"Uchodźcy w dzisiejszym świecie" - start konferencji

"Uchodźcy w dzisiejszym świecie" - start konferencji
(fot. Thomas Koch, shutterstock.com)
5 lat temu
KAI/ ed

- Jako ludzie religijni powinniśmy pracować na rzecz pokoju, przyjaźni i zapewnić pomoc tym, którzy szukają schronienia. Dajmy świadectwo światu, że potrafimy się szanować. Powinniśmy ramię w ramie działać z błogosławieństwem naszego Boga - powiedział kard. Koch.

"Inny" w żydowskiej i katolickiej tradycji: Uchodźcy w dzisiejszym świecie" - to tytuł konferencji, która odbywa się w Warszawie i potrwa do czwartku 7 kwietnia. Zorganizowały ją watykańska Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem i Międzynarodowy Komitet Żydowski do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych (IJCIC). Celem konferencji jest wzmocnienie więzów przyjaźni między Żydami i katolikami w Polsce.

Medal "Sprawiedliwy wśród narodów świata"

W czasie inauguracji obrad  siostra Celina Kędzierska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Józefa Zychora i Zenobia Owczarowa otrzymały pośmiertnie dyplomy i medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W uroczystości wzięli udział m. in.: kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i zarazem przewodniczący watykańskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Martin Budd, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Żydowskiej ds. Konsultacji Międzyreligijnych oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Kard. Koch wskazał na fundamentalne znaczenie dla relacji katolicko-żydowskich soborowej Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate". Podkreślił bardzo dobre relacje papieża Franciszka z Żydami, jego styczniową wizytę w rzymskiej synagodze oraz dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych pt. "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne", ogłoszony w Watykanie 10 grudnia 2015 r.

Hierarcha wskazał na przemówienie Franciszka w rzymskiej synagodze, gdzie mówił, że "odcięcie się od naszych korzeni zagraża naszym kulturom i dlatego katolicy i żydzi muszą dbać o swoją tożsamość, której podstawy leżą w religii. Mamy wspólne dziedzictwo na którym powinniśmy budować naszą przyszłość".

Polscy katolicy i księża przykładem dla świata

Martin Budd, przewodniczący IJCIC przypomniał słowa Jana Pawła II, który z okazji 50. rocznicy powstania w getcie warszawskim napisał, że Żydzi i katolicy powinni być wzajemnie dla siebie i dla świata błogosławieństwem. Zwrócił uwagę, że w historii były momenty, kiedy Żydzi i chrześcijanie byli uchodźcami: - Dlatego teraz powinniśmy być wrażliwi na potrzeby innych. Teraz my musimy wspólnie wyciągnąć do dzisiejszych innych rękę, tak, by obcy stali się nam bratem i siostrą.

Przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę, że wielu ludzi wyjeżdża w poszukiwaniu lepszego bytu poza granice swojego kraju, wielu też do nas przyjeżdża. Lecz uchodźstwo to sprawa poważma, bo  wiąże się ono  z opuszczeniem ojczyzny, które powstaje w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub wolności. - Uchodźca to osoba przebywająca poza krajem swego pochodzenia, posiadająca uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na swoją rasę, wyznawaną religię, narodowość, poglądy polityczne bądź przynależność do określonej grupy społecznej - przypomniał metropolita poznański.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich podkreślił, że mała społeczność Żydów w Polsce wiele dobrego otrzymała od "młodszych braci w wierze". Jego zdaniem polscy katolicy i księża są przykładem dla całego świata. - Trzeba się tylko modlić o to, by wszyscy Żydzi na świecie mieli tak dobrze jak my - zaznaczył.

Międzynarodowy Komitet Żydowski do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych (IJCIC) powstał w 1970 r. jest głównym przedstawicielem judaizmu funkcjonującym przy Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. W ramach prac Komitetu organizowane są cykliczne konferencje, za które odpowiedzialny jest Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności.

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem funkcjonuje od 1974 r. z ramienia Stolicy Apostolskiej przy Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Jej głównym zadaniem jest koordynowanie prac związanych z prowadzeniem dialogu z przedstawicielami wiary judaistycznej. Funkcje przewodniczącego Komisji od 2010 r. pełni kard. Kurt Koch.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Uchodźcy w dzisiejszym świecie" - start konferencji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.