Teologia jest po to, by życie było świadectwem

Teologia jest po to, by życie było świadectwem
Kard. Grocholewski doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (fot. PAP/Andrzej Grygiel )
KAI / ad

„Teologia nie jest nauką dla nauki. Jej uprawianie ma wzbogacić życie wiernych” – powiedział kard. Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, 24 listopada 2010 r. w czasie Mszy św. w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach z okazji dziesięciolecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

„Będąc na Uniwersytecie, Wydział Teologiczny jest powołany do tego, aby był czynnym interlokutorem innych nauk i współczesnej kultury, by inspirował poważną refleksję, gdy chodzi o poważne problemy ludzkiego życia i postępu, by poszerzał horyzonty zainteresowań prawdą” – podkreślił, życząc Wydziałowi Teologicznemu w Katowicach, aby w obydwu wymiarach był najbardziej twórczy, a jego trud owocny.

Główną myślą homilii kard. Grocholewskiego były słowa Jezusa: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Nawiązując do czytań mszalnych i przypadającego tego dnia wspomnienia 117 męczenników wietnamskich, kaznodzieja przypomniał, że na świecie średnio co 3 minuty ginie za wiarę chrześcijanin. Zwrócił uwagę, że oprócz krwawych prześladowań istnieją dziś inne formy niszczenia Kościoła, dominujące ideologie, które narzuca się siłą i chcą, aby wiara znikła. „Wydaje się, że czasem stara się poklepywać ludzi Kościoła, pozyskać ich przychylność, by potem łatwiej uderzyć w rzeczywistość wierzących w Chrystusa.

Kard. Grocholewski zwrócił uwagę, że zapowiadające prześladowania czytania mszalne są w istocie zachętą do optymizmu, do odwagi, do nadziei. Prześladowania bowiem, zgodnie z zapowiedzią Jezusa, są sposobnością do czegoś dobrego, do dawania świadectwa. „Bez względu na czasy, dawanie świadectwa o naszym Panu wymaga ofiary” – zaakcentował kard. Grocholewski i dodał, że jeśli zbyt łatwo przychodzi nam chrześcijaństwo, jeśli nie składamy dla imienia Chrystusa żadnej ofiary, to musimy się szczerze zapytać, czy nasze życie to autentyczne świadectwo. Czy jesteśmy chrześcijanami?

Prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, wskazując, że świadectwo można dawać w rodzinie, pracy, w życiu społecznym i politycznym, a także przez „uczciwy dialog pomiędzy wiarą i rozumem na uniwersytecie”. Dodał, że nie da się dawać autentycznego świadectwa o Panu bez przylgnięcia do Mądrości Krzyża. Kard. Grocholewski zaznaczył też, że wytrwałe dawanie świadectwa jest zwycięstwem, i to nie tylko w wymiarze wiecznym, ale „w każdym momencie walki”. „Chrześcijanin już teraz zwycięża w walce, chwila po chwili, dzięki mocy Bożej” – stwierdził kaznodzieja.

Na zakończenie, nawiązując do 10-lecia Wydziału Teologicznego UŚ wskazał, że teologia nie jest nauką dla nauki. Jej uprawianie ma wzbogacić życie wiernych. „Ma przyczynić się do tego, by nasze życie było świadectwem dawanym Chrystusowi, by nasze życie było naznaczone zwycięstwem” – powiedział.

Myśl powołania Wydziału Teologicznego w Katowicach sięga okresu międzywojennego. Jednak po drugiej wojnie światowej ideę powołania Wydziału Teologicznego przy Uniwersytecie Śląskim podjął Senat UŚ pod koniec maja 1989. Pojawiły się jednak głosy sprzeciwu. Dlatego Senat Uniwersytetu Śląskiego wrócił do idei utworzenia Wydziału Teologicznego dopiero 29 kwietnia 1997 po konsultacji rektora prof. Tadeusza Sławka z arcybiskupem Damianem Zimoniem. Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 7 listopada 2000, powołująca do istnienia Wydział Teologiczny zapadła jednomyślnie, a 6 grudnia 2000 tekst umowy między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej został podpisany w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Teologia jest po to, by życie było świadectwem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.