Czy znasz te biblijne pary? [QUIZ]

Czy znasz te biblijne pary? [QUIZ]
(fot. aj)
kw

Myślisz, że znasz Pismo Święte? Sprawdź się w naszym teście z wiedzy znanych z Biblii związkach. Jesteśmy pewni, że z pytaniem 7 i 9 będziesz mieć duże problemy...

1. Znani jako ojciec i matka narodów. Opuścili swoją ojczyznę w nieznane. Mieli dziecko w późnym wieku.

DEON.PL POLECA

A) Zachariasz i Elżbieta

B) Booz i Rut

C) Mojżesz i Sefora

D) Abraham i Sara

2. Spotkali się, bo ojciec wysłał swego sługę, by znalazł żonę dla jego syna. Mieli dzieci - dwóch synów, bliźniaków.

A) Jakub i Lea

B) Ananiasz i Safira

C) Adam i Ewa

D) Izaak i Rebeka

3. Pierwsza para w Biblii. On został ulepiony z gliny, a ona - z jego żebra.

A) Booz i Rut

B) Adam i Ewa

C) Abraham i Sara

D) Józef i Maria

Łatwe? To tylko na zachętę...

4. Był mężem dwóch sióstr. Ona nie miała dzieci, dopóki Bóg nie dał jej syna. Zmarła, gdy urodziła drugie dziecko.

A) Jakub i Lea

B) Izaak i Rebeka

C) Jakub i Rachela

D) Józef i Maryja

5. Była młodą wdową, która wróciła do swojej teściowej, która mieszkała w Betlejem. Mieli syna, którego wnuk został wielkim królem.

A) Mojżesz i Sefora

B) Booz i Rut

C) Izaak i Rebeka

D) Elimelek i Noemi

6. Ta para spotkała się przy studni. On wychował się w Egipcie. Ona była córką kapłana. Jego brat i siostra "szemrali" przeciwko niemu, bo ożenił się z kobietą pochodzącą z innego kraju.

A) Abraham i Sara

B) Mojżesz i Sefora

C) Uriasz i Batszeba

D) Nabal i Abigail

7. Pracował jako robotnik. Był blisko Pana. Uratował żonę przed poważnymi oskarżeniami.

A) Zachariasz i Elżbieta

B) Cheber i Jaela

C) Booz i Rut

D) Józef i Maryja

8. Ona pochodziła z rodu Aarona. On był kapłanem. Ich syn odegrał ważną rolę w Nowym Testamencie.

A) Mojżesz i Sefora

B) Zachariasz i Elżbieta

C) Estera i Kserkses

D) Elkana i Anna

9. Sprzedali część ziemi. Zmarli tego samego dnia.

A) Booz i Rut

B) Izaak i Rebeka

C) Abraham i Sara

D) Ananiasz i Safira

I na koniec... najtrudniejsze :)

10. On był królem. Ona była jedną z najpiękniejszych kobiet w całym imperium. Doprowadziła do śmierci doradcy króla.

A) Dawid i Batszeba

B) Kserkses i Estera

C) Salomon i Naama

D) Józef i Asenat

To już koniec. Sprawdź odpowiedzi!

 

Odpowiedzi (poprawne zaznaczono wytłuszczonym drukiem)

1. Znani jako ojciec i matka narodów. Opuścili swoją ojczyznę w nieznane. Mieli dziecko w późnym wieku.

A) Zachariasz i Elżbieta

B) Booz i Rut

C) Mojżesz i Sefora

D) Abraham i Sara (zob. Księga Rodzaju, r. 11)

2. Spotkali się, bo jego ojciec wysłał sługę, by znalazł dla niego żonę. Mieli dzieci - dwóch synów, bliźniaków.

A) Jakub i Lea

B) Ananiasz i Safira

C) Adam i Ewa

D) Izaak i Rebeka (zob. Księga Rodzaju, r. 24)

3. Pierwsza para w Biblii. On został ulepiony z gliny, a ona - z jego żebra.

A) Booz i Rut

B) Adam i Ewa (zob. Księga Rodzaju, r. 1-2)

C) Abraham i Sara

D) Józef i Maria

4. Był mężem dwóch sióstr. Ona nie miała dzieci, dopóki Bóg nie dał jej syna. Zmarła, gdy urodziła drugie dziecko.

A) Jakub i Lea

B) Izaak i Rebeka

C) Jakub i Rachela (zob. Księga Rodzaju, r. 29)

D) Józef i Maryja

5. Była młodą wdową, która wróciła do swojej teściowej, mieszkającej w Betlejem. Mieli syna, którego wnuk został wielkim królem.

A) Mojżesz i Sefora

B) Booz i Rut (zob. Księga Rut, r. 2)

C) Izaak i Rebeka

D) Elimelek i Noemi

6. Ta para spotkała się przy studni. On wychował się w Egipcie. Ona była córką kapłana. Jego brat i siostra "szemrali" przeciwko niemu, bo ożenił się z kobietą pochodzącą z innego kraju.

A) Abraham i Sara

B) Mojżesz i Sefora (zob. Księga Wyjścia, r. 2)

C) Uriasz i Batszeba

D) Nabal i Abigail

7. Pracował jako robotnik. Był blisko Pana. Uratował żonę przed poważnymi oskarżeniami.

A) Zachariasz i Elżbieta

B) Cheber i Jaela

C) Booz i Rut

D) Józef i Maryja (zob. Ewangelia Mateusza, r. 1)

8. Ona pochodziła z rodu Aarona. On był kapłanem. Ich syn odegrał ważną rolę w Nowym Testamencie.

A) Mojżesz i Sefora

B) Zachariasz i Elżbieta (zob. Ewangelia Łukasza, r. 1)

C) Estera i Kserkses

D) Elkana i Anna

9. Sprzedali część ziemi. Zmarli tego samego dnia.

A) Booz i Rut

B) Izaak i Rebeka

C) Abraham i Sara

D) Ananiasz i Safira (zob. Dzieje Apostolskie, r. 5)

10. On był królem. Ona była jedną z najpiękniejszych kobiet w całym imperium. Doprowadziła do śmierci doradcy króla.

A) Dawid i Batszeba

B) Kserkses i Estera (zob. Księga Estery, r. 2)

C) Salomon i Naama

D) Józef i Asenat

*  *  *

Jak Ci poszło :)?

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czy znasz te biblijne pary? [QUIZ]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.