Stolica Apostolska walczy o poprawę losu kobiet

Stolica Apostolska walczy o poprawę losu kobiet
Stolica Apostolska walczy o poprawę losu kobiet (abp Celestino Migliore/ hoyseemission.org)
KAI / ad

Walka o poprawę losu kobiet, uznanie ich godności i praw stanowi priorytet zaangażowania Stolicy Apostolskiej – stwierdził wczoraj na forum ONZ abp Celestino Migliore. Przedstawiciel Watykanu przy głównej siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku zabrał wczoraj głos podczas posiedzenia Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ.

Watykański dyplomata zaznaczył, iż w ciągu minionych piętnastu lat od konferencji w Pekinie udało się poprawić wykształcenie dziewcząt oraz uzyskać w szeregu społeczeństwach uznanie dla ich godności, praw i odpowiedzialności. Wyraził jednocześnie zaniepokojenie szeregiem faktów negatywnych, takich jak aborcja dziewczynek, dzieciobójstwo i porzucenie, a także dyskryminacja w zakresie opieki zdrowotnej i żywienia.

Niedożywienie w większym stopniu dotyka dziewcząt niż chłopców, zahamowując przyszły ich rozwój fizyczny i psychiczny” – stwierdził abp Migiliore. Zauważył, że kobiety w wieku powyżej 15 lat stanowią dwie trzecie analfabetów na świecie. Trzy czwarte osób żyjących z HIV / AIDS to dziewczęta i kobiety między 15 a 24 rokiem życia, zaś wśród ofiar międzynarodowego handlu ludźmi połowę stanowią nieletni, zaś 70 proc. to dziewczęta i kobiety.

„Na całym świecie, dziewczynki i kobiety są ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, w tym gwałtu jako narzędzia wojny, nie wspominając o wyzysku ekonomicznym” – powiedział przedstawiciel Watykanu. W tym kontekście wezwał do wypracowania odpowiedniej polityki, systemu motywacji, wytycznych i metodologii, kierujących pracą Narodów Zjednoczonych w kwestiach związanych z kobietami. Abp Migliore przestrzegł przed manipulowaniem ideologicznym koncepcją równości płci, opóźniającym w istocie autentyczny rozwój kobiety. Skrytykował teksty dokumentów oficjalnych ONZ, w których „zamazuje się wszelką odrębność i komplementarność między mężczyznami a kobietami”. Teorie te, jak zauważył nie zmienią natury rzeczy, natomiast z pewnością zaciemniają i utrudniają wszelkie „poważne i pilne postępy w uznaniu godności i praw kobiet”.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zdecydowanie skrytykował wiązanie w tekstach konferencji międzynarodowych praw człowieka z pojęciem „zdrowia reprodukcyjnego”, wymierzonego w dzieci poczęte i szkodliwego wobec integralnych potrzeb kobiet oraz społeczeństwa. Zauważył, że przy tej okazji niezwykle rzadko mówi się o prawach politycznych, ekonomicznych i społecznych kobiet.

Mówiąc o sporej śmiertelności kobiet zauważył, że rozwiązanie respektujące ich godność nie może pomijać prawa do macierzyństwa. Wskazał na konieczność promowania inwestycji w lokalne systemy opieki zdrowotnej oraz ich doskonalenie oraz zapewnienie podstawowych usług położniczych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Stolica Apostolska walczy o poprawę losu kobiet
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.