Watykańskie przesłanie do buddystów: twórzmy kulturę współczucia i braterstwa

Watykańskie przesłanie do buddystów: twórzmy kulturę współczucia i braterstwa
(fot. unsplash.com)
1 miesiąc temu
KAI / df

Do wspólnego tworzenia kultury współczucia i braterstwa wezwała buddystów Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w dorocznym przesłaniu na święto Vesakh/Hanamatsuri, upamiętniające najważniejsze wydarzenia z życia Buddy. W większości państw tradycji buddyjskiej obchodzone ono będzie w tym roku 6 maja. Już od 25 lat Rada składa buddystom życzenia z tej okazji.

Tegoroczne przesłanie podkreśla, że obie tradycje: buddyjska i chrześcijańska są świadome wielkiego znaczenia współczucia i braterstwa w poszukiwaniach duchowych, dawanym świadectwie oraz służbie „poranionej” ludzkości i Ziemi. Cytuje słowa papieża Franciszka ze spotkania z najwyższym patriarcha buddyjskim Tajlandii: „możemy wzrastać w stylu «dobrego sąsiedztwa». Będziemy mogli promować wśród wiernych naszych religii rozwój nowych projektów miłosierdzia, zdolnych do generowania i umacniania konkretnych inicjatyw na drodze braterstwa, zwłaszcza wobec najuboższych, oraz w odniesieniu do naszego tak źle traktowanego wspólnego domu. W ten sposób przyczyniamy się do budowania kultury współczucia, braterstwa i spotkania zarówno tutaj, jak i w innych częściach świata”.

Przesłanie wskazuje, że święto Vesakh/Hanamatsuri przypomina nam, iż książę Siddhartha wyruszył na poszukiwanie mądrości, goląc sobie głowę, rezygnując z książęcego statusu, jedwabnych szat i przywdziewając prosty strój mnicha. Przypomina to gest św. Franciszka z Asyżu, który obciął włosy i zamienił piękne szaty na strój żebraka, gdyż chciał naśladować Jezusa, który „ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi” i nie miał „miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”. Ich przykład inspiruje nas do życia skupionego na tym, co najważniejsze, dzięki czemu „możemy w sposób bardziej wolny poświęcić się wspieraniu kultury współczucia i braterstwa dla ulżenia cierpieniom ludzkim i ekologicznym”.

Ponieważ „wszystko jest ze sobą powiązane”, autorzy przesłania proszą buddystów, by wspierali chrześcijan w promowaniu dobra i braterstwa w dzisiejszym świecie. Wzywają, by ucząc się od siebie nawzajem, jak stawać się coraz bardziej świadomymi i współczującymi, buddyści i chrześcijanie wspólnie poszukiwali sposobów współpracy w uczynieniu z tej współzależności „źródła błogosławieństwa dla każdej istoty czującej i dla planety, naszego wspólnego domu”.

A ponieważ „zapewnienie kontynuacji tej powszechnej solidarności” wymaga procesu wychowawczego, zapowiadają, że 15 października 2020 r. odbędzie się światowe wydarzenie na temat „Odbudować światowy pakt edukacyjny”. „Spotkanie to - jak pisał papież Franciszek - będzie miało na celu ożywienie zaangażowania na rzecz młodych pokoleń i wraz z młodymi pokoleniami, odnawiając pasję skierowaną na edukację bardziej otwartą i integrującą, zdolną do cierpliwego słuchania, konstruktywnego dialogu i wzajemnego zrozumienia”. Do włączenia się w tę inicjatywę zaproszeni są także buddyści - indywidualnie i w łonie swoich wspólnot - „aby przyczynić się do nowego humanizmu”.

Na koniec autorzy przesłania wzywają do modlitwy za chorych na koronawirusa i tych, którzy ich je leczą. „Zachęcajmy naszych wiernych do przeżywania tego trudnego czasu z nadzieją, współczuciem i miłosierdziem” - napisali: kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot - przewodniczący i prał. Indunil Kodithuwakku - sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Święto Vesakh (w Japonii zwane Hanamatsuri) upamiętnia główne wydarzenia z życia Buddy i jest najważniejsze dla wyznawców buddyzmu. W różnych krajach kultury i tradycji buddyjskiej jest ono obchodzone w różnych terminach. Stolica Apostolska wysyła z tej okazji swe orędzia do buddystów od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykańskie przesłanie do buddystów: twórzmy kulturę współczucia i braterstwa
Komentarze (1)
SS
~Samuel Samuel
3 kwietnia 2020, 13:46
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!

Skomentuj artykuł

Watykańskie przesłanie do buddystów: twórzmy kulturę współczucia i braterstwa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.