Tydzień Miłosierdzia: "Caritas dla rodziny"

Tydzień Miłosierdzia: "Caritas dla rodziny"
PAP / pk

Pod hasłem "Caritas dla rodziny" przebiegać będzie w dniach 12-19 kwietnia tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, przygotowany przez Komisję Charytatywną Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska.

Nawiązując do tegorocznego hasła Tygodnia Miłosierdzia, zastępca dyrektora Caritas Polska ks. Marek Dec powiedział, że Caritas pragnie w ten sposób zwrócić uwagę na działalność skupioną wokół rodziny.

Przypomniał, że organizacja obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swojej działalności, która została wznowiona po okresie komunizmu.

"Przez ten rok chcemy zwrócić uwagę na to, że wiele wysiłków i troski Caritas oraz jej wolontariuszy skupiona jest wokół rodziny. I dlatego ten Tydzień Miłosierdzia chcemy przeżyć pod hasłem Caritas dla rodziny" - wyjaśnił ks. Dec. Dodał, że przez wszystkie dni Tygodnia Miłosierdzia Caritas chce zwracać uwagę na wartość rodziny, która jest źródłem miłosierdzia i źródłem miłości.

Dodał, że "caritas" rozumiemy jako miłość okazywaną ze względu na wartości odnajdywane w Ewangelii. "I dlatego nauka Jezusa zaprasza nas do tego, żebyśmy byli miłosierni, żebyśmy swoją miłość okazywali innym ludziom poprzez udzielanie im wszelakiej pomocy" - podkreślił ks. Dec.

DEON.PL POLECA

Konsultor Komisji Charytatywnej KEP ks. prof. Wiesław Przygoda zwrócił uwagę, że kolejny Tydzień Miłosierdzia jest okazją do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca.

W jego ocenie kondycja ekonomiczno-społeczna rodzin w Polsce jest zróżnicowana. Istnieje wiele rodzin dobrze sytuowanych oraz średnio zamożnych. Największą grupę stanowią rodziny, które zaspokajają swoje podstawowe potrzeby na zadowalającym poziomie i nie cierpią biedy. Jak jednak wskazuje raport GUS "Warunki życia rodzin w Polsce" z 2014 r., są w naszym kraju również rodziny, które cierpią biedę i nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb swoim członkom, co szczególnie boleśnie odczuwają dzieci.

"Rodziny te, bez względu na przyczyny swego ubóstwa, stanowią duże wyzwanie dla służb socjalnych państwa, ale także dla instytucji charytatywnych Kościoła, który obok potrzeb materialnych, psychicznych i społecznych stara się dostrzegać i wychodzić naprzeciw także potrzebom duchowym członków tych rodzin" - podkreślił ks. Przygoda.

Jego zdaniem Kościół w Polsce podejmuje kompleksowe działania w dialogu z władzami rządowymi i samorządowymi, mającymi na celu dobro małżonków i rodzin. "Szczególną rolę w tym zakresie spełnia na szczeblu krajowym Rada do spraw Rodziny KEP oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, a w Kościołach lokalnych wydziały duszpasterstwa rodzin i diecezjalni duszpasterze rodzin. Bezcenną, chociaż niekiedy niedocenianą należycie pomoc, świadczą rodzinom w sytuacjach trudnych parafialne i specjalistyczne poradnie rodzinne oraz telefony zaufania" - uważa ks. Przygoda.

Przypomniał jednocześnie, że do najczęściej realizowanych form pomocy charytatywnej ubogim dzieciom w polskich parafiach należą: bezpłatne kolonie, paczki żywnościowe, wykupienie obiadów w stołówce szkolnej oraz bezpłatny wypoczynek w okresie wakacji i ferii. Znaczącym wsparciem dla dzieci jest także program świetlic środowiskowych, tworzonych przez zakony, Caritas diecezjalne, a także parafie i stowarzyszenia.

Posługa charytatywna Kościoła na rzecz rodzin - jak podkreślił ks. Przygoda - polega m.in. na promocji życia oraz wspieraniu ubogich rodziców spodziewających się dziecka. Przejawem zorganizowanej działalności opiekuńczej Kościoła w Polsce, mającej na celu ochronę macierzyństwa i rodziny, są domy samotnej matki, domy dla matek z dziećmi oraz domy dziecka.

"Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja, czyli budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych" - wyjaśnił ks. Przygoda.

Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez kolejne dni. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937 r., kiedy podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Tydzień Miłosierdzia: "Caritas dla rodziny"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.