Przemówienie arcybiskupa Celestino Migliore

Przemówienie arcybiskupa Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore podczas noworocznego spotkania korpusu dyplomatycznego z Prezydentem RP (fot. prezydent.pl)
KAI / wm

Owocnego pełnienia prezydencji naszego kraju w Unii Europejskiej życzył dziś Polsce dziekan korpusu dyplomatycznego i nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. „Chcemy też podziękować za znaczący wkład Polski w kulturowy dorobek Europy i świata” – powiedział watykański dyplomata. Abp Migliore przemawiał podczas noworocznego spotkania korpusu dyplomatycznego z Prezydentem RP, które odbyło się dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Publikujemy pełny tekst wystąpienia:

"Szanowny Panie Prezydencie,
Panie Marszałku Sejmu, Panie Marszałku Senatu,
Panie Premierze,
Panie Ministrze Spraw Zagranicznych,
Przedstawiciele Władzy Sądowniczej,
Panie i Panowie!

1. W imieniu całego Korpusu Dyplomatycznego, który przybył tu na tradycyjne spotkanie noworoczne, miło mi przekazać Panu, Panie Prezydencie, a za Pana pośrednictwem całemu społeczeństwu polskiemu, nasze najlepsze i szczere życzenia pomyślnego i szczęśliwego nowego roku.

2. Niedawno rozpoczęliśmy pierwszy rok drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Podczas gdy kolejne dekady każdego wieku mają swoje nazwy – lata dwudzieste, lata trzydzieste – pierwsza dekada nie ma swojego określenia. Pojawiają się jednak próby nazwania i tej dekady – noughties. Pojęcie to odnosi się do lat zerowych, ale brzmi ono tak samo jak słowo: „niespokojny”. „Lata zerowe” tego wieku zrodziły się w chmurach, które spowiły oblicze ziemi pamiętnego jedenastego września dwa tysiące pierwszego roku. Zostały przeorane przez przemoc i strach, a później naznaczone kosztownym kryzysem finansowym, ekonomicznym i innymi kataklizmami i klęskami w różnych częściach świata.

A jednak każdy początek przynosi ze sobą zalążki nadziei. Ona jest niezniszczalną sprężyną, która porusza historię człowieka, pozwala pokonywać podziały, kończyć wojny i pracować dla dobra wspólnego rodziny ludzkiej.
Zdeterminowani takim właśnie klimatem nadziei rozpoczynamy nowy rok. Nadzieja i dobra wola polityczna – one są niezastąpione, aby móc doprowadzić do szczęśliwego końca „Milenijne cele rozwoju”, przyjęte przez wszystkich Szefów Państw świata we wrześniu roku dwutysięcznego. Choć trudno się pogodzić z opóźnieniami i zahamowaniami tego procesu, jednak odnotowuje się tu i ówdzie niekłamane sukcesy. Są one owocem nie tylko współpracy ekonomicznej i handlowej, ale w szczególny sposób wynikają z kreatywności i pomysłowości, z zaangażowania i wyrzeczeń małych bohaterów wielkich przemian. To konkretni ludzie, kobiety i mężczyźni, którzy poprowadzili wspólne przedsięwzięcia i przymierza, aby jednoczyć Północ z Południem w zakresie pokojowego współistnienia, bezpieczeństwa i dialogu między kulturami i religiami. To oni dowiedli, że jest możliwe włączenie niezmierzonych możliwości intelektu i woli ludzkiej w służbę integralnego rozwoju człowieka. Takie doświadczenia, spotykane na wszystkich kontynentach, pokazują, że pozytywne zmiany są możliwe.

Panie Prezydencie!

3. Takie i podobne doświadczenia, napawają nas nadzieją i to bardzo realną. Wystarczy wspomnieć chociażby te chwile, gdy cały świat z zapartym tchem śledził i wspierał pamiętną akcję ratunkową zasypanych górników.
W tym międzynarodowym świetle widzimy także Polskę. I cieszą nas słowa, które mogliśmy usłyszeć z ust Pana Prezydenta w listopadzie ubiegłego roku, że dziś „naszymi sojusznikami są największe, najstabilniejsze demokracje świata. Ze wszystkimi sąsiadami prowadzimy dialog. Z wieloma spośród nich mamy nienaganne, przyjacielskie relacje”.

Szanowny Panie Prezydencie!

4. Trudne chwile nie ominęły też w ubiegłym roku Polski. Świat wraz z Polakami przeżywał tragiczne wydarzenia z dnia dziesiątego kwietnia. W katastrofie lotniczej zginął ówczesny Pierwszy Obywatel Rzeczypospolitej, a wraz z nim wielu, wielu innych znamienitych Obywateli tego Kraju.

Były też inne ciężkie chwile, związane z żywiołem wody, które przyniosły bolesne straty dla wielu rodzin. Te dramatyczne wydarzenia dały jednak sposobność do zaktywizowania międzyludzkiej solidarności, która przejawiła się w konkretnej pomocy: tej instytucjonalnej, ale i tej indywidualnej.

Był to też rok wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tej decyzji polskiego społeczeństwa gościmy dziś u Pana Prezydenta i jego Małżonki, i składamy jeszcze raz gratulacje i życzenia pomyślności. Miniony rok przyniósł też zmiany w Polsce samorządowej. W rezultacie wyborów z listopada i grudnia ubiegłego roku miasta, gminy, powiaty, województwa mają nowych gospodarzy, czasami w osobach już wcześniej wypróbowanych włodarzy.

Podczas przemówienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości Pan Prezydent wypowiedział znamienne słowa: „Polska wróciła do swojego dobrego miejsca w Europie! Polska jest bezpieczna i stabilna! Polska odniosła sukces. I my musimy ten sukces dalej budować!” A nieco później Pan Prezydent rozwija tę myśl: „To jasne, że nie jesteśmy identyczni, że różnimy się pod wieloma względami. Mamy i będziemy mieć różne poglądy polityczne i odmienne wyobrażenia, jak rozwiązywać konkretne polskie sprawy. Różnorodność jest normalnością. Różnorodność jest wartością. Jest nieodłączną cechą demokracji”.

Stoją więc przed Polską, jak przed każdym krajem, wyzwania. Niewątpliwie na arenie przekraczającej horyzonty krajowe, takim wyzwaniem będzie prezydencja Polski w Unii Europejskiej. I w tym kontekście również pojawia się to tak często przywoływane obecnie pojęcie: „dobro wspólne”. Tym razem widziane jako dobro wspólne państw tworzących tę szczególną unię Państw europejskich. Znając przywiązanie do wartości, potencjał Kraju i skalę przygotowań, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć powodzenia w pełnieniu tego odpowiedzialnego zadania.

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!

5. Przyszliśmy dziś do Pana Prezydenta jako przedstawiciele różnych państw, rządów i organizacji międzynarodowych. Pragniemy powiedzieć, że doceniamy rozwój polskiego życia społecznego i gospodarczego. Widzimy również wkład Polski w dobro wspólne Europy i świata. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do Polski, do polskiego społeczeństwa, do jego aspiracji i osiągnięć.
Chcemy też podziękować za znaczący wkład Polski w kulturowy dorobek Europy i świata. Miniony rok – rok chopinowski – był doskonałą okazją do uświadomienia sobie tego duchowego bogactwa Polski i Polaków.

Na ręce Pana Prezydenta składamy noworoczne życzenia, skierowane do całego społeczeństwa i narodu polskiego. Niech ten Nowy Rok będzie dobrym czasem nie tylko w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych, ale także niech przynosi on skuteczne rozwiązania istotnych problemów Europy i świata. Niech pogłębia się więź i solidarność międzyludzka, otwartość na drugiego człowieka. Niech buduje się szacunek dla instytucji i szacunek instytucji względem obywatela. Szacunek, który przecież może istnieć także tam, gdzie są odmienne poglądy i różnice w widzeniu niektórych problemów.

Niech nowy rok przynosi pokój i nowe nadzieje dla każdego. Takie same życzenia przekazujemy także Panu Prezydentowi, obu izbom polskiego Parlamentu, rządowi, władzy sądowniczej i nowym strukturom samorządowym.

Szczęśliwego Nowego Roku! Szczęść Boże!"

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Przemówienie arcybiskupa Celestino Migliore
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.