W Mińsku odbyła się ekumeniczna i międzyreligijna modlitwa za ojczyznę

W Mińsku odbyła się ekumeniczna i międzyreligijna modlitwa za ojczyznę
(fot. unsplash.com)
1 rok temu
KAI / jb

W mińskim kościele katolickim św. Szymona i św. Heleny, tzw. „Czerwonym”, metropolita mińsko-mohylowski abp Tadeusz Kondrusiewicz przewodniczył 18 sierpnia wieczorem modlitwie „Ojcze nasz” w intencji Białorusi z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich oraz judaizmu i islamu.

Była to odpowiedź Kościoła katolickiego w tym kraju na wystosowane przez Komitet Wykonawczy Europejskiej Konferencji Komisji „Iustitia et Pax” wezwanie do ogólnokontynentalnej modlitwy za Białoruś.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19. czasu miejscowego - 18. czasu środkowoeuropejskiego. Witając wszystkich zgromadzonych gospodarz nabożeństwa zwrócił uwagę na ważność Modlitwy Pańskiej, która nie tylko łączy wszystkich chrześcijan, ale podkreśla też wspólnotowy charakter tych, którzy ją odmawiają. „Mówimy bowiem nie Ojcze mój, twój czy ich, ale nasz, bo On jest naszym wspólnym Ojcem” – podkreślił mówca. Prosił też Patronkę kraju – Matkę Bożą Budsławską o dalszą opiekę nad Białorusią.

Potem wszyscy odmówili Modlitwę Pańską, po czym abp Kondrusiewicz jeszcze chwilę rozważał zawarte w niej treści.

Następnie krótkie rozważania, nawiązujące do bieżącej sytuacji w kraju i przywołujące różne fragmenty Pisma Świętego, wygłosili przedstawiciele kolejno Kościołów: greckokatolickiego, chrześcijan pełnej wiary ewangelicznej, baptystów, chrześcijan wiary ewangelicznej, Białoruskiego Kościoła Prawosławnego oraz odwołujący się do Tory i Koranu naczelny rabin judaizmu postępowego i przewodniczący Rady Imamów Białorusi a także diakon niekanonicznego Białoruskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Każdy z mówców podkreślał znaczenie czynnika duchowego i religijnego w życiu społecznym, modlił się o pokój i pomyślność swej ojczyzny zgodnie z zasadami i nauczaniem swego Kościoła i religii.

Na zakończenie abp Kondrusiewicz podziękował jeszcze raz wszystkim obecnym, zwłaszcza duchownym, prowadzącym poszczególne modlitwy zgodnie ze swym wyznaniem i religią, po czym udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Przed opuszczeniem miejsca spotkania przypomniał, że dzień dzisiejszym jest liturgicznym wspomnieniem św. Heleny – współpatronki tego kościoła, a zatem jest świętem odpustowym, po czym zaprosił wszystkich do pozostania na Mszy św., która rozpoczęła się wkrótce potem.

Równolegle, o tej samej godzinie modlono się za Białoruś w wielu miejscach Europy. 17 sierpnia Komitet Wykonawczy Europejskiej Konferencji (krajowych) Komisji „Iustitia et Pax” wydał specjalne oświadczenie nt. bieżącej sytuacji na Białorusi, wzywając jednocześnie katolików naszego kontynentu do wspólnej modlitwy za jej naród.

W dokumencie tym, podpisanym przez przewodniczącego Komitetu bp. Noela Treanora z Irlandii Północnej, potępiono stanowczo „wszelkie formy przemocy i stosowania tortur przez władze białoruskie wobec zatrzymanych demonstrantów”. Wezwano również do „natychmiastowego zwolnienia wszystkich bezpodstawnie aresztowanych”.

Jako formę duchowego wsparcia narodu białoruskiego Komitet zaproponował odmówienie w całej Europie o godz. 18 czasu środkowoeuropejskiego modlitwy Ojcze nasz, aby w tym kraju „zwyciężyły prawda, sprawiedliwość i pokój”.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W Mińsku odbyła się ekumeniczna i międzyreligijna modlitwa za ojczyznę
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.