Theodore E. McCarrick – kluczowe wydarzenia z jego życia

Theodore E. McCarrick – kluczowe wydarzenia z jego życia
(fot. YouTube / NBC News)
KAI / df

10 listopada 2020 roku Stolica Apostolska opublikuje raport dotyczący sprawy byłego arcybiskupa Waszyngtonu, 90-letniego obecnie Theodore E. McCarricka, wobec którego 16 lutego ub. roku orzeczono karę wydalenia z kapłaństwa. Poniżej przedstawiamy kluczowe wydarzenia z jego życia.

Kalendarium

1958 15 czerwca – Ks. McCarrick przyjął święcenia kapłańskie dla archidiecezji nowojorskiej z rąk kardynała Francisa Spellmana.

DEON.PL POLECA1958 r. – Ks. McCarrick udziela pierwszego chrztu w Tenafly, New Jersey. Ów chłopiec, James, później twierdził, że był maltretowany przez księdza McCarricka.

1969 - Ks. McCarrick został mianowany zastępcą sekretarza ds. edukacji w archidiecezji nowojorskiej.

1969 – Prał. McCarrick rzekomo obnaża się przed Jamesem, wówczas 11-letnim chłopcem, w północnym New Jersey. Zdaniem The New York Times z 19 lipca 2018 r., James zarzucał, że ta niezdrowa relacja trwał przez około 20 lat.

1971 - Prał. McCarrick zostaje osobistym sekretarzem kardynała Terence'a Cooke'a z Nowego Jorku.

1971 - Prał. McCarrick rzekomo wykorzystuje 16-letniego ministranta w archidiecezji nowojorskiej przed Mszą Bożego Narodzenia. Rok później rzekomo ponownie wykorzystuje tego samego ministranta. Oba zdarzenia zostały zgłoszone do archidiecezji pomiędzy 1 marca 2017 roku a 15 kwietnia 2018 roku.

1977 29 czerwca 1977 r. - Prał. McCarrick wyświęcony na biskupa pomocniczego Nowego Jorku przez kardynała Cooke'a.

1981 31 stycznia - Biskup McCarrick został mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji Metuchen w stanie New Jersey.

1984 - Według The New York Times biskup McCarrick upoważnia diecezję Metuchen do zakupu domu na plaży w Sea Girt, w stanie New Jersey. W tym domu rzekomo wykorzystywał kleryków.

1986 25 lipca - Arcybiskup McCarrick odbył ingres jako arcybiskup Newark, New Jersey.

1987 - Arcybiskup McCarrick rzekomo wykorzystuje kleryka diecezji Metuchen w Nowym Jorku. Były ksiądz otrzymał odszkodowanie z archidiecezji Newark i diecezji Metuchen w 2007 roku, jak donosi The New York Times 16 lipca 2018 roku.

1994 – Pewien ksiądz diecezji Metuchen pisze list do następcy arcybiskupa McCarricka w Metuchen, biskupa Edwarda T. Hughesa, w którym stwierdza, że molestowanie jakiego rzekomo doznał ze strony arcybiskupa McCarricka i innych księży skłoniło go do niewłaściwego dotknięcia dwóch 15-letnich chłopców.

2000 r. 21 listopada - arcybiskup McCarrick mianowany arcybiskupem Waszyngtonu.

2000 22 listopada, wykładowca seminarium ks. Boniface Ramsey twierdzi, że rozmawiał 22 listopada z arcybiskupem Gabrielem Montalvo, nuncjuszem apostolskim w Waszyngtonie, o swoich obawach dotyczących arcybiskupa McCarricka. Wyraził swoje obawy także w liście zaadresowanym do nuncjusza i wysłanym 24 listopada. Ks. Ramsey, który wykładał w Seminarium Niepokalanego Poczęcia na Uniwersytecie Seton Hall w New Jersey w latach 1986-1996, twierdził, że został poinformowany przez kleryków o rzekomym wykorzystywaniu seksualnym przez arcybiskupa McCarricka w domu na plaży w New Jersey.

2001 r. 3 stycznia - arcybiskup McCarrick został mianowany arcybiskupem Waszyngtonu, a miesiąc później włączony do Kolegium Kardynalskiego.

2002 23-24 kwietnia - Amerykańscy kardynałowie, w tym kardynał McCarrick, spotykają się w Watykanie na szczycie z papieżem Janem Pawłem II, w związku z kryzysem wykorzystywania seksualnego w Stanach Zjednoczonych. Kardynał McCarrick jest członkiem komitetu przygotowującego projekt dokumentu, który wyłania się ze szczytu. Jest on również rzecznikiem biskupów w Rzymie i jednym z trzech biskupów amerykańskich uczestniczących w konferencji prasowej w Watykanie.

2002 28 kwietnia - Kardynał McCarrick przemawiając w "Fox News Sunday" wzywa do rozróżnienia między osobami, które w przeszłości dopuściły się wykroczeń, a tymi, które od tej pory się ich dopuszczają. Powiedział, że popiera usunięcie każdego oskarżonego kapłana w przyszłości, ale dodał, że kardynałowie są podzieleni co do tego, czy taka polityka powinna być stosowana w odniesieniu do zarzutów z przeszłości.

2002 czerwiec - Kardynał McCarrick pomaga w opracowaniu „Karty Ochrony Dzieci i Młodzieży” w Dallas podczas spotkania plenarnego biskupów amerykańskich. Karta nie określa nadużyć popełnianych przez biskupów lub kardynałów, ani nadużyć wobec osób dorosłych powyżej 18 roku życia; oświadczenie zawarte w karcie zobowiązuje biskupów do zgłaszania się do nuncjusza apostolskiego, jeśli sami są oskarżeni o wykorzystywanie seksualne osoby małoletniej lub jeśli dowiedzą się o zarzutach dotyczących takiego wykorzystywania przez biskupa. Kardynał McCarrick mówi gazecie archidiecezjalnej Catholic Standard, że wahał się, czy poprzeć politykę, polegającą na usuwaniu z posługi wszystkich, przeciwko którym istnieje wiarygodny zarzut wykorzystywania seksualnego.

2004 1 października 2004 r. - Waszyngtońskie czasopismo opublikowało artykuł na temat kardynała McCarricka, arcybiskupa Waszyngtonu, w którym stwierdza, że „przez ostatnie 20 lat co roku przez tydzień spędzał wakacje na wybrzeżu New Jersey, gdzie przyjaciel pożycza mu dom. Zazwyczaj zabiera ze sobą grupę księży lub kleryków”.

2005 - Robert Ciolek, były ksiądz diecezji Metuchen, otrzymuje od diecezji Metuchen i archidiecezji Newark tajną rekompensatę w wysokości 80.000 dolarów jako ugodę za rzekome wykorzystywanie ze strony arcybiskupa McCarricka.

2006 16 maja - rezygnacja kardynała McCarricka z funkcji arcybiskupa Waszyngtonu zostaje przyjęta przez papieża Benedykta XVI. Złożył on swoją rezygnację w dniu 7 lipca 2005 roku, kiedy skończył 75 lat, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego.

2007 - Nienazwany były kapłan diecezji Metuchen, który był rzekomo wykorzystany jako kleryk w 1987 roku w Nowym Jorku przez arcybiskupa McCarricka, otrzymuje od diecezji Metuchen i archidiecezji Newark tajne odszkodowanie w wysokości 100.000 dolarów.

2008 22 kwietnia - Richard Sipe, były ksiądz, który był adiunktem w seminarium w Baltimore, opublikował w internecie list otwarty do papieża Benedykta, w którym zarzucił kardynałowi McCarrickowi wykorzystywanie seksualne seminarzystów i młodych księży. Stwierdził, że seminarzyści przychodzili do niego ze swoimi obawami, kiedy wykładał w seminarium.

2010 12 maja - Richard Sipe podaje w poście internetowym, że sprawa ugody finansowej przez diecezję Metuchen i archidiecezję Newark dotyczącej kardynała McCarricka została wysłana do Kongregacji Nauki Wiary. Twierdzi, że kongregacja nie odpowiedziała. Sipe umieszcza graficzną informację na temat ugody o rzekomym wydarzeniu z udziałem arcybiskupa McCarricka i seminarzysty oraz dwóch młodych księży.

2017 marzec 1 do 15 kwietnia 2018 r. - Do archidiecezji nowojorskiej wpłynął zarzut, że abp McCarrick molestował nastoletniego chłopca w 1971 i 1972 roku. Zarzut został rozpatrzony zgodnie z procedurami w „Karcie Ochrony Dzieci i Młodzieży”.

2018, 20 czerwca - Nowy Jork kardynał Timothy M. Dolan ogłasza, że kardynał McCarrick został usunięty z posługi na polecenie Watykanu po tym, jak dochodzenie przeprowadzone przez archidiecezję nowojorską uznało za wiarygodne oskarżenie, że wykorzystywał seksualnie małoletniego.

2018, 20 czerwca - Kardynał McCarrick wydaje oświadczenie, w którym stwierdza, że kilka miesięcy temu kardynał Dolan poinformował go o postawionych mu zarzutach. Kardynał McCarrick utrzymuje, że jest niewinny i twierdzi, że nie pamięta o tym czynie.

2018, 20 czerwca - Kardynał Newark Joseph W. Tobin wydaje oświadczenie na temat kardynała McCarricka, w którym stwierdza, że archidiecezja Newark i diecezja Metuchen "otrzymały trzy oskarżenia o wykroczenia seksualne wobec dorosłych sprzed wielu lat; dwa z nich doprowadziły do ugody".

2018, 20 czerwca - Biskup Metuchen James F. Checchio mówi, że ponowna analiza archiwów diecezjalnych nie ujawniła "żadnych doniesień ani zarzutów, jakoby kardynał McCarrick kiedykolwiek wykorzystywał nieletnich podczas pobytu w Metuchen". Biskup Checchio przyznaje, że w przeszłości pojawiły się zarzuty, iż ówczesny biskup McCarrick podejmował zachowania seksualne z dorosłymi.

2018, 20 czerwca - kardynał Donald W. Wuerl z Waszyngtonu wydaje oświadczenie, w którym stwierdza, że równolegle z dochodzeniem prowadzonym przez archidiecezję nowojorską poprosił o dokonanie przeglądu archidiecezjalnych akt archidiecezji waszyngtońskiej. Stwierdził, że w czasie pobytu w Waszyngtonie nie wysunięto żadnych roszczeń wobec kardynała McCarricka.

2018, 16 lipca - The New York Times publikuje na pierwszej stronie gazety historię opisującą domniemane wykorzystanie dwóch seminarzystów, którzy zostali księżmi w diecezji Metuchen, popełnione przez kardynała McCarricka w latach osiemdziesiątych XX wieku, które doprowadziły do ugody z obydwoma mężczyznami. Dotyczą one „nadużyć seksualnych z dorosłymi”, a zostały opisane przez archidiecezję Newark i diecezję Metuchen 20 czerwca.

2018, 24 lipca - Kardynał Sean P. O'Malley z Bostonu, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, wydaje oświadczenie potwierdzające, że jego urząd w 2015 r. otrzymał list od księdza Bonifacego Ramseya, który ostrzegał o nadużyciach kardynała McCarricka. Kardynał O'Malley oświadcza, że nie otrzymał listu „osobiście” i że biuro udzieliło odpowiedzi ks. Ramseyowi, iż „sprawa ta nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji ani archidiecezji bostońskiej".

2018, 28 lipca - Papież Franciszek przyjmuje rezygnację kardynała McCarricka z Kolegium Kardynalskiego i zawiesza go w pełnieniu posługi publicznej. Papież nakazuje mu „życie modlitwy i pokuty” do czasu, aż zarzuty wobec niego zostaną rozpatrzone w procesie kanonicznym.

2018, 1 sierpnia - Kardynał Daniel N. DiNardo z Galveston-Houston, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA, ogłasza, że konferencja „będzie nadal zajmowała się wieloma kwestiami dotyczącymi postępowania arcybiskupa McCarricka w pełnym zakresie swej władzy".

2018, wrzesień - archidiecezja waszyngtońska ogłasza, że arcybiskup McCarrick został wysłany, aby mieszkać w małej wspólnocie braci kapucynów na wsi w stanie Kansas.

2018, 6 października - Watykan wydaje oświadczenie, w którym stwierdza, że rok wcześniej miało miejsce wstępne dochodzenie w sprawie zarzutów wobec arcybiskupa McCarricka, a jego wyniki zostaną połączone z dalszym badaniem dokumentów. Watykan obiecał, że pełny raport o tym, jak McCarrick mógł być promowany w Kościele, zostanie opublikowany „w odpowiednim czasie".

2018, 27 grudnia - James Grein, z Wirginii, który stwierdził, że arcybiskup McCarrick wykorzystywał go seksualnie przez lata, począwszy od 11 roku życia, zeznaje przed wikariuszem sądowym archidiecezji nowojorskiej. Jego zeznania zostały złożone na prośbę Watykanu.

2019, 5 stycznia - Katolicki serwis internetowy Crux donosi, że Kongregacja Nauki Wiary rozpatruje trzecią sprawę dotyczącą arcybiskupa McCarricka i małoletniego, jeden przypadek więcej niż informowano wcześniej.

2019, 10 stycznia - Urzędnicy kościelni potwierdzają, że kardynał Donald W. Wuerl, obecnie emerytowany arcybiskup Waszyngtonu, w 2004 r., będąc biskupem Pittsburgha, skierował do nuncjusza papieskiego w Waszyngtonie zarzut o nadużycia seksualne przeciw arcybiskupowi McCarrickowi.

2019, 13 lutego - Diecezje w stanie New Jersey podają do publicznej wiadomości nazwiska księży, o których stwierdzono, że zostali „wiarygodnie oskarżeni” o wykorzystywanie seksualne małoletnich, w tym nazwisko arcybiskupa McCarricka. Jego włączenie do tej listy opiera się „na ustaleniach archidiecezji nowojorskiej, że oskarżenia o wykorzystywanie seksualne małoletnich przeciwko ówczesnemu księdzu McCarrickowi były wiarygodne i uzasadnione".

2019, 16 lutego - Papież Franciszek potwierdza wydalenie McCarricka z kapłaństwa po tym, jak został uznany winnym „grzechu solicytacji w sakramencie spowiedzi i grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu z małoletnimi i z dorosłymi, z czynnikiem obciążającym nadużycie władzy".

2020, 3 stycznia - McCarrick wyprowadza się z klasztoru kapucynów w Kansas; jego obecne miejsce pobytu nie zostało podane do wiadomości publicznej.

2020, 6 listopada – Stolica Apostolska ogłasza, że raport w sprawie McCarricka, po raz pierwszy obiecany w październiku 2018, zostanie opublikowany 10 listopada.

Sylwetka Theodore’a Edgara McCarricka

Theodore Edgar McCarrick urodził się 7 lipca 1930 w Nowym Jorku; gdy miał 3 lata, jego ojciec – Theodore Egan zmarł na gruźlicę i ciężar wychowania syna i prowadzenia domu spadł na matkę Margaret (z d. McLaughlin). Po nauce w katolickiej szkole podstawowej i do szkoły przygotowawczej Fordham Theodore-junior kształcił się następnie półtora roku w Europie, a po powrocie do USA studiował na Uniwersytecie Fordham, o czym wstąpił do seminarium św. Józefa w Yonkers koło Nowego Jorku. 31 maja 1958 ówczesny arcybiskup nowojorski kard. Francis J. Spellman wyświęcił go na kapłana.

Ks. McCarrick udzielał się jako pomocniczy kapelan Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie, na którym jednocześnie studiował w latach 1958-63. Od października 1965 do 1969 stał na czele Katolickiego Uniwersytetu Portoryko w Ponce, na którym odpowiadał m.in. za jego rozwój. Na wyspie brał czynny udział w tworzeniu lub przeobrażaniu różnych tamtejszych instytucji oświatowo-wychowawczych.

Po powrocie do rodzimej archidiecezji zajmował się m.in. sprawami wychowania i nauczania i pracował duszpastersko w parafii Najświętszego Sakramentu (1969-71). Na polecenie arcybiskupa Nowego Jorku kard. Terence’a J. Cooke’a, którego był sekretarzem w l. 1971-77, utworzył fundację ds. edukacji i szkolnictwa; wspierał też oświatę dla biednych, zwłaszcza dla mniejszości narodowych i etnicznych.24 maja 1977 Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji nowojorskiej (konsekrował go 29 czerwca tegoż roku kard. Cooke). Niespełna 47-letni hierarcha zajmował się przede wszystkim Wschodnim Manhattanem i Harlemem.19 listopada 1981 Jan Paweł II powołał go na pierwszego biskupa nowo utworzonej diecezji Matuchen w stanie New Jersey, skąd 30 maja 1986 przeniósł go na stanowisko arcybiskupa Newarku. W tym charakterze uczestniczył m.in. jako jeden z 15 hierarchów USA w Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Ameryki (16 XI-12 XII 1997), a pod koniec jego obrad kierował komisją przygotowującą orędzie synodalne do Ludu Bożego. Od 1997 stał też na czele Fundacji Papieskiej i był członkiem Biura ds. Katolickich Służb Pomocy (Catholic Relief Services). Należał również do kilku watykańskich instytucji kurialnych.

Abp McCarrick brał czynny udział w pracach różnych gremiów episkopatu Stanów Zjednoczonych, zajmujących się zwłaszcza kontaktami z zagranicą. Między innymi w 1992 objął kierownictwo Komitetu ds. Pomocy Kościołowi w Europie Środkowej i Wschodniej.

W listopadzie 1996 zaproszono go do Komisji Sekretariatu Stanu USA ds. Wolności Religijnej za Granicą a w latach 1999-2001 był członkiem amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej.21 listopada 2000 Jan Paweł II mianował hierarchę arcybiskupem Waszyngtonu, który tym samym został m.in. wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. Na konsystorzu 21 lutego 2001 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Pod koniec tegoż roku kard. McCarrick otworzył w stolicy seminarium misyjne „Redemptoris Mater”. Poświęcał też wiele uwagi sprawom oświaty, wychowania, powołań i potrzebom nowych imigrantów, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej.

W dniach 18-19 kwietnia 2005 wziął udział w konklawe, które wybrało kard. Josepha Ratzingera na papieża Benedykta XVI. 16 maja 2006 kard. McCarrick ustąpił z urzędu metropolity stolicy Stanów Zjednoczonych.

Hierarcha wiele jeździł po świecie, zapoznając się z życiem i potrzebami wspólnot katolickich oraz ze stanem wolności religijnej w takich krajach jak Chiny, Kuba, Iran, Wietnam, Korea Południowa, Filipiny, Arabia Saudyjska, Rwanda i Burundi, a także w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Odwiedzał też obszary dotknięte klęskami żywiołowymi, np. w Sri Lance czy stanach Luizjana i Mississippi.W czerwcu 2018 roku Ojciec Święty polecił kardynałowi Theodorowi McCarrickowi, by nie wykonywał publicznie posługi kapłańskiej, a 28 lipca tego roku przyjął jego rezygnację z członkostwa w Kolegium Kardynalskim. 16 lutego 2019 papież Franciszek potwierdził karę wydalenia go ze stanu duchownego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Adam Żak SJ

Rozliczenie z problemem pedofilii w polskim Kościele

Ujawnienie skali wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne wstrząsnęło Kościołem w Polsce i na świecie. Reakcje hierarchów były skrajne: od lęku przed ujawnieniem długo skrywanej prawdy po chęć...

Skomentuj artykuł

Theodore E. McCarrick – kluczowe wydarzenia z jego życia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.