Watykan ma prawie 15 mln euro deficytu

Watykan ma prawie 15 mln euro deficytu
(fot. sxc.hu)
KAI / pz

Skonsolidowany bilans Stolicy Apostolskiej za rok 2011 zamknął się niedoborem w wysokości prawie 14,9 mln euro - wynika z komunikatu ogłoszonego 5 lipca przez watykańskie Biuro Prasowe. W dniach 3-4 bm. odbyło się w Watykanie posiedzenie Rady Kardynałów ds. Badania Organizacyjnych i Gospodarczych Problemów Stolicy Apostolskiej z udziałem 15 purpuratów pod przewodnictwem sekretarza stanu kard. Tarcisio Bertonego.

W czasie obrad poinformowano, że na 31 grudnia 2011 skonsolidowany bilans Stolicy Apostolskiej wykazywał deficyt w wysokości 14 890 034 euro, przy czym najważniejszą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń dla 2832 osób, które w tym czasie pracowały w Watykanie (na koniec 2010 było ich nieco mniej - 2806). Następne wydatki dotyczyły utrzymania środków przekazu, rozpatrywanych całościowo. Na wysokość kosztów wpływały negatywnie niekorzystne tendencje na światowych rynkach finansowych, które nie pozwoliły osiągnąć zakładanych celów.

DEON.PL POLECAGubernatorat Państwa Miasta Watykanu, którego kierownictwo z przewodniczącym kard. Giuseppe Bertello na czele również wzięło udział w spotkaniu i który ma własny budżet, niezależny od watykańskiego, zamknął rok ubiegły nadwyżką w wysokości ponad 21,8 mln euro. Na koniec ub.r. pracowało w nim 1887 osób. Z danych przedstawionych na posiedzeniu Rady Kardynałów, wynika, że szczególnie znaczące były dla tej grupy zyski z odwiedzin Muzeów Watykańskich - wpływy z tego tytułu wyniosły w ub.r. 91,3 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 82,4 mln. Muzea odwiedziło w tym czasie ponad 5 mln osób.

Obol św. Piotra, czyli tradycyjne świętopietrze, a więc dobrowolne wpłaty wiernych z całego świata na prowadzenie przez papieża dzieł miłosierdzia, przyniósł na koniec ub.r. ponad 69,7 mln dolarów, podczas gdy rok wcześniej było o przeszło 2 mln USD mniej. Wsparcie ze strony Kościołów lokalnych na rzecz tej działalności, jaką prowadzi Kuria Rzymska w służbie Kościoła powszechnego, wynosiło na 31 grudnia ub.r. nieco ponad 31,1 mln dolarów, a rok wcześniej - niecałe 27,4 mln. Wkład instytutów życia konsekrowanego i różnych fundacji w funkcjonowanie Stolicy Świętego zamknął się sumą prawie 1,2 mln USD, w porównaniu z niespełna 750 tys. rok wcześniej.

Jak co roku znaczącego wsparcia Ojcu Świętemu w jego posłudze udzielił Instytut ds. Dzieł Religijnych (IOR), zwany bankiem watykańskim - w ub.r. było to 49 mln euro.

Uczestnicy spotkania, w którym - oprócz kardynałów - wzięli także udział szefowie i przedstawiciele wspomnianych instytucji oraz Prefektury Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, wysoko ocenili kompletność i przejrzystość przedstawionych im danych. Wyrażono uznanie dla zaangażowania na rzecz stałej poprawy zarządzania dobrami i zasobami Stolicy Apostolskiej. Podkreślając znaczenie zachowania miejsc pracy, jednocześnie wzywano do roztropności i ograniczania wydatków.

Obradujący wyrazili jednogłośnie zadowolenie z wielkodusznego wkładu, wnoszonego przez wiernych i instytucje kościelne, co tym bardziej zasługuje na podkreślenie, że nadal trwa kryzys gospodarczy. Członkowie Rady Kardynałów wyrazili też głęboką wdzięczność za wsparcie okazywane, często w formie anonimowej, powszechnej posłudze Ojca Świętego, zachęcając do wytrwałości w tym dobrym dziele.

Na zakończenie obrad dyrektor IOR Paolo Cipriani przedstawił sytuację ekonomiczną tej instytucji, po czym wywiązała się dyskusja, podczas której udzielił kardynałom stosownych wyjaśnień.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Watykan ma prawie 15 mln euro deficytu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.