Samorządy winny wspierać działalność Kościoła

Samorządy winny wspierać działalność Kościoła
Samorządy powinny wspierać społeczną działalność Kościoła (fot. Grzegorz Gałązka)
KAI / ad

Na konieczność docenienia i wsparcia przez władze samorządowe społecznej działalności instytucji niepublicznych, w tym kościelnych wskazał papież przyjmując dziś przedstawicieli Krajowego Stowarzyszenia Gmin Włoskich. Jak zaznaczył chodzi także o wymiar finansowy tej pomocy.

Ojciec Święty zauważył, że samo pojęcie gmin wiąże się ze wspólnotą, która razem się spotyka, dialoguje, świętuje i wypracowuje plany na przyszłość, a jednocześnie jest wspólnotą wierzących, celebrującą niedzielną Eucharystię i następnie spotykającą się na placu przed swoim kościołem.

W tym kontekście wskazał na konieczność budowania także dzisiaj braterskiej wspólnoty, w której pomimo napięć i cierpień współczesnego życia parafia i gmina konstruują życie sprawiedliwe i solidarne.

Zaznaczył, że różnorodność podmiotów nie stoi w sprzeczności z jednością narodu celebrującego w tym roku 150. lecie swego zjednoczenia. Są to też wartości, które jeśli utrzymywane są w równowadze wzajemnie się ubogacają.

Papież przypomniał, że tradycyjnie nauka społeczna Kościoła dwie zasady pozwalające na owo harmonijne współistnienie określa jako pomocniczość i solidarność. Powinny być one stosowane także na płaszczyźnie samorządowej zarówno w odniesieniu do instytucji publicznych państwowych, regionalnych i prowincjalnych jak i społecznych czy niepublicznych obecnych na danym terytorium.

Zauważył, że te ostatnie są zaangażowane w działania o dużej wartości społecznej, poświęcając się szczególnie warstwom znajdującym się na marginesie i potrzebującym. Są wśród nich liczne instytucje kościelne, takie jak parafie, oratoria, domy zakonne, katolickie instytucje edukacyjne i pomocowe. „Mam nadzieję, że te cenne działania zawsze znajdą właściwe uznanie i wsparcie, także finansowe” – powiedział Benedykt XVI.

Po raz kolejny Ojciec Święty zaznaczył, że Kościół nie żąda przywilejów, ale możliwości swobodnego pełnienia swojej misji, zgodnie z wymogami prawdziwego poszanowania wolności religijnej. Pozwała ona we Włoszech na współpracę między wspólnotą cywilną a kościelną.

Zauważył, że niestety, w innych krajach mniejszości chrześcijańskie są często ofiarami dyskryminacji i prześladowań. Papież wyraził uznanie dla inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Włoskich zachęcającej do uwrażliwienia na tę kwestię i potwierdzającej jednocześnie niezaprzeczalny charakter wolności religijnej stanowiącej fundament wolności i pokojowego współistnienia między narodami.

Na zakończenie swego przemówienia papież odniósł się także do kwestii napływu migrantów. Zaznaczył, że w obliczu tego wyzwania należy połączyć solidarność z szacunkiem dla prawa, aby nie zakłócić życia społecznego i uwzględnić zasady prawa oraz tradycji kulturowych i religijnych z których czerpie swą tożsamość naród włoski.

Ojciec Święty zachęcił włoskich samorządowców do ofiarności w służbie publicznej, aby krzewili współpracę, solidarność i relacje autentycznie humanistyczne.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Samorządy winny wspierać działalność Kościoła
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.