Watykan wystosował orędzie do muzułmanów

Watykan wystosował orędzie do muzułmanów
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
7 lat temu
KAI / mh

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem również w tym roku Stolica Apostolska wystosowała orędzie do muzułmanów na całym świecie na zakończenie islamskiego miesiąca postu i modlitwy - ramadanu. Kończące go święto ‘Id al-Fitr, przypadające w tym roku 27 lub 28 lipca (zależnie od kraju), jest największą uroczystością dla wyznawców islamu. Ogłoszone 18 lipca orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego z tej okazji (z datą 24 czerwca) nosi tytuł "Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami".

Dokument watykański przypomina, że w ubiegłym roku - pierwszym roku nowego pontyfikatu - życzenia wyznawcom islamu na całej kuli ziemskiej przekazał osobiście papież Franciszek. Zaznaczył wówczas, że chrześcijanie i muzułmanie są braćmi i siostrami w ramach jednej rodziny ludzkiej, stworzonej przez Jedynego Boga.

Również św. Jan Paweł II przy różnych okazjach okazywał szacunek dla islamu i podkreślał znaczenie dla Kościoła kontaktów z nim. W przemówieniu do muzułmanów w nigeryjskiej Kadunie 14 lutego 1982 zwrócił uwagę na to, co łączy obie te religie: wiara w jednego i miłosiernego Boga Stwórcę człowieka, głoszenie Jego panowania i obrona godności człowieka jako sługi Bożego. "W tym sensie możemy nazywać siebie nawzajem braćmi i siostrami w wierze w jednego Boga" - przytoczono słowa papieża sprzed 32 lat.

Papieska Rada wyraża wdzięczność Najwyższemu za to wszystko, co łączy obie religie, mając jednocześnie świadomość istniejących między nimi różnic. Podkreśla doniosłość wspierania owocnego dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i przyjaźni.

"Inspirowani podzielanymi wspólnie wartościami i umacniani uczuciami prawdziwego braterstwa, jesteśmy wezwani do wspólnej pracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju oraz poszanowania praw człowieka i godności każdej osoby" - głosi dokument Rady. Podkreśla szczególną odpowiedzialność za najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, sieroty, migrantów, ofiary handlu ludźmi i tych wszystkich, którzy cierpią z powodu każdej formy uzależnienia.

Mówiąc o poważnych wyzwaniach, stojących przed dzisiejszym światem i wymagających solidarności ludzi dobrej woli, orędzie wymienia zagrożenie środowiska naturalnego, globalny kryzys gospodarczy i bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych. Tego rodzaju sytuacje rodzą poczucie osłabienia i brak nadziei na przyszłość. Trzeba też pamiętać "o problemach, przed którymi stoi wiele rodzin rozdzielonych, pozbawionych najbliższych, często nawet swych dzieci" - czytamy w dokumencie. Wzywa on do budowania mostów pokoju i wspierania pojednania, szczególnie tam, gdzie chrześcijanie i muzułmanie wspólnie cierpią z powodu okrucieństw wojen.

"Oby nasza przyjaźń mogła być dla nas zawsze natchnieniem do współpracy w mądrym i roztropnym stawianiu czoła tym licznym wyzwaniom. W ten sposób będziemy mogli przyczyniać się do zmniejszania napięć i konfliktów oraz do rozwijania dobra wspólnego. Pokażemy również, że religie mogą być źródłem zgody z pożytkiem dla całego społeczeństwa" - stwierdza przesłanie Rady.

Na zakończenie zachęca do modlitw, aby "pojednanie, sprawiedliwość, pokój i rozwój pozostały naszymi priorytetami dla pomyślności i dobra całej rodziny ludzkiej" oraz przesyła serdeczne życzenia muzułmanom, aby radośnie przeżywali to święto i aby dobrze żyli w pokoju.

Orędzie podpisali przewodniczący Papieskiej Rady kard. Jean-Louis Tauran i jej sekretarz ks. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ.

Tradycja wysyłania przez Stolicę Apostolską orędzi do wyznawców islamu na całym świecie na zakończenie ramadanu sięga początku lat siedemdziesiątych ub. stulecia. Początkowo robił to Sekretariat dla Niechrześcijan, a od 1988 zajmuje się tym Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, utworzona w jego miejsce po przeprowadzonej przez Jana Pawła II reformie Kurii Rzymskiej. Kilka razy - w 1990 i w ub. roku - orędzia przygotowywali osobiście papieże: Jan Paweł II i Franciszek.

Należy zaznaczyć, że strona islamska nigdy jeszcze nie odpowiedziała podobnym przesłaniem do katolików z okazji głównych świąt chrześcijańskich: Wielkanocy, Bożego Narodzenia bądź jakiegokolwiek innego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan wystosował orędzie do muzułmanów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.