Watykan: chęć utworzenia komisji z Chinami

Watykan: chęć utworzenia komisji z Chinami
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / mh

Stolica Apostolska zaproponowała Chińskiej Republice Ludowej utworzenie komisji wspólnej dla rozpatrzenia spraw będących przedmiotem zainteresowania obydwu stron. Przedstawił ją na portalu internetowym ukazującego się w Hong Kongu katolickiego kwartalnika "Tripod", a zarazem upublicznionego przez agencję "Fides" prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoni. Kierowana przez niego dykasteria odpowiada za Kościół na terenach misyjnych, w tym w Chinach.

Kard. Filoni, krótko przed obradami kongresu Chińskiej Partii Komunistycznej nawiązał do piątej rocznicy listu Benedykta XVI do katolików w Chinach z 27 maja 2007 r. Ten doświadczony dyplomata, który w latach 1992-2001 mieszkał w Hong Kongu i kierował tam watykańskim centrum studiów problematyki chińskiej (swego rodzaju oficjalną misją Stolicy Apostolskiej w tym terytorium specjalnym ChRL) pragnie doprowadzić do przełomu w relacjach wzajemnych. Zaznacza, że w tym wielkim kraju Kościół katolicki nigdy jako taki nie był schizmatycki. Jednak został on głęboko zraniony konfliktami wewnętrznymi między tymi, którzy odrzucali kontrolę partyjną nad życiem Kościoła a tymi, którzy ze względu na pewne kalkulacje dostosowali się do żądań komunistów.

Zranienia te nabrały charakteru chronicznego, ze względu na mieszanie się aparatu partyjnego w życie Kościoła. Podkreśla, że zasadniczą intencją listu Ojca Świętego było wskazanie drogi dla życia tamtejszego Kościoła i dzieła ewangelizacyjnego w tym kraju. Jednocześnie papież publicznie potwierdził gotowość Stolicy Apostolskiej do prowadzenia naznaczonego szacunkiem i podejściem konstruktywnym dialogu między Watykanem a Pekinem. Niestety jak dotąd na tę otwartość nie odpowiedziano w taki sposób, jakiego można by oczekiwać.

Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów zaznacza, że w ciągu minionych pięciu lat relacje wzajemne miały swoje wzloty i upadki. Po fazie obiecującej, kiedy dochodziło do poufnych kontaktów obydwu stron, w listopadzie 2010 r. reżim w Pekinie zorganizował Zgromadzenie Narodowe Katolików Chińskich, które zaostrzyło państwową kontrolę nad życiem Kościoła, nasiliło naciski na nominacje biskupie, co prowadziło z kolei do wyboru osób wątpliwych, a niekiedy niemożliwych do zaakceptowania przez Stolicę Apostolską z powodów moralnych czy duszpasterskich. Kard. Filoni przypomina dramatyczne konflikty sumienia, gdy władze narzucały podczas uroczystości udzielenia sakry obecność biskupów wyświęconych bez zgody Ojca Świętego.

Jednocześnie Stolica Apostolska jest przekonana, że wyjściem z impasu byłoby utworzenie komisji dwustronnej między Pekinem a Stolicą Apostolską, podobnej do tej, jaka istnieje między ChRL a Tajwanem czy też Watykanem a Wietnamem. Kard. Filoni zaznacza, że rozwiązanie istniejących problemów nie jest możliwe na drodze stałego konfliktu, zaś podstawą do podjęcia dialogu powinien być właśnie list Benedykta XVI sprzed pięciu lat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan: chęć utworzenia komisji z Chinami
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.