniu filmu "Niemy krzyk". - Aborcja to nie żaden zabieg kosmetyczny, jak obcinanie paznokci, ale zabijanie człowieka - zaznaczył. Zauważył, że w Europie trwa walka dobra ze złem, a dla jej rozstrzygnięcia niezwykle ważne będzie postępowanie Polski.

Na brak obecności nauki społecznej Kościoła w życiu gospodarczym wskazał z kolei Kazimierz Michał Ujazdowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. "Po upadku komunizmu wielka tradycja chrześcijańskiej myśli społecznej jest dzisiaj nieobecna. Traci na tym jakość życia społecznego" − zauważył.
Zwrócił uwagę, że losy chrześcijańskiej Polski nie zależą od jednej partii czy rządu, ale od lokalnych środowisk. "Społeczeństwo polskie nabiera siły i podmiotowości, co daje nadzieję. Kluczem do obrony chrześcijańskiej Polski jest powszechna odpowiedzialność obywateli" − stwierdził Ujazdowski.

Głos podczas kongresu zabrali również goście z zagranicy. Guido van Beusekom, dyrektor generalny The European Christian Polotical Movement, stwierdził, że w czasach, kiedy kształtowała się idea wspólnej Europy, ekonomia była środkiem a nie celem przyświecającym Europejczykom. − Obecnie mamy odwrotną sytuację, dlatego państwa Starego Kontynentu przeżywają kryzysy. Powinniśmy odwrócić tę sytuację, zastąpić aspekt ekonomiczny wartościami chrześcijańskimi − tłumaczył Beusekom.

O powrót do wartości chrześcijańskich w Europie zaapelował również Ferenc Kalmar, wiceminister spraw zagranicznych Węgier. "Europa została zbudowana na trzech filarach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i chrześcijańskiej moralności. Dziś jest to atakowane. Musimy połączyć nasze siły i z odwagą wspierać wartości chrześcijańskie. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto poprowadzi Europę, kto będzie przewodnikiem dusz: banki czy wartości chrześcijańskie?" − mówił Kalmar.

Kongres w Poznaniu zakończył się jednogłośnym przyjęciem "Karty Poznańskiej" − deklaracji programowej, będącej kartą praw, zasad i postulatów polityki katolickiej. Trzystronicowy dokument ma na celu budowanie cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce.

Autorzy odnieśli się również do trwającego jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. "Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski stawia nam przed oczyma wieki, które ukształtowały ścisły związek między wiarą chrześcijańską a kulturą polską. Polski patriotyzm od początku czerpie z zasad głoszonych przez Kościół − głosiciela Prawdy i wychowawcę narodów" − czytamy w przyjętym dziś przez uczestników kongresu dokumencie.

Autorzy "Karty Poznańskiej" poruszają w niej kwestie dotyczące ochrony życia, rodziny, polskiej polityki gospodarczej, zwracają uwagę na postępującą islamizację Europy. "Praca na rzecz cywilizacji życia i praw rodziny stanowiących naturalne fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej powinna łączyć wszystkich chrześcijan i wspierających te zasady ludzi dobrej woli" − napisano w dokumencie.

Dokument zwraca uwagę na potrzebę solidarnej współpracy obywateli na rzecz budowy chrześcijańskich wartości. "Opinia chrześcijańska powołana jest do solidarnego współkształtowania rozwoju naszego kraju. Powinna wskazywać pola odpowiedzialności państwa i oceniać jego działania z tej perspektywy" − czytamy w "Karcie Poznańskiej".

W przyjętym dziś przez uczestników kongresu dokumencie podkreślono potrzebę wspierania w polityce gospodarczej Rzeczypospolitej "wolnej przedsiębiorczości w celu zagwarantowania najszerszych możliwości zatrudnienia i dostatku rodzin w zgodzie z zasadami nauczania społecznego Kościoła".

Uczestnicy kongresu wzięli też udział w Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla w kościele oo. Karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha.

I Chrześcijański Kongres Społeczny odbył się w październiku 2015 r. w Warszawie. Inicjatorem kongresu jest Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Docelowo kongres ma być forum współpracy polskiej opinii chrześcijańskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Poznań: II Chrześcijański Kongres Społeczny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.