Prawie połowa Polaków źle ocenia działalność Kościoła Katolickiego. Prawie połowa Polaków źle ocenia działalność Kościoła Katolickiego. Wynik najgorszy od 1993 roku

Prawie połowa Polaków źle ocenia działalność Kościoła Katolickiego.  Prawie połowa Polaków źle ocenia działalność Kościoła Katolickiego. Wynik najgorszy od 1993 roku
(fot. cathopic.com)
KAI / df

Dobrze działalność Kościoła katolickiego ocenia w grudniu 41% Polaków, mniej o 8 pkt procentowych niż we wrześniu. Natomiast niemal połowa (47%, wzrost o 6 pkt proc.) wypowiada się o Kościele z dezaprobatą - wynika z najnowszego badania CBOS.

CBOS informuje w raporcie, że od poprzedniego pomiaru we wrześniu br. znowu wyraźnie pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego. Są one teraz najgorsze od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni zarejestrowano wyraźną przewagę negatywnych ocen funkcjonowania tej instytucji nad pozytywnymi.

Obecnie działalność Kościoła katolickiego dobrze ocenia dwie piąte Polaków (41%, od września spadek o 8 punktów procentowych), natomiast niemal połowa (47%, wzrost o 6 punktów) wypowiada się o niej z dezaprobatą.

Rok do roku (ostatnie badanie we wrześniu 2019) dobre oceny Kościoła katolickiego spadły o 11 punktów procentowych: na jesieni ub. roku wynosiły 52%.

Pozytywnymi ocenami działalności Kościoła katolickiego wyróżniają się przede wszystkim osoby zaangażowane w praktyki religijne (uczestniczące w nich przynajmniej raz w tygodniu), potencjalni wyborcy PiS (jak również – choć w zauważalnie mniejszym stopniu – Konfederacji), ankietowani deklarujący prawicowe poglądy, a także respondenci mający wykształcenie podstawowe (i – rzadziej – zasadnicze zawodowe), najstarsi badani oraz mieszkańcy wsi.

DEON.PL POLECA

Z kolei głosy krytyki należą najczęściej do osób nieangażujących się religijnie, identyfikujących się z lewicą, popierających Polskę 2050 lub KO, najlepiej wykształconych, uzyskujących najwyższe dochody per capita, a także mieszkańców dużych miast (stutysięcznych i większych) i respondentów młodych, w wieku od 18 do 34 lat.

CBOS przypomina, że pytanie dotyczące oceny działalności Kościoła było od roku 1989 kilkakrotnie zmieniane. Do września 1989 pytanie brzmiało: „Przedstawię Panu(i) listę organizacji, grup i osób z życia publicznego kraju. Jak Pan(i) ocenia działalność każdej z nich? Czy zgadza się Pan(i), że ich działalność dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami?”.

Od listopada 1989 do października 1991: „Proszę teraz ocenić działalność różnych instytucji, organizacji oraz osób pełniących ważne funkcje w kraju. Czy, Pana(i) zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami?”.

Od marca 1992 do września 1997: „Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Czy, Pana(i) zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu?”.

Od grudnia 1997 zadawane jest pytanie: „Proszę Pana(ią) o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Kościoła rzymskokatolickiego?”.

"Jednak, jak wskazuje analiza wyników, zmiany w brzmieniu pytania nie wpłynęły znacząco na odpowiedzi badanych" - stwierdzają autorzy badania.

W badaniu CBOS zapytał także o ocenę działalności parlamentu, prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego i policji.

Lepsze, przede wszystkim mniej krytyczne niż przed miesiącem, są opinie o działalności głowy państwa. Z uznaniem o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się obecnie pond dwie piąte Polaków (44%, wzrost o 3 punkty procentowe) i w zasadzie tyle samo (45%, spadek o 7 punktów) ocenia ją źle.

Po ubiegłomiesięcznym spektakularnym pogorszeniu notowań Trybunału Konstytucyjnego, obecnie obserwuje się pewną ich poprawę. Nadal jednak przeważają opinie negatywne (50%, od września spadek o 9 punktów procentowych), które są dwukrotnie częstsze od pozytywnych (24%, wzrost o 4 punkty).

Pozytywnie o pracy posłów wypowiada się obecnie blisko jedna czwarta badanych (24%, wzrost o 5 punktów procentowych), a negatywnie – niemal dwie trzecie (63%, spadek o 5 punktów). Działalność Senatu dobrze ocenia niespełna jedna trzecia ankietowanych (31%), natomiast prawie połowa (48%) jest z niej niezadowolona.

Od września znacznie pogorszyły się notowania policji, które są obecnie jednymi z najsłabszych w tej dekadzie. Pozytywnie o pracy policjantów wypowiada się niemal trzy piąte badanych (58%, spadek o 15 punktów procentowych), a negatywnie – ponad jedna czwarta (29%, wzrost o 12 punktów).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej.

Badanie wykonano dniach 30 listopada - 10 grudnia 2020 na próbie liczącej 1010 osób.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marcin Zieliński, ks. Krzysztof Porosło, Dawid Gospodarek

Zobacz, jak Duch Święty łączy Kościół 

Jeden z nich rozpala ludzkie serca podczas charyzmatycznych modlitw o uzdrowienie, drugi wiarę i Ewangelię głosi podkreślając wagę dogmatów i liturgii. Obaj chcą pokazać, że ogień i woda...

Skomentuj artykuł

Prawie połowa Polaków źle ocenia działalność Kościoła Katolickiego. Prawie połowa Polaków źle ocenia działalność Kościoła Katolickiego. Wynik najgorszy od 1993 roku
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.