Papież Franciszek: nie osądzać rozwodników, lecz im towarzyszyć

Papież Franciszek: nie osądzać rozwodników, lecz im towarzyszyć
Papież Franciszek (fot. Grzegorz Gałązka)

"Gdy owa miłość się nie udaje - a często się nie udaje - powinniśmy odczuwać ból niepowodzenia” - mówił papież Franciszek, odnosząc się do sytuacji osób, których małżeństwa się rozpadły.

Nie należy potępiać rozwodników, ale widzieć ból cierpienia, "gdy miłość się nie udaje" - podkreślał papież Franciszek. 

Podchwytliwe pytanie o rozwód

I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?”. (Mk 10,2–3)

Ci, którzy chcieli wystawić Jezusa na próbę, nigdy nie przedstawiali „otwartej problematyki”. Woleli natomiast uciekać się do „kazuistyki, zawsze do poszczególnych przypadków”, pytając Go: „Wolno czy nie?”.

„Pułapka”, którą chcieli zastawić na Jezusa, zakorzeniona jest w tym sposobie patrzenia na rzeczywistość. Dlatego, że - jak zauważył papież - „za kazuistyką, za kazuistyczną mentalnością, zawsze kryje się pułapka, zawsze!”. Pułapka, mówił dalej, „przeciwko ludziom, przeciwko nam i przeciwko Bogu, zawsze!”. Tak więc, opowiada ewangelista Marek, pytanie, które faryzeusze zadają Jezusowi, brzmi: „Czy wolno mężowi oddalić żonę?”. I Jezus odpowiada, pytając ich najpierw, „co mówi prawo i wyjaśniając, dlaczego Mojżesz tak sformułował to prawo”.

DEON.PL POLECA

Pan jednak nie poprzestaje na tej pierwszej odpowiedzi i „od kazuistyki przechodzi do istoty problemu”. Co więcej, wyjaśnił ojciec święty, „sięga tutaj właściwie aż do początku stworzenia”, uciekając się do „bardzo pięknego” biblijnego przykładu z Księgi Rodzaju: „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.

A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem”. I tak - wyjaśnił - „Pan posługuje się tą miłością arcydzieła stworzenia, aby uzasadnić miłość do swojego ludu. Co więcej: gdy św. Paweł ma wyjaśnić tajemnicę Chrystusa, czyni to także w odniesieniu do Jego relacji względem Oblubienicy. Chrystus bowiem jest zaślubiony: poślubił Kościół, swój lud”. I „podobnie jak Ojciec poślubił naród Izraela, tak Chrystus poślubił swój lud”.

„Takie są - stwierdził papież - dzieje miłości. Takie są dzieje arcydzieła stworzenia. A wobec tej drogi miłości, wobec tego obrazu, upada wszelka kazuistyka i staje się cierpieniem”. Cierpieniem w obliczu niepowodzenia: „Gdy jednak owo opuszczenie ojca i matki, aby połączyć się z żoną, aby stać się z nią jednym ciałem i razem iść przez życie, gdy owa miłość się nie udaje - a często się nie udaje - powinniśmy odczuwać ból niepowodzenia”. I właśnie w takiej chwili powinniśmy również „towarzyszyć tym osobom, które doświadczyły owego niepowodzenia w miłości”. Nie należy ich „potępiać”, ale „im towarzyszyć”.

(Poranna Msza święta, 28 lutego 2014 r.)

 

Fragment książki "Księga ognia. Papież Franciszek" (wydawnictwo WAM)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
George Augustin

Wy, rodziny, jesteście nadzieją Kościoła i świata! Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty – stworzył ludzkość na swój obraz, aby miała ona udział w Jego miłości, aby była rodziną rodzin i cieszyła się tym...

Skomentuj artykuł

Papież Franciszek: nie osądzać rozwodników, lecz im towarzyszyć
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.