W Polsce jest 135 biskupów katolickich

KAI / drr

Po śmierci abp. Ignacego Tokarczuka Kościół katolicki w Polsce liczy 135 członków, w tym 133 biskupów obrządku łacińskiego i 2 obrządku bizantyńsko-ukraińskiego. Jest wśród nich 6 kardynałów, z których wszyscy są jednocześnie arcybiskupami, 26 pozostałych arcybiskupów i 103 biskupów. Pełnią oni funkcje: metropolitów - 15 (w tym 2 kardynałów), biskupów diecezjalnych - 28 (w tym 1 arcybiskup tytularny), biskupów pomocniczych - 50.

W skład Konferencji Episkopatu Polski (KEA) wchodzi 92 biskupów czynnych, nie należy natomiast do niej 40 biskupów-seniorów (w tym 3 kardynałów i 11 arcybiskupów), a także 3 biskupów tytularnych nie "przydzielonych" do żadnej diecezji w Polsce (w tym 1 kardynał i 1 arcybiskup). Do KEA nie należy też 2 polskich kardynałów oraz 7 arcybiskupów i biskupów pracujących w Kurii Rzymskiej i w dyplomacji watykańskiej.

Najwięcej biskupów mianował bł. Jan Paweł II - 119, z których 18 zmarło, a jeden (kard. Marian Jaworski) przeszedł do episkopatu Ukrainy. Z pozostałych 72 to arcybiskupi i biskupi czynni oraz 28 emerytowanych (seniorów).

W gronie biskupów jest też 11 hierarchów mianowanych jeszcze przez papieża Pawła VI i jeden powołany przez Jana Pawła I (bp Adam Dyczkowski) - wszyscy są obecnie seniorami.

Obecny papież Benedykt XVI mianował dotychczas 23 biskupów dla Kościoła w Polsce, w tym 7 diecezjalnych (ordynariuszy). Oczywiście wszyscy oni są biskupami czynnymi.

DEON.PL POLECA

Najstarszymi hierarchami w Polsce są arcybiskupi: Bolesław Pylak (urodzony 20 sierpnia 1921), kard. Stanisław Nagy (30 września 1921) i kard. Henryk Gulbinowicz (17 września 1923). Najmłodszymi są biskupi: Wiesław Śmigiel, ur. 3 stycznia 1969, Damian Andrzej Muskus (6 września 1967) i Marek Solarczyk (13 kwietnia 1967).

Najdłuższy staż biskupi mają: abp Bolesław Pylak, mianowany 14 marca 1966, abp Szczepan Wesoły - 11 grudnia 1968 i Julian Wojtkowski - 17 sierpnia 1969. Najkrócej są biskupami: Krzysztof J. Wętkowski, mianowany 24 listopada 2012, Henryk Ciereszko - 17 listopada 2012 i Tadeusz Lityński - 28 kwietnia 2012.

Biskupi polscy noszą łącznie 50 różnych imion, z których najpopularniejsze to: Jan i Stanisław - po 11 razy oraz Józef - 10 i Tadeusz - 9 razy. 25 imion występuje tylko po razie.

Warto jeszcze zaznaczyć, że papieże XX wieku - od św. Piusa X (1903-14) począwszy a kończąc na Janie Pawle I (1978) - mianowali łącznie 182 biskupów polskich. Najwięcej powołał Paweł VI (1963-78) - 43, następnie Pius XII (1939-58) - 42, Pius XI (1922-39) - 33, bł. Jan XXIII (1958-63) - 26, Benedykt XV (1914-22) - 22, św. Pius X (1903-14) - 15 i Jan Paweł I (1978) - 1.

Ponadto w minionym stuleciu żyło i zmarło łącznie 30 hierarchów mianowanych jeszcze przez bł. Piusa IX (1846-78) - 4 i Leona XIII (1878-1903) - 26. Jako ostatni z tego grona zmarli: arcybiskup metropolita warszawski, a wcześniej biskup kujawsko-pomorski i później biskup płocki Wincenty Tadeusz Popiel-Chościak (1825-1912), mianowany biskupem 16 marca 1863 przez Piusa IX i zmarły 7 grudnia 1912 oraz biskup wileński, potem tyraspolski, a wreszcie administrator apostolski diecezji mińskiej Edward von Ropp (1851-1939) - biskup od 9 czerwca 1902 (Leon XIII), zmarły 25 lipca 1939.

Ostatnimi żyjącymi biskupami, mianowanymi przez papieży XX wieku, byli: metropolita krakowski kard. Adam S. Sapieha (1867-1951) - mianowany przez św. Piusa X biskupem 24 listopada 1911, zmarły 23 lipca 1951; biskup pomocniczy łucki i żytomierski abp Michał Godlewski (1872-1956; Benedykt XV) - biskup od 21 października 1916, zmarły 20 maja 1956; biskup pomocniczy diecezji katowickiej Juliusz Bieniek (1895-1978; Pius XI) - mianowany biskupem 13 marca 1937, zmarły 17 stycznia 1978; biskup pomocniczy gnieźnieński, pomocniczy gorzowski, 1. biskup szczecińsko-kamieński, arcybiskup metropolita poznański Jerzy Stroba (1919-99; Pius XII) - biskup od 4 lipca 1958, zmarły 12 maja 1999 oraz biskup pomocniczy lubelski, a później biskup podlaski (siedlecki) Jan Mazur (1920-2008; bł. Jan XXIII) - nominacja biskupia 25 kwietnia 1961, zmarły 26 września 2008.

Należy pamiętać, że jako ostatni z grona hierarchów, minowanych przez Piusa XII zmarł biskup, później kardynał, a wreszcie papież Karol Wojtyła - Jan Paweł II (1920-2005), mianowany biskupem wraz ze wspomnianym abp. J. Strobą i biskupem gorzowskim Wilhelmem Plutą (1910-86) 4 lipca 1958. Ale z chwilą wybrania w 1978 r. 58-letniego wówczas kardynała z Krakowa na najwyższy urząd w Kościele powszechnym przestał on należeć do episkopatu Polski i dlatego za ostatniego żyjącego biskupa z naszego kraju trzeba uważać właśnie emerytowanego metropolitę poznańskiego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

W Polsce jest 135 biskupów katolickich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.