Stan przygotowań do ŚDM Kraków. Co nowego?

Stan przygotowań do ŚDM Kraków. Co nowego?
(fot. krakow2016.com)
KAI / slo

Do 26 października swoją obecność podczas wydarzeń ŚDM Kraków 2016 zadeklarowało 2000 grup, czyli 436 913 osób ze 138 krajów - wynika z najnowszego raportu o stanie przygotowań do ŚDM przygotowanego przez Biuro Prasowe Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.

W zaktualizowanym raporcie dostępne są m.in. informacje o projektach duszpasterskich i przygotowaniach logistycznych.

Rejestracja pielgrzymów

System rejestracji, stworzony we współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich, działa od 26 lipca 2015 roku. Dotychczas swoją obecność podczas wydarzeń ŚDM Kraków 2016 zadeklarowało 2000 grup, czyli 436 913 osób ze 138 krajów. Część grup przeszła już do kolejnej fazy, gdzie wybierają typ preferowanego pakietu pielgrzyma, a co za tym idzie usług, z jakich chcieliby skorzystać podczas pobytu w Krakowie: zakwaterowanie, wyżywienie, etc.

Grupy zgłaszane są m.in. przez Episkopaty krajów, zakony i zgromadzenia, wspólnoty czy Diecezjalne Centra Przygotowań. Już ponad 4 tys. młodych ludzi zgłosiło swoje kandydatury na wolontariat krótkoterminowy. Pojawiły się zgłoszenia m.in. z Litwy, Malezji, Nigerii czy Chin. Do chwili obecnej rekrutowano już ponad 100 osób, głównie z Polski.

Międzynarodowe Spotkanie Przygotowawcze do ŚDM Kraków 2016

Trwają przygotowania do najważniejszego spotkania o zasięgu międzynarodowym, poprzedzającego Światowe Dni Młodzieży. Będzie to Międzynarodowe Spotkanie Przygotowawcze do ŚDM Kraków 2016, które w dn. 25-29 listopada odbędzie się w Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowicach. Uczestnikami spotkania, organizowanego przez Papieską Radę ds. Świeckich oraz Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016, są przedstawiciele ok. 100 krajów, którzy w konferencjach episkopatów i międzynarodowych wspólnotach odpowiadają za przygotowania młodzieży do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Polsce.

Przygotowania logistyczne do ŚDM Kraków 2016

Opracowany został plan dekoracji miasta na czas przygotowań i samego przebiegu Światowych Dni Młodzieży. Zawiera on wzory dekoracji, ich liczbę i lokalizację. Otrzymał on pozytywną ocenę Plastyk Miasta. Jest konsultowany z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Dopracowywane są piktogramy funkcyjne dla oznaczenia konkretnych elementów infrastruktury, usług i miejsc na terenie wydarzeń ŚDM.

W dalszym ciągu zbierana jest baza miejsc zakwaterowania pielgrzymów. Zgodnie z ideą spotkań młodzieży głównym miejscem noclegowym mają być domy mieszkańców Krakowa i innych stref zakwaterowania.

Podpisane zostały umowy dotyczące szkół Gminy Miejskiej Kraków. Są także podpisywane umowy z innymi gminami na nieodpłatne przekazanie szkół pod zakwaterowanie grup pielgrzymów. Umowy dotyczą także dekoracji miast stref zakwaterowania, transportu na terenie gmin oraz ewentualnych scen Festiwalu Młodych.

Zgłaszają się restauracje, punkty gastronomiczne oraz firmy cateringowe, chcące włączyć się w program wyżywienia uczestników ŚDM. Podstawą programu jest sieć istniejących lokali gastronomicznych oraz dedykowane pielgrzymom pola gastronomiczne.

We współpracy z ZIKiT oraz Wojewódzką Komendą Policji opracowana jest sieć miejsc parkingowych oparta na istniejących na terenie miasta parkingach oraz wyłączonych z ruchu pasach drogowych.

Rozpoczął się drugi etap szkoleń Parafialnych Komitetów Organizacyjnych. Osoby zaangażowane w przygotowania na poziomie parafii dowiadują się, jakiego typu zadania stoją przed nimi w kontekście przyjęcia i zakwaterowania pielgrzymów oraz współorganizacji katechez.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń - indywidualnych oraz od organizacji - dotyczących opieki medycznej na zasadzie wolontariatu podczas Światowych Dni Młodzieży. Zabezpieczenie medyczne odbywać się będzie trzypoziomowo. I POZIOM: zabezpieczenie główne profesjonalne, oparte na systemie ratownictwa medycznego województwa i państwa (bazujące na sieci szpitali Krakowa i regionu), II POZIOM: zabezpieczenie poprzez sieć organizacji paramedycznych; III POZIOM: wolontariusze.

Campus Misericordiae

Campus Misericordiae czyli społeczna strefa w pobliżu Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej to przedsięwzięcie, które nabiera z dnia na dzień coraz bardziej realnych kształtów. Już wkrótce dachem zostanie nakryty szkielet domu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. To pierwsza z inwestycji, które symbolicznie określają Pole Miłosierdzia. Oddana została do użytku droga łącząca to miejsce z krakowskimi Rybitwami. Droga ta umożliwi powstanie kolejnej dużej inwestycji czyli "Chleba Miłosierdzia" - centrum logistycznego Caritas. Za wkład w budowę Campus Misericordiae Wieliczka została nagrodzona przez Caritas medalem "Bogaci Miłosierdziem". Na budowę Campusu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało blisko 1 milion zł. W listopadzie w ścianę budynku Campus Misericordiae ma zostać wmurowany kamień węgielny - dar kard. Stanisława Dziwisza, pochodzący z Ziemi Świętej.

Kontakty z proboszczami

W związku z tym, że przygotowania do ŚDM wchodzą w najbardziej intensywną fazę i w trosce o harmonijną współpracę z proboszczami, w Komitecie Organizacyjnym został powołany specjalny zespół, którego zadaniem będzie informacyjne wsparcie poprzez przekazywanie proboszczom bieżących informacji o przygotowaniach do ŚDM, odpowiadanie na pytania dotyczące przygotowań i pośredniczenie w wymianie informacji o inicjatywach i pomysłach duszpasterskich związanych z ŚDM.

Księża proboszczowie otrzymali List od biskupa Damiana Muskusa oraz informacje dotyczące stanu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, z wyszczególnieniem obszarów współpracy między Komitetem Organizacyjnym a gospodarzami parafii, które przyjmują pielgrzymów z całego świata. Są to kwestie związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i transportem młodych, a także dotyczące udostępnienia świątyń na katechezy, które będą głoszone przez kilkuset biskupów oraz wydarzenia Festiwalu Młodych: koncerty, wieczory uwielbieniowe, spotkania ewangelizacyjne.

Wolontariat

Wolontariat PLUS

Rozpoczął się kolejny cykl szkoleń liderów programu Wolontariatu PLUS. Dalszymi krokami jest pięć spotkań szkoleniowych pt. "Przełamywanie barier", które są prowadzone przez wolontariuszy. Sekcja wolontariatu liczy na to, że po szkoleniu przybędzie kilkuset nowych liderów.

Obecnie w programie uczestniczy 13 kluczowych liderów oraz 10 grup projektowych, które pracują nad realizacją poszczególnych zadań, np. promocji wolontariatu, projektu Młodzi Misjonarze Miłosierdzia.

Ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy ŚDM

3 października w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkało się ponad 500 osób zaangażowanych w przygotowania do ŚDM w Diecezjalnych Centrach, w parafiach czy wspólnotach z całej Polski. Na spotkanie, które przebiegało pod hasłem "Miejcie odwagę iść pod prąd", przyjechała młodzież z ponad 20 polskich diecezji oraz wolontariusze międzynarodowi. Na Mszy św. pod przewodnictwem biskupa Damiana Muskusa zawierzyli się Matce Bożej Kalwaryjskiej i zaprosili Jej cudowny wizerunek do Krakowa. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość udziału w warsztatach dotyczących pracy w grupie czy poznawania swoich słabych i mocnych stron. Dowiedzieli się także, jak zgłaszać kandydatury na wolontariat krótkoterminowy w czasie ŚDM Kraków 2016.

Wolontariat długoterminowy

Przy Komitecie Organizacyjnym działa 20 wolontariuszy długoterminowych, którzy spędzą w Krakowie rok. Osoby z Brazylii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Włoch, Kanady, Francji i Niemiec pomagają przy tłumaczeniach, rejestracji, przy obsłudze strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Rozpoczęła się też rekrutacja zagranicznych wolontariuszy na pół roku do ŚDM, którzy przyjadą do Krakowa na początku 2016 r. Osoby chętne mogą zgłaszać się, wysyłając mail na adres: volunteer@krakow2016.com.

Komunikacja i promocja

10 października odbyła się premiera spotu zapraszającego na Światowe Dni Młodzieży oraz promującego Kraków i Małopolskę. Producentami klipu pt. "Miłosierdzie bez granic" są: Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016, Narodowe Centrum Kultury, Miasto Kraków i Województwo Małopolskie. Producentem wykonawczym jest TBA Group.

Trwa emisja programów dedykowanych Światowym Dniom Młodzieży w Telewizji Polskiej oraz Polskim Radiu. Na antenę TVP Kraków powrócił cykl "Otwórzcie drzwi…".

Na listopad planowana jest premiera teledysku do polskiej wersji Hymnu ŚDM Kraków 2016 "Błogosławieni miłosierni". Zostaną wtedy także zaprezentowani Ambasadorzy ŚDM ze świata kultury, mediów i sportu.

Trwa akcja promocyjna ŚDM za granicą (Padwa, Paryż, Zurich, Wiedeń, Lizbona, Niemcy, Włochy, Walencja) z wykorzystaniem Campera Małopolski.

Powstał projekt "Minuta z ŚDM". Wolontariusze międzynarodowi realizują krótkie filmy z informacjami o działalności Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 w kilku językach. Będą one emitowane co tydzień, w piątek, w mediach społecznościowych ŚDM.

31 października będzie gotowa aplikacja mobilna przygotowywana dla pielgrzymów w wersji beta na Android, i rozpoczną się testy jej funkcjonalności wśród wolontariuszy.

Został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy w zakresie promocji i obsługi medialnej ŚDM Kraków 2016 między: Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 oraz TVP Kraków.

Katechezy

Sekcja katechez odpowiada za przygotowanie punktów katechez dla ponad 400 tys. pielgrzymów. Dotychczas udało się zapewnić miejsca dla ok. 40 proc. pielgrzymów. Poza kościołami, katechezy prowadzone będą także w przestrzeni miejskiej stref zakwaterowania pielgrzymów: w parkach, na boiskach etc. Dla grup języka polskiego będzie to m.in. Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego. Katechezy będą głoszone przez ponad 300 biskupów z całego świata, zaproszonych przez Papieską Radę ds. Świeckich.

Projekty pastoralne

W związku z rozpoczynającym się Rokiem Miłosierdzia planowany jest projekt ewangelizacyjny "Rekolekcje dla nas i świata całego". W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach co miesiąc odbywać się będą spotkania ewangelizacyjne. Będą one transmitowane w Internecie i tłumaczone na oficjalne języki Światowych Dni Młodzieży.

Kontynuowany jest projekt L4, w ramach którego osoby chore i starsze modlą się za przygotowania do ŚDM Kraków 2016. Stworzono trzeci list, który już trafił do ponad tysiąca osób chorych, deklarującym swoją łączność z projektem. W liście znajduje się kolejne świadectwo - tym razem wybudzonej ze śpiączki Magdy. List można znaleźć na stronie internetowej www.krakow2016.com, a poprzez zaangażowanie wielu diecezji w całej Polsce - również w innych mediach. Projekt ma być przedstawiony na Ogólnopolskim Zjeździe Kapelanów Szpitalnych w Częstochowie.

Liderzy przygotowań duchowych działający przy parafiach Archidiecezji Krakowskiej wezmą udział w kolejnych dniach skupienia. Spotkania formacyjno-szkoleniowe odbędą się: 31 października w Wadowicach, 7 listopada w Chrzanowie, 14 listopada i 5 grudnia w Krakowie, a 21 listopada w Myślenicach.

Przygotowywany jest plan Peregrynacji Krzyża ŚDM i Ikony Salus Populi Romani po Archidiecezji Krakowskiej, która potrwa od 20 maja do 31 lipca 2016. Dekanaty przesyłają swoje propozycje przyjęcia Symboli ŚDM.

Trwają prace nad tekstami do publikacji duszpasterskich i pomocy liturgicznych na wydarzenia centralne ŚDM, m.in. o miłosierdziu, sakramencie spowiedzi czy Koronce do Bożego Miłosierdzia.

Ruszył projekt TOLLE ET LEGE!, czyli poBIERZ i CZYTAJ! Jest to zestaw konspektów spotkań biblijnych o tematyce miłosierdzia dla grup parafialnych, wspólnot czy do indywidualnej lektury. Treści przygotowane w konsultacji z teologami i biblistami zawierają kolejne perykopy biblijne, wraz z rozważaniem, pytaniami do refleksji i modlitwą. Będzie to 9 propozycji publikowanych od października do czerwca.

Na podstawie Orędzia Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016 powstały rozważania różańcowe, które publikowane są na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w kilku językach. Można z nich skorzystać w parafiach i w rozważaniach osobistych. Liderzy przygotowań duchowych napisali także swoje komentarze i odpowiedzi.

Wydarzenia centralne

Powstały rozważania Drogi Krzyżowej - jednego z pięciu Wydarzeń Centralnych. W zaawansowanej fazie jest również tworzenie koncepcji całości nabożeństwa - z wizualizacją i prezentacją. Droga Krzyżowa będzie celebrowana przez Ojca Świętego Franciszka w piątek 29 lipca.

Dopracowane są szczegóły scenariuszy Wydarzeń Centralnych: Mszy Świętej na rozpoczęcie ŚDM, Przywitania Ojca Świętego, Drogi Krzyżowej, Czuwania z Ojcem Świętym i Mszy Świętej Posłania. Do tego, przed każdym z nich, planowane są dwugodzinne pre-wydarzenia, których scenariusze także są opracowywane. Celem pre-wydarzeń jest zawiązanie wspólnoty przybyłych wiernych, wprowadzenie w tematykę i nastrój planowanych celebracji.

Trwają przygotowania koncertu, który odbędzie się w nocy z 30 na 31 lipca po czuwaniu z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae. Ustalana jest koncepcja całości, dobierani są artyści oraz repertuar całego wydarzenia.

Festiwal Młodych

W dalszym ciągu sekcja Festiwalu Młodych przyjmuje zgłoszenia artystów pragnących wziąć udział w ŚDM. Swoje propozycje można zgłaszać na adres kultura@krakow2016.com. Już teraz rozpatrywanych jest ponad 250 zgłoszeń.

Wydarzenia odbywać się będą na terenie miasta i gminy Kraków oraz na terenach gmin sąsiadujących. Potwierdzone zostały lokalizacje niektórych wydarzeń w Krakowie, w tym: Plac Szczepański, Rynek Główny w Krakowie (we współpracy z KBF), Mały Rynek (z INIGO Film Festival). W fazie przygotowań są umowy z konkretnymi gminami i miastami, które będą podpisywane w czasie najbliższych miesięcy. Niektóre gminy, jak np. Gmina Brzesko, wychodzą ze swoimi propozycjami wydarzeń na współorganizowanych przez nich scenach. Planowane jest uściślenie współpracy z proboszczami parafii krakowskich. Przesłane mają być propozycje i plany dotyczące poszczególnych miejsc. Po raz kolejny wystosowane będą do uczelni krakowskich propozycje współpracy zawierające możliwość organizacji panelów dyskusyjnych i innych wydarzeń w ramach festiwalu.

Kontakty międzynarodowe

Przedstawiciele Zespołu ds. Kontaktów Międzynarodowych wciąż spotykają się z przedstawicielami episkopatów, diecezji czy wspólnot z zagranicy, które przyjeżdżają do Krakowa. Ostatnio gościli m.in. przedstawicieli Catholic Christian Outreach z Kanady, diecezji włoskich, francuskich, niemieckich, a także Sekretarz Generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Rio 2013. Temat ŚDM został też poruszony podczas zorganizowanej w Warszawie Europejskiej Konferencji Odnowy w Duchu Świętym, w której brali udział świeccy i duchowni liderzy wspólnot charyzmatycznych z całej Europy.

Odbyło się również, zorganizowane z inicjatywy MSZ, spotkanie z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego w Polsce, poświęcone tematyce Światowych Dni Młodzieży.

Hymn

Oficjalny Hymn Światowych Dni Młodzieży "Błogosławieni miłosierni" jest przetłumaczony na 11 języków: angielski, włoski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, arabski, słowacki i łotewski. W przygotowaniu są wersje koreańska, a także chorwacka i szwedzka.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Stan przygotowań do ŚDM Kraków. Co nowego?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.