Wiele hospicjów może przestać istnieć

Wiele hospicjów może przestać istnieć
(fot. José Goulão / flickr.com / CC BY-SA 2.0)
PAP / wm

Ustawa o działalności leczniczej sparaliżuje po 30 czerwca br. działalność hospicjów i innych placówek pozarządowych, świadczących usługi lecznicze - ostrzega w rozmowie z KAI Jolanta Stokłosa, prezes Forum Hospicjów Polskich (FHP). W myśl ustawy hospicja mają prowadzić działalność leczniczą jako działalność gospodarczą co uniemożliwi im przeznaczania na nią odpisów z 1 proc. podatku.

Zdaniem Stokłosy nowe regulacje uniemożliwią działalność wielu ze 150 stowarzyszeń i podmiotów kościelnych prowadzących hospicja. Aby tego uniknąć potrzebna jest jak najszybsza nowelizacja trzech artykułów ustawy.

Stokłosa ocenia, że zapisanie w ustawie z 15 kwietnia ub. roku działalności hospicjów jako podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą w działalności gospodarczej spowoduje, że nie będą mogły one wydatkować na nią środków otrzymanych z odpisów z 1 proc. podatku ani innych otrzymywanych darowizn.

Według rozporządzenia ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 roku usługi z opieki paliatywnej i hospicyjnej kontraktowane przez NFZ są bezpłatne dla chorego i jego rodziny. - Opieka hospicyjna, która od 30 lat pozwala ofiarowywać wszechstronną pomoc osobom będącym w ostatnim okresie życia z zasad określonych w idei hospicyjnej jest opieką bezpłatną i obejmowani są nią wszyscy którzy wymagają tej opieki: ci którzy mają ubezpieczenie zdrowotne i ci bez ubezpieczeń zdrowotnych, bezdomni i samotni, w liczbie zawsze większej niż wynika to z podpisanego kontraktu z NFZ - zaznacza Stokłosa. Dlatego też, jak podkreśla, potrzebne są dodatkowe środki finansowe, które hospicja otrzymują od ludzi dobrej wioli i z odpisów podatkowych 1 procenta.

Prezes FHP zwraca uwagę, że hospicja jako organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego prowadzące dotychczas opiekę paliatywną i hospicyjną nie mogą prowadzić działalności gospodarczej jako działalności głównej. - Oświadczenia o tym, że nasza działalność gospodarcza ma bardzo niewielki wymiar złożyli członkowie zarządów w Krajowym Rejestrze Sądowym - dodała.

DEON.PL POLECA

W rozmowie z KAI Jolanta Stokłosa zaznacza też, że aby można było prowadzić nadal działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie należy jak najszybciej znowelizować ustawę o działalności leczniczej.

- Forum Hospicjum Polskich otrzymało opinie prawników z uczelni warszawskich i krakowskich o niespójności pomiędzy tymi dwiema ustawami oraz wypracowało już przy ich pomocy razem propozycje zmian w ustawie. Konieczna jest zmiana trzech artykułów - podkreśla Stokłosa. Dodaje, że w najbliższych dniach zostaną one przedstawione w piśmie Ministrowi Zdrowia, z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

"Ufamy, że do wyznaczonego terminu - 30 czerwca 2012 roku uda się zakończyć proces legislacyjny. W innym przypadku chorzy zostaną w większości pozbawieni niesionej przez hospicja profesjonalnej opieki paliatywnej i hospicyjnej - przestrzega prezes FHP.

Warto dodać, że o konieczności wprowadzenia zmian w ustawie z kwietnia ub. roku dyskutowali 19 stycznia członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada opracowała wówczas list do Ministra Zdrowia, w którym zwraca uwagę na konieczność zmiany przepisów, które zagrażają działalności organizacji pozarządowych prowadzących np. hospicja. W obradach wziął także udział Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Jako pilną i aktualną kwestię poruszył ks. Stanisław Słowik z Caritas Diecezji Kieleckiej. Dotyczy ona wykluczenia organizacji pozarządowych z realizacji usług medycznych. Z przepisów obowiązującej od stycznia 2012 roku ustawy o działalności leczniczej wynika, że działalność lecznicza jest co do zasady działalnością gospodarczą. Powoduje to m.in., że organizacje pozarządowe udzielające świadczeń zdrowotnych (np. prowadzące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czyli np. hospicja), aby móc nadal prowadzić swoją działalność powinny od 1 lipca 2012 roku znajdować się w rejestrze przedsiębiorców (czyli zarejestrować działalność gospodarczą).

- Jest to sprzeczne z ustawą o działalności pożytku publicznego, która działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia zalicza do kategorii działań w obszarze pożytku publicznego - mówił ks. Stanisław Słowik. Ponadto zwrócił uwagę, że usługi opiekuńcze świadczone przez organizacje pozarządowe rzadko kiedy przynoszą zysk, charakterystyczny dla działalności gospodarczej.

- Poza tym jako stowarzyszenia i fundacje, a szczególnie jako organizacje pożytku publicznego nie możemy prowadzić działalności gospodarczej w obszarze naszej podstawowej działalności statutowej - tłumaczyła Jolanta Stokłosa, Prezes Zarządu Forum Hospicjów Polskich.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministra Zdrowia tłumaczyli, że takie zapisy ustawy o działalności leczniczej wynikają z przyjętego orzecznictwa sądów powszechnych, które uznawały, że działalność polegająca na prowadzeniu świadczeń zdrowotnych jest działalnością gospodarczą.

Poinformowali także, że w Ministerstwie Zdrowia przygotowywany jest obecnie projekt nowelizacji kontrowersyjnej ustawy, więc można także zgłosić potrzebę zmiany przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Rada Działalności Pożytku Publicznego wystąpi do Ministra Zdrowia i przedstawi mu listę uwag, które należy wziąć pod uwagę przy nowelizacji tego aktu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wiele hospicjów może przestać istnieć
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.