Franciszek zachęcił naszych sąsiadów do rozwijania dialogu ekumenicznego

Franciszek zachęcił naszych sąsiadów do rozwijania dialogu ekumenicznego
(fot. PAP/EPA/CLAUDIO PERI)
KAI / kk

Do rozwijania dialogu prowadzącego ku jedności chrześcijan zachęcił Ojciec Święty zwierzchnika Kościoła Prawosławnego Ziem Czeskich i Słowacji, Rościsława. Była to pierwsza wizyta prawosławnego arcybiskupa Preszowa u papieża, po jego wyborze na to stanowisko 11 stycznia 2014 roku.

W swoim przemówieniu Franciszek nawiązując do postaci świętych Cyryla i Metodego zaznaczył, że obydwa Kościoły mają wspólne dziedzictwo świętości. Przypomniał, że chodzi nie tylko o męczenników z czasów odległych, ale również niedawnego okresu, gdy w Czechach i na Słowacji trwało prześladowanie ateistyczne. "Także dzisiaj cierpienia wielu braci i sióstr prześladowanych z powodu Ewangelii są naglącą zachętą, wzywającą nas do poszukiwania większej jedności. Niech przykład Cyryla i Metodego pomoże nam docenić to dziedzictwo świętości, które już nas łączy!" - stwierdził papież.

Następnie Ojciec Święty przypomniał, że Cyryl i Metody przetłumaczyli orędzie ewangeliczne na język dostępny dla narodów słowiańskich Państwa Wielkomorawskiego. W tym kontekście podkreślił konieczność podjęcia nowej ewangelizacji. "Aby głosić Pana nie wystarcza potwierdzenie schematów przeszłości, ale musimy słuchać Ducha Świętego, który zawsze inspiruje nowe i odważne sposoby ewangelizacji naszych współczesnych. Czyni to również, także w krajach tradycyjnie chrześcijańskich, często naznaczonych sekularyzacją i obojętnością" - powiedział Franciszek.

Papież przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który określił świętych Cyryla i Metodego "autentycznymi protagonistami ekumenizmu". "Przypominają nam, że jedność nie oznacza jednolitości, ale pojednanie różnorodności w Duchu Świętym. Niech świadectwo świętych Cyryla i Metodego towarzyszy nam na drodze ku pełnej jedności, pobudzając nas do przeżywania tej różnorodności w jedności i nie zniechęcania się nigdy na naszej drodze, do której przebycia jesteśmy powołani z woli Pana z radością" - stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek wyraził uznanie dla aktywnego udziału Kościoła Prawosławnego Ziem Czeskich i Słowacji w pracach Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Prawosławnym. Podkreślił swe pragnienie, aby organ ten pogłębił dialog na temat relacji między synodalnością a prymatem w pierwszym tysiącleciu.

Kościół prawosławny w dawnej Czechosłowacji nawiązuje do tradycji misji św. Braci Cyryla i Metodego na Morawach (IX wiek), choć później w Czechach przez wiele wieków był nieobecny. Organizacyjnie ukształtował się po I wojnie światowej, gdy w 1918 powstała Czechosłowacja. Miał wówczas status autonomiczny, a jego Kościołem macierzystym był Patriarchat Serbski. Po II wojnie światowej, gdy Czechosłowacja znalazła się w strefie wpływów sowieckich, również miejscowe prawosławie przeszło - mimo protestów Kościoła serbskiego - pod jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego, który w 1951 udzielił mu autokefalii, czyli pełnej niezależności.

Decyzji tej jako politycznej, nie kanonicznej, przez wiele dziesięcioleci nie uznawały patriarchaty i Kościoły greckojęzyczne z Konstantynopolem na czele. Uznanie autokefalii czeskiego i słowackiego prawosławia przez te Kościoły nastąpiło dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych. 27 sierpnia 1998 patriarcha Bartłomiej I oficjalnie udzielił autokefalii tamtejszym prawosławnym, tym razem w zgodzie z kanonami. Potwierdził to jego udział w obchodach 1150. rocznicy obecności Świętych Braci na terenie dzisiejszej Słowacji i konsekracja przezeń 29 maja 2013 katedry prawosławnej w Bratysławie.

Obecnie Kościół Prawosławny Ziem Czeskich i Słowacji liczy około 100 tys. wiernych, z czego około 70 tys. na Słowacji.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Dominique Wolton

„Niczego się nie boję…”
Papież Franciszek podsumowuje pięć lat swojego pontyfikatu

Zwolennicy nazywają go prorokiem, zagorzali krytycy – heretykiem. Od momentu objęcia urzędu wprowadza rewolucyjne zmiany w Kurii Rzymskiej. Zadziwia świat, rezygnując z mieszkania...

Skomentuj artykuł

Franciszek zachęcił naszych sąsiadów do rozwijania dialogu ekumenicznego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.