"Wobec zła, szatana nie może być tolerancji"

"Wobec zła, szatana nie może być tolerancji"
(fot. Jonas Rogowski / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons)
KAI / slo

Wobec szatana, kłamstwa, zła, i grzechu nie może być żadnej tolerancji i o tym głośno i dobitnie mówmy, także tym, którzy mienią się dzisiaj nowoczesnymi ludźmi - mówił bp Wacław Depo. 28. lutego w Świdnicy, podczas trwania satanistycznego koncertu zespołu Vader. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża świętego, trwało modlitewne czuwanie pod przewodnictwem ordynariusza diecezji.

Hierarcha w homilii nawiązał do Jezusowego przykazania, które zawarte jest w Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 43-45): "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie". "Jezus nie tylko głosił to trudne prawo, ale sam je przykładnie wypełnił. Najjaskrawiej ukazał to podczas swojej męki, gdy modlił się za swoich oprawców, którzy Go krzyżowali: ‘Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią’ - mówił bp Dec.

DEON.PL POLECA

"Pierwszym argumentem przemawiającym za miłością naszych nieprzyjaciół, jest fakt, że naszych nieprzyjaciół kocha Bóg. Jezus mówił: ‘Ojciec niebieski, sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych’ (Mt 5, 43-45). Skoro tak jest, że Bóg miłuje wszystkich ludzi, także swoich i naszych nieprzyjaciół. Skoro jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Przeto i my winniśmy kochać naszych nieprzyjaciół. Trzeba, więc nam naśladować Pana Boga" - nawoływał ordynariusz.

Za miłością nieprzyjaciół, przemawia także tzw. "złota reguła", która znalazła się w nauczaniu Jezusa - zwrócił uwagę bp Dec. "Wszystko, więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czynnie!" (Mt 7, 12). Warto zauważyć - mówił ordynariusz, "że w czasach Jezusa ta złota reguła, znana była w brzmieniu negatywnym ‘nie czyń tego innemu, co tobie jest nie miłe’. Podkreślił, że Pan Jezus dał tej regule formę pozytywną.

Następnie bp Dec zadał wszystkim zgromadzonym pytanie: "dlaczego dzisiaj nie możemy miłować szatana, chociaż jawi się nam jako nasz największy przyjaciel?". Odpowiadając, stwierdził: "szatana nie wolno nam kochać, bo jest największym nieprzyjacielem Boga i tak naprawdę jest naszym największym nieprzyjacielem." "Za co nas nienawidzi?" - pytał biskup. "Nienawidzi nas za to, że spostrzega w nas, obraz i podobieństwa Boga. Szatan jest ojcem kłamstwa, oraz nienawiści. Bóg natomiast jest Ojcem prawdy i miłości" - kontynuował. "Nie wolno nam nigdy wierzyć w moc szatana. O mocy szatana są przekonani, jedynie ci, którzy mu uwierzyli, którzy zaprzedali się mu na służbę. Dopóki nie wierzymy szatanowi, diabeł nie ma do nas dostępu" - przestrzegał ordynariusz.

"Modląc się dzisiaj za tymi, którzy stali się przyjaciółmi szatana i za tymi, którzy ich popierają, nawiązujemy do prośby z Modlitwy Ojcze nasz - w słowach: "i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego". Wobec szatana, kłamstwa, zła, i grzechu nie może być żadnej tolerancji i o tym głośno i dobitnie mówmy, także tym, którzy mienią się dzisiaj nowoczesnymi ludźmi, podobno wyzwolonymi z przekonań religijnych. Mówmy, że są w błędzie. Nie wolno, nigdy tego tolerować. Tolerancja może być wobec grzesznika, jako osoby, a nie wobec jego grzechu." - nawoływał i przestrzegał bp Dec.

"Kościół modli się nieustannie za grzeszników, wierzy bowiem, że mogą otrzymać łaskę nawrócenia, że tę łaskę może im ktoś wyprosić, dlatego raz jeszcze o to proszę, módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga i jego Przykazań, módlmy się za nasze miasto - Świdnicę, naszą ‘małą ojczyznę’, którą jest diecezja i módlmy się za cały nasz naród" - prosił ordynariusz.

Czuwanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Wobec zła, szatana nie może być tolerancji"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.